Hlavní obsah

Daniela Mrázková: Expozice Karel IV. je pro nás likvidační

2. 9. 2015, 14:56
Právo, Peter Kováč

Nedávno se Daniela Mrázková, ředitelka soutěže Czech Press Photo, obrátila dopisem na Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy magistrátu hlavního města Prahy s podezřením, že se chystá privatizace a komercializace cenných památkových objektů v centru města pod hlavičkou sporného a podivného pražského muzea Karla IV.

Foto: Petr Hloušek

Daniela Mrázková se obává nové pražské kulturní privatizace.

Článek

Oč přesně jde?

U příležitosti Karlova výročí má v Praze vzniknout nová organizace, nový právní subjekt, který bude provozovat jakousi stálou expozici Karla IV. v domě U Zlatého prstenu, a pod pláštíkem obavy, aby tato expozice nebyla prodělečná, hodlá se na ni vydělávat tržním pronajímáním prostor Staroměstské radnice, domu U Minuty, případně dalších objektů ve vlastnictví pražského magistrátu. Podle mě jde o podnikatelský záměr, který neřeší, zda vůbec něco může podobná stálá expozice o Karlovi IV. veřejnosti nabídnout, ale hledá cestu, jak se zmocnit cenných památkových objektů a vydělávat na nich. Ve srovnání s tím by byla společnost ABL Víta Bárty, která léta ovládala pražské věže a částečně i prostory Staroměstské radnice, úplný břídil.

O co se opíráte?

O usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1725 ze dne 21. 7. 2015 a Důvodovou zprávu k návrhu zřízení stálé expozice Karla IV. a v souvislosti s tím i funkčního propojení objektů ve vlastnictví města Prahy.

Kolik by to stálo?

Jen zřízení stálé Karlovy expozice, mimochodem obsahově zcela nejasné, bude pražský magistrát podle předloženého rozpočtu stát 15 miliónů a doprovodné akce dalších 10 miliónů. Finanční zajištění by mělo být pokryto z financí pro rozpočtové kulturní organizace magistrátu a také zjevně na úkor dosud městem dotovaného celoročního výstavního programu Staroměstské radnice a dalších objektů. Tento výstavní a kulturní program karlovský projekt de facto likviduje.

Stojí za projektem o Karlu IV. nějaké renomované muzeum či galerie? Umělecké originály související s Karlem IV. jsou především v majetku Národní galerie, Uměleckoprůmyslového muzea a hradu Karlštejna, které ke Karlovu výročí chystají vlastní výstavy.

No právě! Garantem propojujícím prakticky všechny pražské aktivity kolem Karla IV. je soukromá společnost s ručením omezeným. A je tedy otázkou, co vlastně vůbec může chystaná stálá expozice či muzeum Karla nabídnout? Autentických uměleckých děl tam bude poskrovnu, pokud tam vůbec nějaká budou.

Jaké by měl podle vás tento projekt dopad na kulturní aktivity v Praze?

Velmi neblahý. Tradiční režim bezplatného užití výstavních prostor Staroměstské radnice byl konstituován jako nepeněžní dotace města Prahy a je používán vedle poskytování peněžních grantů v oblasti kultury jako další forma podpory, zejména vizuálního umění. Pokud by byl dosavadní režim na základě projektu Karla IV. přehodnocen a svrchovanou hodnotou by se stalo generování zisku – a je otázkou, pro koho vlastně – pak se výstavní prostory Staroměstské radnice stanou nájemním komerčním prostorem pro movité vystavovatele nejrůznějšího druhu. Ostatně, máme v živé paměti mejdany firmy ABL nejen v historicky cenném sklepení radnice, ale i mezi výstavními panely Křížové chodby…

Dotklo by se to renomované novinářské soutěže a výstavy Czech Press Photo, jehož jste ředitelkou?

Samozřejmě! Ani my si nemůžeme dovolit platit tržní nájemné Staroměstské radnice, i když máme vysokou návštěvnost. Příjem ze vstupného nám částečně pomáhá krýt vysoké náklady spojené s organizací foto a video soutěže s mezinárodní porotou, cenami v soutěžních kategoriích včetně Hlavní ceny, Grantu pražského primátora a s realizací výstavní expozice, která pak v mutacích už dvacet let každoročně putuje po světě a propaguje českou a slovenskou obrazovou žurnalistiku, Českou republiku a jako svého partnera především Prahu.

Vzhledem k tomu, že výročí Karla IV. bude již na jaře 2016, zjevně se se vším spěchá? Přitom tento projekt, který probíhá téměř v utajení, může mít pro kulturu v Praze trvalé a nezvratitelné následky. Dostalo se vám nějakého vysvětlení?

Bohužel, zatím ne. Komunikace s pražskou radnicí vázne. Ale bude prý lepší, když sám pan Babiš pomůže…

Reklama

Výběr článků