Hlavní obsah

České kulturní dědictví bude moci čerpat téměř 12 miliard z EU

27. 5. 2014, 15:05

České památky a další projekty z oblasti kulturního dědictví mohou v příštím programovacím období EU získat až 430 miliónů eur (11,8 miliardy korun), tedy přibližně stejně jako v období končícím. S těmito penězi počítá připravovaný Integrovaný regionální operační program (IROP), přičemž uvedená suma zahrnuje i přírodní dědictví a odpovídá devíti procentům z celého tohoto programu. Prostředky bude možné použít na projekty z celé ČR kromě Prahy.

Foto: Profimedia.cz

Interiér vily Tugendhat v Brně

Článek

"Program bude v červnu předložen vládě ke schválení a poté Evropské komisi. Podle předchozích zkušeností je možné, že jednotlivé aktivity ještě doznají změn," sdělila ČTK Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

V letech 2007 až 2013 šlo na projekty z evropských fondů v oblasti kulturního dědictví, mezi nimiž Česko upřednostnilo nákladné rekonstrukce nemovitých památek, přibližně sedm miliard korun přes Integrovaný operační program (IOP). Garantem bylo ministerstvo kultury, vybralo asi dvě desítky projektů za přibližně 150 až 500 miliónů korun. Dokončené jsou zatím jen tři, vila Tugendhat v Brně, Národní centrum fotografie a dílna tapiserií Jindřichův Hradec a oblast Dolních Vítkovic s konverzí plynojemu na kulturní dům.

Čerpání peněz z EU se během zmíněných let dostalo do skluzu a stejně jako v dalších oblastech i v kultuře hrozilo, že se peníze budou muset vracet. Loni v červenci proto vláda rozhodla, že všechny činnosti spojené s čerpáním těchto peněz převezme ministerstvo pro místní rozvoj. "O vrácení agendy zpět na MK se neuvažuje," uvedla na dotaz Dostálová.

"Integrovaný operační program, stejně jako Regionální operační programy, operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova nahradí v novém programovacím období v oblasti kulturního dědictví Integrovaný regionální operační program (IROP)," říká Dostálová. Důležitou podporu i pro projekty z oblasti kulturního dědictví bude podle ní možné dále nalézt i v rámci programů Evropské územní spolupráce - operační programy přeshraniční spolupráce, programy nadnárodní spolupráce Central Europe a Dunaj i program meziregionální spolupráce Interreg Europe.

Zatímco v IROP se počítá s investicemi pro komplexní obnovu, v rámci Evropské územní spolupráce to budou spíš koncepce, strategie, projekty, studie proveditelnosti, příprava investic a malé pilotní realizace s nadnárodním účinkem. Programy budou schváleny pravděpodobně na konci letošního roku, dodává Dostálová.

Reklama

Výběr článků