Hlavní obsah

Duch, bolest i vášeň zakleté do kamene

28. 5. 2017, 10:43
Právo, Jan Šída

Sochu coby nejen hmotný, ale i duchovní objekt představuje výstava Kámen, štuk a terakota. Expozice, kterou lze navštívit v pražském zámku Troja až do 29. října, prezentuje originální díla, která se nalézala původně ve veřejném prostoru. V současnosti však bývají většinou ukryta v depozitářích a veřejnost k nim nemá běžně přístup.

Foto: Jan Šída, Právo

Alegorie dne a noci vyjádřena mužskou a ženskou bystou.

Článek

Skulptury, vázy nebo busty zdobily zahrady a parky šlechtických sídel, jako byly pražské Vrtbovská zahrada, vila Port-heimka, usedlost Cibulka a okolí zámku Troja. Najednou před námi defilují sochy (mnohde i jejich fragmenty), které sice mají dny své velkolepé slávy jednou provždy sečteny, nicméně můžeme se s nimi setkat doslova tváří v tvář a představovat si, jak asi dříve vypadaly. Pórovitý materiál, ze kterého je sochař vytvořil, za ta léta leckde opadal a rozdrolil se. To jim však dává zvláštní patinu a punc výjimečnosti. Symbolizují totiž naši historii a my si na ni jejich prostřednictvím můžeme sáhnout.

Foto: Jan Šída, Právo

Bohyně Afrodíté, kterou vytvořil známý sochař Matyáš Bernard Braun.

Terakotový imperátor, jehož busta kdysi vévodila zámeckému parku, vypadá, jako by prošel lítým bojem. Až tak hluboko do něj nemilosrdný čas vryl vrásky. Dívka s měsícem na závoji představující Noc však ani za ta léta neztratila svůj tajuplný půvab. A její kavalír Den ozdobený sluncem zase aristokratickou mužnost. Sochař Antonín Braun, synovec slavného Matyáše Bernarda Brauna, jim dokázal do tváří navěky vdechnout bolest i vášeň. Čínská kráska strážící vějířem svou cudnost, kterou zřejmě vytvořil Václav Prachner, se v jemném úklonu přibližuje k procházejícím návštěvníkům. Jako by je chtěla pozdravit a zároveň jim připomenout pomíjivost hmotné schránky.

To je možná to hlavní poselství, které výstava přináší. Když procházíme kolem jednotlivých exponátů, které kdysi představovaly chloubu, ukazovaly moc a symbolizovaly bohatství, napadne nás biblické „prach jsi a v prach se obrátíš“.

Reklama

Související témata:

Výběr článků