Hlavní obsah

Českobudějovický Dům umění čeká rekonstrukce

5. 6. 2020, 10:43
Novinky, Redakce Novinky

Město České Budějovice se bude ucházet o dotaci z Evropské unie - má ambici zrekonstruovat Dům umění na náměstí Přemysla Otakara II.

Foto: Magistrát města České Budějovice

Článek

České Budějovice budou od roku 2021 plnit úlohu nositele integrované územní strategie a mohou tak dosáhnout na významné finanční prostředky. A právě jedním z vytipovaných projektů je dlouhodobě plánovaná revitalizace Domu umění, který je kulturní památkou.

"Objekt patří městu a sídlí v něm také prestižní Centrum současného výtvarného umění a architektury. Kromě výstav nejzajímavějších domácích tvůrců kurátor galerie Michal Škoda také každým rokem připravuje výstavy významných autorů ze zahraničí. Ti se tak povětšinou vůbec poprvé prezentují ve městě bývalé východní Evropy, a to právě v Budějovicích. Prostor je poskytován také kreativním mladým umělcům. Za 20 let svého fungování se stala jednou z nejrespektovanějších v České republice.

Současný stav celého domu je špatný, což výrazně kontrastuje s kvalitou pořádaných výstav, navíc kvůli neutěšeného stavu budovy galerie naplno nevyužívá svého potenciálu. V objektu dnes dále sídlí ateliéry, kanceláře, antikvariát i odbory českobudějovického magistrátu,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že pokud se městu podaří s projektem uspět, mohl by se dům dočkat své obnovy po dlouhých 40 letech.

„Projekt revitalizace zahrnuje vybudování nových prostor pro galerijní činnost, kreativních dílen, přednáškového sálu i turistického informačního centra, které nyní sídlí v historické radnici. Jeho celková rekonstrukce a následné využití přispěje k ochraně kulturního dědictví. Předpokládaný rozpočet představuje částku 55,5 milionu korun bez DPH. Z toho náklady na architektonickou soutěž, která bude vyhlášena ještě letos a projekční práce jsou 5,5 milionů a vlastní investice 50 milionů,“ dodal náměstek Juraj Thoma.

Uvedl také, že po provedených konzultacích město předpokládá, že až 55 procent z uznatelných nákladů rekonstrukce by mohla pokrýt dotace.

V Českých Budějovicích se podařilo vybudovat významnou, prestižní galerii s mezinárodním renomé, která připravuje každoročně program s domácími i předními zahraničními autory. Architektonické výstavy jsou dlouhodobě mezi odbornou veřejností hodnoceny jako jednoznačně nejlepší u nás.

Toto se rovněž odráží nejen v zájmu veřejnosti, ale i v tom, že se České Budějovice dostávají do mezinárodního povědomí nejen jako město, kde se vaří světové pivo, ale kde se též děje něco významného na poli současného umění a architektury. Díky systematické práci kurátora Michala Škody je dnes Dům umění řazen k tomu nejlepšímu, co lze v České republice na poli umění navštívit.

Reklama

Výběr článků