Hlavní obsah

Dopravní podnik Ostrava spustil online systém řízení výluk

2. 5. 2018, 14:26
Novinky, Ondřej Petráš

Ostravský dopravní podnik (DPO) 1. května spustil webový výlukový management pro řízení výluk. Snaží se tak zjednodušit a zkoordinovat výluky na tramvajové a trolejbusové síti.

Článek

Dopravní podnik Ostrava zavedení tohoto systému avizoval v říjnu loňského roku, kdy byla na výrazné omezení ostravské MHD směřována řada stížností. Žádost o výluku je nutné do systému zadat 45 dnů před plánovanou výlukou. Prvních 15 dnů z této doby je vyhrazeno pro projednání výluky a podepsání smlouvy na straně DPO a zbylých 30 dnů pro přípravu výluky.

Tramvajová síť je rozdělena do tří základních kategorií – páteřní, vedlejší a ostatní. Výluka na páteřních trasách výrazně omezuje provoz MHD a maximální počet výlukových dnů na těchto trasách je 99.

Mezi páteřní trasy patří například trasa z Poruby vozovny na Hranečník, ze zastávky Kino Luna směrem do centra města nebo trasa z Dubiny do centra města podél Místecké ulice. Do kategorie vedlejších tras patří například trasa mezi vodárnou v Nové Vsi a kruhovým objezdem u zastávky Josefa Kotase nebo trasa mezi Porubou vozovnou a smyčkou Vřesinská. Jedná se o úseky s menším provozním zatížením než v případě páteřních linek a k dispozici je 149 výlukových dnů.

Do poslední kategorie ostatní spadá například trasa Sad B. Němcové – Hlučínská nebo úsek Hranečník – Nová huť jižní brána. Výluky v těchto úsecích nejsou vážným zásahem do provozu MHD a k dispozici je rovněž 149 výlukových dnů.

V celé trolejbusové síti je počet výlukových dnů určen na 149.

Detailnější informace k systému, včetně již zadaných výluk, jsou k dispozici na webové adrese https://vyluky.dpo.cz/rezervace

Reklama

Výběr článků