Hlavní obsah

RECENZE: Francouzské umění s přesahem

5. 1. 2014, 14:36
Právo, Jiří Šída

Opravdu pozoruhodnou ukázku francouzských uměleckých artefaktů připravili organizátoři v pražské Císařské konírně. Potěšitelné bezpochyby je, že tyto památky lze nalézt na našem území v zámeckých depozitářích či městských galeriích.

Foto: PRÁVO – Jan Šída

Má politik Vít Bárta opravdu něco společného s císařem Napoleonem?

Článek

Na otázku, proč se vlastně výstava v takové šíři zaměřila na cizí umění, musíme odpovědět následovně. Kromě faktu, který byl uveden výše – vystavovaná díla pocházejí z Čech a Moravy, je třeba vyzdvihnout nesporný francouzský ideový vliv na tuzemské dějiny.

Foto: PRÁVO – Jan Šída

Výstavním prostorům dominují velkoformátové obrazy francouzských králů. V popředí socha Jindřicha Navarrského v chlapeckém věku (zámek Dačice).

Po třicetileté válce k nám přicházeli příslušníci francouzské šlechty, kteří u nás zaváděli novou dvorskou etiketu, přinášeli podněty ze své domácí kuchyně, měli vliv na vznik francouzských zahrad u honosných sídel a v neposlední řadě šířili i moderní světonázorové myšlenky. Francouzský kulturní duch měl na české poměry opravdu výrazný vliv.

Foto: PRÁVO – Jan Šída

Maškarní dýka císaře Napoleona III. Ze státního zámku Kynžvart.

„Já se na toho Víta Bártu nemohu vynadívat,“ prohlásila starší dáma, která nebyla schopná odtrhnout oči od portrétu císaře Napoleona. A měla pravdu, podobnost obou pánů je markantní. Právě tento překvapivý přesah do dnešní politické doby přibližuje umění francouzských králů ještě více současnému člověku.

Lidé a jejich vnitřní pohnutky se nemění. Mění se pouze historické kulisy a umělecké prostředky, které vše zaznamenávají.

Foto: PRÁVO – Jan Šída

Marie Antoinette, královna francouzská. Busta, která pochází ze zámku Velké Losiny.

Při pohledu na obrovská plátna, na kterých defilují tehdejší panovníci Francie v plné kráse, uchvátí především důstojná honosnost, se kterou tehdejší malíři k zobrazení panovníků přistupovali. Třeba na jezdeckém portrétu Ludvíka XIV. vytvořil malíř Charles Le Brun vskutku monumentální scenérii. Ale na druhou stranu se vtírá myšlenka o nezvratném osudu všech imperátorů světa. V lepším případě nakonec skončí v muzejních sbírkách na obrazech.

Díky tematickému dělení je celá expozice přehledná a milovník umění se v ní neztrácí. Jednotlivé části jsou věnovány různým oblastem (krajinářství, vojenské motivy, doba Napoleona nebo dědictví antiky) a na příslušných panelech najdeme i stručné vysvětlení umělecké podstaty či popis dané epochy.

Je také potěšitelné, že lidé vystavené předměty nepřijímají jen jako mrtvé zaprášené věci a všímají si i detailů. V knize hostů jistá návštěvnice tvrdí, že našla v popisu děl chybu, a dokonce uvádí omyl na pravou míru. Tento fakt je pro organizátory výstavy tím nejlepším vysvědčením.

Francouzské umění ze šlechtických sbírek
Císařská konírna Pražského hradu, do 23. února 2014

Celkové hodnocení: 85 %

Reklama

Související témata:

Výběr článků