Hlavní obsah

Jelení příkop, oáza klidu na Pražském hradě

2. 5. 2015, 11:10
Novinky, Jiří Cysař

Pražský hrad je častým cílem tuzemských i zahraničních turistů. Tentokrát se ovšem nepodíváme do areálu hradu, cílem bude Jelení příkop pod Prašným mostem a pod celým hradním komplexem. Vstup do Jeleního příkopu je možný i od letohrádku Belveder.

Foto: Jana Bečková

Pražský hrad z příkopu

Článek

Jelení příkop je přírodní rokle v areálu Pražského hradu rozléhající se na ploše přes 8 hektarů. Od letohrádku jsme pomalu klesali dolů, až jsme se ocitli na asfaltové cestě v příkopu. Nad námi nalevo byl Prašný most, Daliborka a Zlatá ulička, napravo Královské zahrady.

Pokračovali jsme směrem k Brusnici. Prudké stráně a potok Brusnice tekoucí v příkopu umocňují zvláštní atmosféru tohoto místa. Zvláště když léta byl pro veřejnost uzavřen a až deset let po sametové revoluci byla zpřístupněna právě tato dolní část.

Pomalu se začínají objevovat siluety chrámu Sv. Víta a před námi Prašný most. Pod tímto, dnes již celkově zasypaným valem s názvem most, vede tunel s nádherným osvětlením v podlaze. Toto místo bylo otevřeno 3. září 2002 pro pěší a je postaveno podle projektu Josefa Pleskota. Procházíme tunelem, nad námi proudí davy turistů do rozsáhlého hradního komplexu, my však míjíme jen několik dalších návštěvníků Jeleního příkopu a v naprostém klidu jdeme dále.

Za Ferdinanda I. byl příkop přemostěn Prašným mostem, který spojoval Hrad s Královskou zahradou. Příkop původně sloužil jen jako obranná bariéra. Právě jsme se ocitli v horní části pro nás tajemného místa. Přímo nad námi se vypíná chrám s věžemi a také most.

K vytvoření tohoto valu došlo za vlády Marie Terezie - panovnice nechala rozdělit příkop na horní část o rozloze přes 3 hektary a dolní část o velikosti více než 5 hektarů. Název místu dal panovník císař Rudolf II., byla sem vysazena vysoká zvěř, která zde byla i lovena.

K místu se váže další zajímavost - a to k osobě prvního prezidenta T. G. Masaryka. Právě zde nad příkopem proti Štemberskému paláci je krásně opravená Masarykova vyhlídka, kde prezident pod lipou odpočíval a kterou upravil architekt Josip Plečnik.

Vyhlídka nabízí nezvyklý pohled na areál Pražského hradu, Hradčany i na Petřín a dále na Loretu a také Černínský palác, kde sídlí ministerstvo zahraničí. Místo bylo opraveno v roce 2012. Vede sem cesta začínající proti domku medvědáře, který se nachází na straně přiléhající k hradu. Medvědy jsme již neviděli, ale Medvědí pramen vytékající ze zdi ano. Ještě dole vidíme sochu Ponocného, dílo Franty Úprky, dar od studentů hořické Kamenické školy k 75. narozeninám prezidenta.

Pomalu opouštíme příkop a míříme k Brusnici. Toto místo je zahrnuto v prohlídkovém okruhu Královské zahrady a je volně přístupné jen v jarní a letní sezóně od 10 do 18 hodin, v letních měsících do 21 hodin. Vstupy jsou na více místech a třeba vstup z Brusnice na Novém světě není bezbariérový, jelikož se jde po úzkých dřevěných schodech a pak po lávce.

Celkově je procházka i s výstupy na vyhlídku a k letohrádku docela náročným výletem nevhodným pro nemocné a méně zdatné turisty.

Reklama

Výběr článků