Hlavní obsah

Den kariéry představil technické obory žádané na trhu práce

13. 11. 2016, 12:14
Novinky, Stanislava Dvořáková

V sobotu 12. listopadu připravila společnost Rieter CZ pro rodiče s dětmi informační den, kdy představila zajímavé a potřebné technické obory žádané na trhu práce se snahou pomoci při nesnadném rozhodování o budoucím oboru studia.

Foto: Stanislava Dvořáková

Společnost Rieter CZ připravila Den kariéry, kdy zároveň umožnila prohlídku vybraných moderních výrobních provozů.

Článek

Máte doma žáka základní školy a přemýšlíte nad vhodným oborem studia? Možná jste již slyšeli, že technické obory mají budoucnost. Takové bylo motto zvacího letáku k návštěvě Dne kariéry v ústeckém závodě Rieter CZ.

Nápad, jak pomoci trhu práce s nedostatkem odborných technických pracovníků a rodičům při hledání vhodného oboru studia po ukončení základní školy, který má zajištěnou budoucnost, se setkal s velkým zájmem.

Navíc umožnění prohlídky vybraných moderních výrobních provozů vyvolalo zvědavost celých rodin. Bylo možné poznat práci v hale strojního obrábění, montáž robotů a tryskových dopřádacích strojů, prohlédnout si montážní provoz posukovacích strojů a předváděcí sál s prezentací bezvřetenového a tryskového dopřádacího stroje. Na některých místech si děti mohly i vyzkoušet různé technické činnosti.

V programu byly navíc zařazeny doplňkové přednášky týkající se aktuální situace na trhu práce (Které obory jsou zárukou získání dobré práce?), rady pro volbu zaměstnání (Čeho si všímat, aby si dítě vybralo správné povolání) a informace závodu Rieter o potřebných profesích a stipendijním programu studijních oborů.

Jednotlivé technické profese byly ještě představeny na samostatných stáncích a v nabídce prezentací jednotlivých středních škol.

Tyto podrobné informace bylo možné získat u stánků zúčastněných partnerských škol, kterými byly Střední škola umělecko-průmyslová Ústí nad Orlicí, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Průmyslová střední škola Letohrad a Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová.

Jednalo se o technické obory s tříletým studiem s výučním listem, čtyřleté obory s maturitou i s uvedenými možnostmi dalšího studia na VŠ.

Širokou nabídku uvedla Střední škola technická v České Třebové v oblastech dopravy, elektrotechniky, informačních technologií, logistiky, nábytkářství, sociální práce a strojírenství. Navíc nabízí vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem v oborech logistika - management a sociální práce (tříleté vzdělávací programy s titulem DIS). Na škole je také CISCO akademie se čtyřmi semestry zakončenými mezinárodní certifikací.

Dalšími akcemi školy budou Dny otevřených dveří v termínech 25. - 26. listopadu a 14. ledna 2017 a tradiční 24. ročník prodejní výstavy výrobků žáků školy v areálu Skalka 25. listopadu od 13 do 17 hodin a 26. listopadu od 8 do 12 hodin.

A odměna nakonec? Zúčastnění žáci jsou zařazeni do slosování o mobilní telefon v ceně 5000 Kč.

Reklama

Výběr článků