Hlavní obsah

Bílý plášť dávno nenosím, nepůsobí na dětskou psychiku dobře, říká Martin Šverma

3. 3. 2015, 6:55 • Aktualizováno 3. 3. 2015, 15:41
Novinky, Robert Rohál

Má za sebou kus života stráveného v zahraničí, ale také menší role v televizi nebo na scéně Stavovského divadla. Dnes se herectví Mgr. Martin Šverma věnuje příležitostně. Není to tak dávno, co si v centru Prahy otevřel poradnu, kde se zabývá nápravou logopedických vad.

Foto: archiv autor

Martin Šverma ve své poradně.

Článek

Po absolutoriu Univerzity Jana Amose Komenského v Praze se zabýváte pedagogickou, psychologickou a logopedickou činností. Zajímalo by mne, jestli máte za dobu, co se věnujete nápravou vrozených či získaných logopedických vad, něco jako grif? Poznáte hned po první návštěvě, jak pacientovi pomoci?

V první řadě musím znát kromě zjevných příznaků především příčinu potíží, která není zjevná. K tomu slouží různé diagnostické metody. Nevšímám si pouze toho, co pacient umí říci, ale pozoruji jeho celkové komunikační chování. U dětí pozorování hry nebo řízené rozhovory s rodiči. Je důležité si vytvořit komplexní obraz silných a slabých stránek nejen na základě diagnostických dotazníků. Jednotlivé skupiny pacientů potřebují při rozvíjení řeči odlišný přístup.

Předstupujete před malé či velké pacienty v bílém plášti, anebo sázíte na "civil" a třeba i příjemné prostředí?

Bílý plášť již dávno nenosím, neboť nepůsobí na dětskou psychiku dobře. Dochází často k pocitům napětí, tenze a úzkosti, kterou někteří pociťují. Naopak potřebuji, aby se mí klienti cítili v pohodě a uvolněně. Domnívám se, že i prostředí, ve kterém pracuji, a které bylo navrhnuto podle učení „feng shui“, působí na přicházející pozitivně.

Kdo ve vaší poradně převládá? Jsou to děti či mládež?

Pracuji s lidmi jakéhokoliv věku, ale v současné době opravdu převažují děti. Porucha řeči a pozornosti bývá nejčastější příčinou odkladu školní docházky, a jak víme, počet odkladů se v posledních deseti letech pohybuje okolo dvaadvaceti procent. V dnešní době umíme pracovat s dětmi od nejútlejšího věku - čím dříve se začne se stimulací řeči, tím má dítě větší šanci využít svůj souhrn schopností. Rovněž si myslím, že správná artikulace patří k základním hygienickým návykům a záleží jen na rodičích, jak své děti do života vypraví.

Proč dospělí s nápravou řeči váhají?

Bývá to především stud v návaznosti na nižší sebevědomí, nebo pocit, že by nápravu řeči nezvládli. Není potřeba mít ale obavy, na návštěvu logopeda není nikdy pozdě. Mohu potvrdit, že nejen ráčkování nebo patlavost se dá upravit i v dospělém věku.

Umíte napravit i pochroumané sebevědomí, které může způsobit vada řeči?

Ano, psychoterapeuticky pracuji s klientem, který má potíže se sebevědomím. Neboť sebevědomí určuje, do jaké míry si člověk uvědomuje své možnosti, schopnosti a rezervy, jak hodnotí sám sebe a obstojí v životních situacích. Úroveň sebevědomí a sebedůvěry ovlivňuje všechny oblasti lidského života. I to, jak se má člověk rád a zda si váží sám sebe.

Dá se uplatnit ve vaší profesi třeba i něco z herectví?

Ve vztahu k pacientům musím být zásadně upřímný. Podle ajurvédské medicíny dává upřímnost sílu a přesvědčení lékařovým slovům, která jsou hlavní motivací pro pacienta. Ayurvéda v podstatě vyžaduje, aby se duše lékaře "dotkla duše pacienta". Ale z herectví se uplatní jistě velká dávka empatie, vcítění se do konkrétního problému člověka.

Reklama

Výběr článků