Hlavní obsah

NKÚ: Vězni dluží 766 miliónů

14. 7. 2004, 13:15 – PRAHA

Vězeňské službě se dlouhodobě nedaří vymáhat dluhy od vězňů. Ke konci předloňského roku výše dluhů činila 766 miliónů korun. Pohledávky si přitom mají vymáhat jednotlivé věznice. Vyplývá to ze závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Článek

Otázkou ovšem je, zda jde tento stav napravit. Úřad upozornil na to, že úhrady pohledávek u vězněných lidí jsou závislé na jejich zaměstnanosti a u propuštěných vězňů jsou limitovány tím, že jsou nemajetní a jen příležitostně zaměstnaní.

NKÚ ve své zprávě upozorňuje také na skutečnost, že ministerstvo spravedlnosti ponechává pro vězeňskou službu v platnosti celou řadu příkazů vydaných v letech 1974 až 1992 pro podmínky a potřeby bývalého Sboru nápravné výchovy.

Úřad již počátkem týdne na svých internetových stránkách zveřejnil další výtky vůči hospodaření vězeňské služby. Upozornil například na to, že vězeňská služba při nakládání se státním majetkem porušuje právní předpisy a normy. Na nedostatky v hospodaření upozornila již kontrolní akce v roce 1996.

Nápravu ověří inspekce

Zjištěné nedostatky jsou důsledkem systémových chyb nejen v činnosti vězeňské služby, ale i ve způsobu, jakým ji řídí ministerstvo spravedlnosti, uvádí NKÚ. Tento způsob je totiž "systémově nedořešený" a hospodaření se děje "bez účinného vlivu odborných útvarů ministerstva".

Ministerstvo doposud nedokázalo pro vězeňskou službu vytvořit optimální podmínky k řádnému fungování, zjistila kontrola.

Ministerstvo spravedlnosti se podle mluvčího Vladimíra Voráčka se zjištěními ztotožnilo a vládě již předložilo stanovisko. Ministerstvo výsledky považuje závěry NKÚ za závažné, proto vypracovalo harmonogram opatření a úkolů zajišťujících nápravu. Jeho splnění má počátkem roku 2005 prověřit inspekce ministerstva, řekl v pondělí mluvčí ČTK.

Opatření k nápravě byla přijata již po kontrole v roce 1996, ale podle NKÚ se ukázala jako neúčinná.

Špatný systém ovlivňuje účetnictví

NKÚ vězeňské službě stále vytýká neúplné účetnictví, nedůslednou inventarizaci majetku a jeho evidenci, nedořešené vztahy v užívání zemědělské a lesní půdy, využívání přidělených provozních prostředků na investice a zdlouhavou evidenci nově pořízeného majetku.

Činnost vězeňské služby i její řízení ministerstvem provázejí podle NKÚ systémové nedostatky, které vedou ke zkreslení účetnictví. Kontrola se týkala let 2001 a 2002.

Reklama

Výběr článků