Hlavní obsah

Očima Saši Mitrofanova: Cizí agenti, novodobí ruští nepřátelé lidu

3. 12. 2022, 8:00

Ve čtvrtek 1. prosince začal v Rusku platit nový zákon o cizích (lze také přeložit zahraničních) agentech. Cizím agentem se může stát nejen občan Ruské federace nebo ruská právnická osoba, ale také občané jiných států a právnické osoby mimo Rusko. Nemusí se nacházet na území Ruské federace.

Foto: Novinky

Očima Saši Mitrofanova

Článek

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Nově nemusí být cizí agent financován z neruských zdrojů, jak to platilo dříve. Stačí, aby se nacházel pod cizím vlivem. To je, když „cizí zdroj“ buď „podporuje“, anebo „ovlivňuje“ člověka či organizaci. Jako ovlivnění se uvádí donucování nebo přesvědčování, ale také jiné způsoby, které zákon nedefinuje.

Cizí agent musí všude uvádět před svým jménem a příjmením, že je cizí agent. Jednou za tři měsíce musí stát přísně stanovenou formou informovat o své činnosti a příjmech. Má také další povinnosti, za jejichž nesplnění mu hrozí až dva roky žaláře.

Cizí agent nesmí pracovat ve státních strukturách. Co ještě mimo jiné nesmí? Nesmí se účastnit voleb jako kandidát ani volebních kampaní. Nesmí dostat prověrku na stupeň tajné a vyšší. Nesmí pořádat veřejné akce. Nesmí působit jako učitel nezletilých. Nesmí přednášet ve státních a samosprávných organizacích. Informace od cizího agenta nesmí být zpřístupněna dětem do 18 let. Proto musí být všechny knihy a časopisy, v nichž se jako autoři vyskytují cizí agenti, zabaleny do neprůhledné fólie.

Cizí agent musí na sebe napsat udání na ministerstvo spravedlnosti, že je cizí agent, přičemž to musí udělat zásadně před tím, než začne působit jako cizí agent. Pokud to neudělá, hrozí mu nejdříve pokuta do výše 50 tisíc rublů a pak až 5 let odnětí svobody. Zároveň však jmenuje cizí agenty samo ministerstvo spravedlnosti, což doposud pravidelně dělávalo téměř každý pátek.

Cizím agentem se člověk může stát mimo jiné za aktivitu na sociální síti a samozřejmě kvůli tomu, že je profesionální novinář, což se už stalo v desítkách případů. Spadne do této kategorie také, když zveřejní i otevřené údaje o vojenské činnosti v Ruské federaci. Cizím agentem se jedinec stane také v případě, že se angažuje v politice. Až se cizím agentem stane, nesmí se účastnit mítinků ani demonstrací, nesmí veřejně vystupovat ani diskutovat. Nesmí veřejně vyjádřit svůj názor na politiku Ruska.

Pokud nenapsal cizí agent udání sám na sebe, ale byl jmenován ministerstvem spravedlnosti, bude ministerstvo zveřejňovat jeho citlivé osobní údaje. Má to vést k tomu, aby rozhořčená veřejnost, která bude hledat viníky zhoršujícího se stavu země, případně viníky vojenské porážky, měla k dispozici státem podstrčené novodobé nepřátele lidu. Hackeři pak budou moci vybírat jejich bankovní konta.

Před 1. prosincem označil Kreml za cizí agenty celkem 348 fyzických a právnických osob.

Reklama

Související témata:

Výběr článků