Hlavní obsah

Děti ve Zlíně si vyzkoušely studium na vysoké škole

18. 7. 2017, 17:07
Novinky, Petra Svěráková

Již popáté uspořádala Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně velmi oblíbený projekt pro děti ve věku od 4 do 17 let – Junior Univerzitu. V letošním roce se této vyhledávané prázdninové akce zúčastnilo 54 dětí.

Foto: archiv FHS UTB ve Zlíně

Letošní ročník Junior univerzity

Článek

I v tomto roce byl pro děti všech věkových kategorií připraven bohatý program. Každé ráno začínalo půl hodinovou hrou s angličtinou, poté následovaly zábavné projekty, které odpovídaly na dětské otázky jako Proč být detektivem, Proč být hasičem, Proč prší, Proč vzniká duha a další. Projekty pro děti připravovali studenti učitelských oborů fakulty, kteří tak propojili své teoretické znalosti s praxí.

Malí vysokoškoláci v průběhu týdne poznali univerzitní knihovnu, seznámili se s prací záchranářů, hasičů, ale i akademických pracovníků nebo si zacvičili jógu. „Řeknu našim, aby mě přihlásili i příští rok. Líbily se mi tu hry a cvičení i poznávání stop zvířátek, a vůbec, bylo to super,“ zhodnotila akci jedna z nejmenších účastnic Junior univerzity. Nechyběl výlet na biofarmu, do zahrad a bludiště v Kroměříži či na hrad Lukov.

Závěr týdne patřil slavnostní promoci, na které děti dekorovaly za svého Doctora Junior honoris causa prezidenta Zlín Film Festivalu Čestmíra Vančuru a připravily mu tím velmi milé překvapení. Tradice udělování čestných doktorátů patří k Junior univerzitě od doby, kdy jí byla v roce 2015 udělena ochranná známka. První titul byl tedy právě v roce 2015 udělen herci Josefu Náhlovskému, druhý v roce 2016 rektorovi univerzity Petru Sáhovi. Vidět takovou událost na vlastní oči je pro děti nezapomenutelným zážitkem.

„O Junior univerzitu je každý rok veliký zájem, ba řekla bych, že se rok od roku zvyšuje. Já si velmi cením práce, úsilí a času studentů i pedagogů Ústavu školní pedagogiky na naší fakultě, kteří do přípravy i realizace dávají nejenom čas a energii, ale také kus srdce. Je úžasné vidět rozzářené oči malých vysokoškoláků při imatrikulaci nebo na závěrečné promoci. A to, že někteří byli na ´Juniorce´ už popáté, mluví za vše,“ řekla děkanka Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně Anežka Lengálová.

„Letošní ročník byl trochu výjimečný i v tom, že kromě českých dětí jsme mohli přivítat také dvě holčičky ze Švédska, což je krásný doklad toho, jak se naše akce dostává do světa,“ dodala děkanka.

Reklama

Související témata:

Výběr článků