Hlavní obsah

Co bude s kostely v Husitské ulici v Krupce?

8. 9. 2015, 15:42
Novinky, Rostislav Kadlec

Zastupitelé města Krupka schválili bezúplatný převod kostela Sv. Ducha a kostela Nanebevzetí P. Marie v Husitské ulici od Římskokatolické farnosti Bohosudov do majetku města, a to včetně vnitřního vybavení a inventáře.

Foto: Rostislav Kadlec

Kostel Nanebevzetí P. Marie v Krupce

Článek

Město tak pokračuje ve své snaze o vytvoření ucelené oblasti památek, na které bude mít přímý vliv, především pak s odkazem na úsilí o zápis na Světový seznam dědictví UNESCO. Představitelé města počítají s tím, že prostory obou kostelů budou po nezbytných opravách kulturně a společensky využívány.

Kostel Sv. Ducha bude součástí tzv. velké prohlídkové trasy Městské památkové zóny Krupka. Vzhledem k tomu, že kostel nemá již žádné vnitřní vybavení, nabízí se pro něj několik využití. Za prvé je vhodné využít tohoto prostoru jako výstavní síně. K tomuto účelu bude přizpůsobena i nová elektroinstalace a možnost variantního umístění obrazů a dalších exponátů.

„Předpokládáme, že kostel bude otevřen pro veřejnost v letních měsících i během dne. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout gotickou architekturu a využít kostel jako meditační, relaxační a odpočinkový prostor,” řekl k budoucímu využití kostela tajemník městského úřadu František Růžička.

Kostel bude sloužit i k původním liturgickým účelům při příležitosti svátku sv. Valentina (dříve byl zde tomuto světci zasvěcen postranní oltář a oslav svátku sv. Valentina se účastnilo velké množství mládeže z okolí) a na slavnost Seslání Ducha Svatého či při jiných obdobných příležitostech. Kostel bude, vzhledem ke skvělé akustice, využíván i na hudební vystoupení a podobné kulturní akce.

Kostel Nanebevzetí P. Marie bude součástí tzv. velké i malé prohlídkové trasy Městské památkové zóny Krupka. Velká trasa v sobě zahrnuje hrad Krupka, kostel Nanebevzetí P. Marie, Zvonici u kostela Nanebevzetí P. Marie, kostel Svatého Ducha a kostel Svaté Anny. Malá trasa pak kostel Nanebevzetí P. Marie a Zvonici.

„Tento kostel je velice cennou památkou s jedinečnou scenérií ECCE HOMO, Svatých schodů, barokní scenérie Očistce, gotických maleb, nápisů a památkových nebo jinak historicky cenných předmětů mobiliáře kostela, včetně obrazů, soch, krucifixů, svícnů, dveří, balustrády, varhanní skříně, rumpálu a dalších artefaktů. Z tohoto důvodu se domníváme, že se stane vyhledávaným cílem turistických výprav,” doplnil k využití kostelů František Růžička.

Kostel bude, vzhledem k přítomnosti varhan a skvělé akustice, rovněž využíván na hudební vystoupení a podobné kulturní akce, jako se tomu děje ve zúžené podobě i během jeho rekonstrukce. Po vnitřní obnově kostela bude prostor využíván k liturgickým účelům, hlavně pak na slavnost Nanebevzetí P. Marie a vánoční svátky.

Záměrem využití obou kostelů je tedy obnovený gotický prostor opět používat jako místo setkávání k liturgickým, společenským a kulturním účelům. Předpokládáme, že kostel Sv. Ducha bude převeden do majetku Krupky na konci září letošního roku a kostel Nanebevzetí P. Marie město Krupka převezme nejpozději na jaře roku 2016.

Reklama

Související témata:

Výběr článků