Hlavní obsah

DOKUMENT: Dopis šéfa GIBS Michala Murína kolegům

20. 3. 2018, 10:35

Dopis ředitele GIBS Michala Murína z 19. března všem zaměstnancům a příslušníkům inspekce.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ředitel GIBS Michal Murín

Článek

Vážené kolegyně a kolegové,

osobně je mi líto, že nemohu využít vhodnější a přímější formu sdělení, které by dokázalo alespoň částečně osvětlit okolnosti ovlivňující významným způsobem mne, mou práci a v konečném důsledku i Vás samotné.

V posledních týdnech jsem se já osobně i celá generální inspekce ocitli pod nevídaným tlakem. Tlakem nejen pracovním, ale hlavně politickým a mediálním. Všechno započalo situací, kdy jsem byl dvakrát po sobě vyzván svým nadřízeným k rezignaci, ale protože jsem pro tento krok neviděl jediný opravdový a vážný důvod, tak jsem tak dodnes neučinil. Slibovaná skandalizace na sebe opravdu nenechala dlouho čekat, a protože mám jen omezené možnosti obrany, tak jste vystavováni této skandalizaci i Vy.

Prožíváme společně nejtěžší období od mého uvedení do funkce ředitele. Za celou dobu jsem se snažil řešit především provozní změny, které byly nutné a které přinesly mnoho pozitivního do naší práce. Společně jsme dosáhli řady velmi dobrých výsledků, ekonomické stabilizace sboru i historického naplnění našich služebních míst.

Chci Vám poděkovat za práci, obětavost a ochotu, kterou jste projevovali nejen v posledních dvou letech, ale zvláště teď v posledních dvou týdnech. Množství úkolů, požadavků a dotazů od premiéra a z finanční kontroly mnohonásobně překračují i jinak náročné dny naší služby. Některá pracoviště byla doslova paralyzována od běžné činnosti, ale nechtěli jsme se z úkolů vymlouvat ani se jim vyhýbat. Je mi ctí, že jste zůstali profesionály a práci vykonávali nad rámec svých povinností i pracovní doby. Nenechte se rovněž příliš ovlivňovat informacemi z médií, které nemusí být vždy objektivní nebo nestranné. Politická prohlášení jsem nikdy veřejně nekomentoval a neučiním tak ani dnes, ale Vaše životní a pracovní zkušenosti Vám jistě dovolí vytvořit si dostatečně objektivní názor.

Celý život jsem bojoval proti zločinu a stál na straně práva. Ani dnes neuhnu ze svých životních zásad a jsem odhodlán bojovat za sebe a za dobré jméno generální inspekce. Do dalších let Vám přeji stejné odhodlání, ať už po mém boku, nebo pod vedením nového ředitele.

Závěrem chci rovněž poděkovat za velmi širokou podporu, které se mi v posledních týdnech dostalo od Vás, od mých nejbližších, od kolegů z jiných bezpečnostních sborů, ale i od široké veřejnosti.

S pozdravem M. M.

Reklama

Výběr článků