Hlavní obsah

Očima Saši Mitrofanova: Putin naplnil Orwellovy vize

5. 3. 2022, 8:30

Nepodařilo se mi najít zmínku o tom, zda Vladimir Putin někdy otevřel román George Orwella 1984. Pokud nikoliv, stala se úžasná věc. Dokázal základy Orwellova světa, v němž vládne drsná totalita, uvést v život v Rusku, jemuž vládne 22 let.

Foto: Novinky

Očima Saši Mitrofanova

Článek

George Orwell popsal společnost, která stojí na třech zákonech, za jejichž nedodržení se trestá. Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla. Lidé, kteří toto Orwellovo dílo nečetli, pak mohli vidět zfilmovanou podobu a určitě si zapamatovali obrovskou mluvící hlavu Velkého bratra. I tento návod Putin ve svých televizích zrealizoval.

Druhá polovina končícího týdne se stala tečkou za vybudováním totality, o kterou se Putin mnoho let snažil. Téměř ve stejnou chvíli se odehrávaly děje, které dokreslily obrázek Putinova systému. Ruští okupační vojáci zesílili útoky na civilní obyvatelstvo Ukrajiny, bez jakýchkoli skrupulí zabíjeli ženy a děti při raketovém ostřelování obytných čtvrtí.

Nevědomost je síla. Politruci napěchovali vojáky mnoha slovy, která se týkala dvou tezí seslaných shora, od Putina. Za prvé že Ukrajinu obsadili neonacisté, kteří mučí a terorizují mírové obyvatelstvo. Za druhé, a to vyplývá z toho prvního, že budou řadoví, takzvaně prostí Ukrajinci radostí bez sebe, když uvidí ruské osvoboditele. Šťavnatá děvčata se budou na ně vrhat s květinami a vášnivou touhou v očích, ženské přinesou chléb a sůl a chlapi kořalku, aby ruské bratry uvítali. Ve skutečnosti se střetli s oprávněnou a zuřivou nenávistí, a navíc s tak virtuózními sprostými nadávkami v rodné ruštině, že museli upadnout do stuporu, protože je to vlastně jediný jazyk, kterému doopravdy rozumějí.

A to jim nikdo neřekl, že v této údajně neonacistické zemi je prezidentem svobodně zvolený ruskojazyčný Žid a další ruskojazyčný Žid je ministrem obrany. A že údajní osvoboditelé od neonacismu zaútočili raketami na památník Babyn Jar připomínající oběti nacistického holocaustu v Kyjevě. Ruští barbaři jen zopakovali činy barbarů německých.

Svoboda je otroctví. Putin vedle „denacifikace“ vytyčil jako cíl své války „demilitarizaci“ Ukrajiny. Přeloženo do normální řeči, znamenalo by to svržení vojenskou silou demokraticky zvoleného prezidenta cizí země a nastolení své nadvlády nad touto zemí. Jen proto, že Putin chce, aby byla pod jeho knutou. Z Kremlu zaznělo, že poté, co tuto operaci Moskva dokončí, mohou Ukrajinci svobodně zvolit svého prezidenta. Orwelle, Orwelle, vždycky na tě dojde. Nerýmuje se to, ale pravda to je.

A nakonec: Válka je mír. Putin v končícím týdnu udusil dvě poslední nezávislá audiovizuální média, rádio Echo Moskvy a televizi Dožď. Důvod? Dovolily si nazvat Putinovu válku válkou. Za to se v dnešním Rusku tvrdě trestá.

Reklama

Související témata:

Výběr článků