Hlavní obsah

Do Plzně míří rekordní počet turistů

2. 9. 2015, 23:08
Novinky, Alena Lochmannová

Viditelný nárůst zahraničních turistů v Plzni nyní potvrzují nejnovější data Českého statistického úřadu. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se v Plzni ubytovalo o 18 procent návštěvníků více než ve stejném období roku 2014.

Foto: Plzeňský Prazdroj

Podle dat ČSÚ od ledna do června přijelo 118 tisíc turistů, kteří v Plzni strávili alespoň jednu noc.

Článek

„Jsem velice potěšen, že se nám v oblasti cestovního ruchu daří naplnit očekávání spojená se ziskem titulu Evropského hlavního města kultury. Nárůst návštěvníků je evidentní a pro město je to důležitým příslibem do budoucna. Už nyní se můžeme odvážit tvrdit, že se nám podařilo o Plzni dát vědět celému světu,” říká 1. náměstek primátora Martin Baxa.

Zvýšeného počtu turistů v centru města není možné si nevšimnout. V restauracích a kavárnách zní nejčastěji němčina, výjimkou nejsou ani skupinky turistů z asijských zemí, kteří s fotoaparátem v ruce obdivují architektonické památky v historickém centru. Rekordní počty návštěvníků potvrzují vedle hoteliérů a provozovatelů některých turistických cílů také údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Podle dat ČSÚ od ledna do června přijelo 118 tisíc turistů, kteří v Plzni strávili alespoň jednu noc. V druhém čtvrtletí roku se počet nocujících hostů zvýšil o 18 procent oproti stejnému období vloni. Přitom již v loňském roce se počty turistů v Plzni zvedly nejméně o 10 procent oproti roku 2013 a množství strávených nocí dokonce o 19 procent. To znamená, že délka pobytu se prodlužuje a turisté v Plzni zůstávají déle.

Z návštěvnického průzkumu organizace Plzeň – TURISMUS navíc vyplývá, že téměř třetina lidí při návštěvě města přespává u příbuzných či známých, a tudíž je statistiky ČSÚ neevidují. Celkový počet nocujících turistů ve městě je tedy ještě vyšší. Kromě toho do Plzně denně přijíždí řada jednodenních návštěvníků z Čech i ze zahraničí.

„Pokud bychom chtěli vyčíslit celkový nárůst turistů, kteří do Plzně letos přijíždějí, můžeme se opřít o statistiku návštěvnosti Turistického informačního centra. Z ní je patrné, že v souhrnu je počet všech návštěvníků, tedy těch, kteří v Plzni nocují i nenocují, zhruba čtyřnásobný,” potvrdila Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň – TURISMUS, a dodala: „Zároveň vnímáme jako velice pozitivní, že nás především v okolních zemích začínají vnímat jako zajímavou turistickou destinaci. Plzeň začínají nabízet cestovní kanceláře a touroperátoři, kteří sem dříve nejezdili.”

Podle návštěvnického průzkumu, který si organizace nechala zpracovat, přijíždí do Plzně více než čtvrtina návštěvníků s organizovaným zájezdem.

Mezi ubytovanými turisty převládají Němci, kterých v první polovině roku přijelo přes 30 tisíc, tedy o 30 procent více než vloni. Rakušanů přijelo do plzeňských ubytovacích zařízení dokonce dvakrát více než v roce 2014. 

„Z tohoto důvodu jsme pro rakouský trh připravili novou, speciální nabídku, která vychází ze společných historických a kulturních kořenů. Velký zájem je o dílo vídeňského architekta Adolfa Loose, oblíbené jsou také prohlídky města Po rakouských stopách v Plzni,” dodala Zuzana Koubíková.  

Kromě německy mluvících cizinců roste počet Slováků. Přibylo o téměř 50 procent víc turistů z exotických zemí, zejména z Japonska a Číny.

Reklama

Výběr článků