Hlavní obsah

Starosta tutlal přestupky, ale dostal šanci

1. 9. 2015, 5:06 – Domažlice
Právo, Patrik Biskup

Pokud bude rok sekat latinu, trest za tutlání přestupků ho jednou provždy mine. Státní zástupkyně minulý týden podmíněně zastavila stíhání starosty Mnichova na Domažlicku Josefa Johánka (nezávislý).

Článek

Byl obviněn z maření úkolu úřední osoby kvůli tomu, že zatloukl desítky přestupkových spisů od policie, které měl předat k projednání správnímu orgánu a které jsou kvůli tomu teď už promlčené.

Starosta se hájil tím, že hříšníkům raději mluvil do duše, než aby platil za řešení přestupků. Obci chtěl ušetřit peníze za poplatky, které musí za projednávání přestupků platit městu Poběžovice. Mnichov s necelými třemi stovkami obyvatel totiž nemá vlastní přestupkovou komisi, proto má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s Městským úřadem v Poběžovicích, který pro obec přestupkovou agendu zajišťuje.

„Za každý projednaný přestupek platíme Poběžovicím 2700 korun. Ročně to dělá okolo 40 tisíc, což pro tak malou obec, jako jsme, je hodně peněz,“ uvedl starosta.

„Že mám striktní povinnost předávat komisi všechny přestupky, jsem nevěděl. Mně bylo řečeno, že je na mém rozhodnutí, zda ty lidi nechám potrestat. Na komisi jsem posílal jenom závažnější prohřešky, ty ostatní jsem řešil domluvou. Tím jsem to bral za uzavřené,“ reagoval na obvinění Johánek.

Pro nás by to bylo jen vyhazování peněz za takové krávoviny.
starosta

A právě motiv jeho jednání žalobkyni přesvědčil o tom, že by měl dostat šanci. „Splnil zákonem dané podmínky pro zastavení trestního stíhání. K tomu jsem vzala v úvahu, že se k celé věci postavil čelem. Nezjistili jsme, že by jednal ve snaze ochránit nějakou konkrétní osobu před postihem v přestupkovém řízení. Ve většině přestupků, které se mu dostaly na stůl, tímto způsobem postupoval ve snaze ušetřit prostředky obci,“ vysvětlila.

Nebude mít záznam

Pokud se během roční zkušební doby Johánek osvědčí, věc se podle žalobkyně jednou provždy smaže a nebude mít ani záznam v trestním rejstříku. „Kdyby se ale dopustil trestného činu nebo závažnějšího přestupku, vyšetřování bude pokračovat a skončilo by podáním obžaloby,“ doplnila.

Samotného starostu rozhodnutí žalobkyně sice potěšilo, ale na druhou stranu je stále přesvědčený, že nic špatného neprovedl.

„Pro nás by to bylo jen vyhazování peněz za takové krávoviny. Vždycky jsem si toho provinilce pozval na úřad, promluvil jsem mu do duše, aby nebláznil, a příště se na takové věci vykašlal. No a byl klid,“ vysvětlil Johánek.

Obec je povinna přestupky projednat

Podle Andrey Stejskalové z odboru vnitřních věcí plzeňského krajského úřadu je každá obec povinna projednat oznámené přestupky, ke kterým je věcně a místně příslušná.

„Pokud toto není schopna zajistit, tak tu svoji příslušnost přenese na jinou obec formou uzavření veřejnoprávní smlouvy, ze které jí vyplývá povinnost všechny oznámené přestupky neprodleně a bez jakýchkoliv odkladů předat,“ vysvětlila s tím, že obce na to dostávají finanční příspěvek od státu, neboť za něj suplují výkon státní správy.

„Pokud starosta nepředával přestupkovou agendu, tak jde o nesprávný úřední postup. Poškození tak mohou podat žalobu, že věc nebyla projednána v přestupkovém řízení a tím jim vznikla nějaká újma,“ dodala Stejskalová.

Reklama

Související témata:

Výběr článků