Hlavní obsah

Advent v kouřimském skanzenu bude opět nabitý akcemi

22. 11. 2016, 11:53 • Aktualizováno 22. 11. 2016, 14:04
Novinky, Vratislav Konečný

Po delší přestávce se letos znovu otevřel skanzen v Kouřimi. Předvánoční čas býval plný různých slavností, zima nedovolovala žádné venkovní práce, vše se točilo okolo stavení. Kouřim má dlouholetou tradici připomínání starých zvyků a obyčejů, nejinak tomu je i letos.

Foto: Petr Týc
Článek

Advent pochází z latinského „adventus = příchod“ a obecně se jím nazývá období 4 týdnů před svátky vánočními.

V období adventu a Vánoc uvede Muzeum lidových staveb v Kouřimi tři národopisné programy – Svatomikulášskou obchůzku 4. 12., Zlatou adventní neděli 18. 12. a Tříkrálovou koledu 7. 1. 2017, vždy od 10 do 16 hodin.

Pořady nabídnou bohatý program plný zážitků a poučení pro malé i velké v autentické historické atmosféře.

Končí Tříkrálovou koledou

,„Při pořádání národopisných programů v Muzeu lidových staveb v Kouřimi se snažíme pokud možno co nejvěrněji rekonstruovat tradiční lidové obyčeje v podobě, která je zaznamenána dobovými písemnými prameny. V případě adventních pořadů se tak jedná nejen o tradiční mikulášský průvod, ale i dnes téměř zapomenuté obchůzky dalších adventních postav - Barborek, Lucek, Perchty a Ambrože. Důležitou součástí celoročního cyklu je Tříkrálová koleda, u které si dnes velká část veřejnosti ani neuvědomuje, že tímto obyčejem vlastně vrcholí celé vánoční období, “ informoval ředitel Regionálního muzea v Kolíně Mgr. Vladimír Ryzlink.

Barbora, Lucky, Perchty

Při Svatomikulášské obchůzce návštěvníci uvidí nejen svatého Mikuláše s čertem a andělem, ale i na obchůzky Barborek a Ambrože, pečení vánočního cukroví a figurálních perníků a lidovou hru Komedie o sv. panně mučedlnici Barboře.

O Zlaté adventní neděli zazní Barokní roráte aneb Radostné zpěvy adventní v podání Michaela Pospíšila, muzeem budou obcházet tradiční adventní postavy Lucek a Perchty, děti i dospělí si budou moci vyzkoušet výrobu vánočních ozdob z tradičních materiálů a vonné františky.

Vyvrcholením tradičních Vánoc je Tříkrálová koleda, během které se odehraje Tříkrálová kolední hra, budou se zpívat koledy s Michaelem Pospíšilem, v rámci dílen si návštěvníci vyzkouší vyrobit betlémskou hvězdu ze slámy, namalovat na sklo svatý obrázek, vyrobit fanfrnoch či tříkrálové jesličky.

Od 26. 11. do 30. 12. najdou návštěvníci ve skanzenu instalace k adventním a vánočním tradicím. Pro veřejnost je otevřeno vždy od pátku do neděle v 10 - 16 hodin. Mimořádně otevřeno je také ve dnech 26. - 29. 12. Ve dnech 24. a 25. 12. bude zavřeno.

Programy pro školy

„Od 28. 11. 2016 do 6. 1. 2017 Nabízí Muzeum lidových staveb programy pro školy, seznamující s adventními a vánočními zvyky a tradicemi. Kapacita v předvánočním období je již téměř vyčerpána, termíny pro návštěvu v období od 3. do 6. ledna jsou ještě volné. Během lednového programu si děti vyslechnou příběh Tří králů a poznají dávné zvyky spojené s nahlížením do budoucnosti. Některé magické praktiky si budou moci i vyzkoušet,” dodal ředitel Ryšlink.

Reklama

Výběr článků