Hlavní obsah

Cyklostezka z Ivančic do Oslavan by měla být dokončena letos v listopadu

19. 2. 2014, 8:59
Novinky, Petr Sláma

Jízda po frekventované krajské silnici z Ivančic do Oslavan nebývá v době cyklistické sezóny, jak pro řidiče, tak pro samotné cyklisty, příjemným zážitkem. Jediným řešením této situace je vybudování nové cyklostezky po břehu řeky Oslavy.

Foto: Ing. Bohumil Smutný
Článek

Její výstavba byla naplánována investorem, mikroregionem Ivančicko, již v roce 2003. Následně byla celá věc upřesňována. Byla prováděna celková příprava záměru (geodetické zaměření, zpracovávání variant optimálních tras, zjišťování majetkových poměrů, apod.).

V roce 2011 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Nejtvrdším oříškem bylo dohledání všech vlastníků pozemků a jejich majetkové vypořádání na celé budoucí trase. To byla právě ona okolnost, která celkovou realizaci stavby prodloužila na dlouhá léta.

Po překonání tohoto nejzávažnějšího problému zajistil investor pravomocné stavební povolení. V loňském roce bylo rozhodnuto, že bude investiční záměr předložen Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se záměrem požádat o dotaci v celkové výši 10 miliónů Kč. Celá projektová dokumentace byla z tohoto důvodu přepracována. 

Od listopadu 2013 do ledna 2014 byla zpracována projektová žádost a připraveny přílohy všechny projektu. Dne 10. ledna 2014 byla konečně žádost podána. V současné době probíhá její hodnocení. Její případné schválení se předpokládá v březnu letošního roku.

V případě kladného stanoviska bude moci být podepsána smlouva se SFDI o poskytnutí finančních prostředků z jeho rozpočtu. Následně bude vybrán zhotovitel stavby. V první fázi budou provedeny přípravné práce, vyčištění celého prostoru, zejména vykácení náletových dřevin.

Budoucí cyklostezka je plánována v celkové v délce 3199 m. Propojí největší města Mikroregionu Ivančicko – Oslavany (východiště Pivovarské, Energetické Hornické a Templářské cyklostezky) a Ivančice.

Stezka pro cyklisty bude začínat v části směrem od Oslavan sjezdem ze silnice III/3938. Zde bude pokračovat po stávající nezpevněné cestě směrem k bývalé ČOV. Cyklisté budou pokračovat po pravém břehu řeky Oslavy až do prostoru zrušeného mostu přes Oslavu (za silem). V tomto místě navrhl projektant novou dřevěnou lávku.

Dále povede cyklostezka po levém břehu řeky Oslavy, podél plotu sila, po stávající cestě, která přechází do těsného souběhu s železniční vlečkou. V poslední části vychází z nábřežní cesty směrem do Ivančic. Zde je plánováno navázání na místní ivančické komunikace.

Cyklostezka se stane součástí plánovaného krajského cyklokoridoru Tišnov – Rosice – Zbýšov – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice – Pohořelice – Ivaň. Termín plánovaného dokončení stavby cyklostezky je v listopadu 2014.

Reklama

Výběr článků