Hlavní obsah

Pocta architektům baroka v Čechách

14. 8. 2015, 16:18
Právo, Peter Kováč

Nakladatelství Karolinum vydalo obsáhlou knihu o barokní architektuře v Čechách. Připravil ji kolektiv odborníků z Univerzity Karlovy a z Akademie věd ČR pod vedením Jakuba Bachtíka, Richarda Biegela a Petra Macka. Vesměs jde o spolupracovníky a žáky historika umění Mojmíra Horyny (1945–2011) a koncepce trochu připomene luxusní sborník k poctě tohoto velkého znalce baroka, ovšem nevšedně gigantických rozměrů.

Foto: Repro kniha

Působivost knihy podtrhují nádherné fotografie Vladimíra Uhra a Martina Micky – pohled do kopule kláštera v Doksanech.

Článek

Důraz je v knize kladen na otázky stylu a stylové vlivy, určení autorství staveb a jejich datace, generační vazby, vztah stavitelů a stavebníků a částečně také na souznění architektury s krajinou a městskou zástavbou. Stranou zůstaly až na výjimky otázky ikonologie architektury, zmapování liturgických změn a jejich promítnutí ve vybavení chrámů i úpravě interiérů, nebo vliv poutí a kultu zázračných obrazů na nové stavby.

Text je složen především z jednotlivých medailónků architektů. Rozsáhlá pozornost je věnována výjimečným tvůrcům, jako byli Kryštof Dientzenhofer, Jean Baptista Mathey, Jan Blažej Santini Aichel nebo Kilián Ignác Dientzenhofer, kteří patřili ke gigantům umění ve střední Evropě.

Řada zajímavých stavitelů vrcholného baroka v Čechách se v této publikaci poprvé vynořila z vod řeky Léthé a povětšinou byla dosud známa jen úzkému okruhu odborníků. Vedle tradičních ohnisek barokní kultury je podrobně zaznamenáno dění v regionech a otázky rustikalizace v podobě „selského baroka“. Z doplňkových studií je zajímavá kapitola o uplatnění štuku v architektuře, o funkční dispozici zámeckých staveb a o barokní zahradě.

Značný počet autorů nabízí rozmanitost pohledů a obsáhlou šíři současného výzkumu, soustředěného zejména na problematiku uměleckého stylu. Sjednocujícím textem jsou pak čtivě napsané kulturněhistorické kapitoly Víta Vlnase, které prostupují celou knihou. Publikace je bohatě vybavena obrazovou dokumentací a nádheru i velkolepost baroka navozují působivé fotografie Vladimíra Uhra a Martina Micky. Pro toho, kdo hledá informace, bude Barokní architektura v Čechách jako obsáhlá syntéza svým záběrem první tohoto druhu nadlouho cenným zdrojem poznatků.

Jakub Bachtík, Richard Bie-gel a Petr Macek a kolektiv, Barokní architektura v Čechách
Karolinum Praha 2015, 768 stran, cena 1200 Kč

Reklama

Související témata:

Výběr článků