Hlavní obsah

Nemocnice zaplatila z veřejných peněz pseudoposudek pro obhajobu stíhaného primáře

28. 1. 2023, 6:05

Několikatisícovou odměnu vyplatila Domažlická krajská nemocnice pediatrovi z Ostravy Renému Hrdličkovi za znalecký posudek pro obhajobu svého trestně stíhaného zaměstnance, primáře dětského oddělení Františka Zahálky (69). Toho čeká v únoru u Krajského soudu v Plzni odvolací řízení proti odsuzujícímu rozsudku domažlického okresního soudu, podle kterého zavinil smrt rok a půl starého chlapečka, když mu nechal vypláchnout žaludek přesoleným roztokem.

Foto: Patrik Biskup, Právo

Lékař František Zahálka

Článek

Jak ale Právo zjistilo z databáze ministerstva spravedlnosti, Hrdlička není a ani nikdy nebyl soudním znalcem. Přesto jeho sedmnáctistránkový elaborát poslala nemocnice k odvolacímu soudu jako znalecký posudek, který pro Zahálku vyznívá příznivě. Dokument není opatřen znaleckou doložkou ani razítkem se státním znakem. „V příloze zasíláme znalecký posudek vyhotovený MUDr. René Hrdličkou“, stojí v průvodním dopise, který podepsal ředitel domažlické nemocnice Petr Hubáček.

Ten na dotazy nereagoval. Právo od něj chtělo získat vyjádření, proč krajská nemocnice sponzoruje Zahálkovu obhajobu z veřejných peněz, když není účastníkem trestního řízení. Neprojednává se totiž selhání nemocnice, ale pochybení lékaře jako soukromé osoby. Rovněž zůstává ze strany vedení Domažlické nemocnice bez odpovědi otázka ohledně Hrdličkovy kompetentnosti k vypracování znaleckého posudku. Jediné, co Hubáček potvrdil, a to omylem, že jej s Hrdličkou pojí přátelství.

Za smrt dítěte po výplachu žaludku potrestal soud primáře podmínkou

Krimi

„Ahoj René, jen pro info, nám píše také. Právník připravuje odpověď. Užij si v Ostravě. Petr,“ odepsal Právu šéf domažlického špitálu. Zpráva byla zjevně adresována Hrdličkovi v reakci na zájem reportéra Práva o zmiňovaný posudek. Nemocnice pouze vyhověla žádosti Práva podle zákona o svobodném přístupu k informacím a potvrdila, že odměna za posudek činila do 10 tisíc korun.

Oficiálně znalcem není

Ani Hrdlička nebyl příliš sdílný, proč prezentuje své vyjádření jako znalecký posudek, když oficiálně znalcem není. „Zadavatel posudku i příslušný soud byly o skutečnosti, že nejsem znalcem, předem informováni, “ reagoval stroze. To je ale v rozporu s tím, že svoje stanovisko označuje jako revizní znalecký posudek ke znaleckému posudku Michala Hladíka, tedy skutečného znalce, z jehož závěrů vycházel domažlický soud při rozhodnutí o Zahálkově fatálnímu pochybení.

Hrdlička se snaží Hladíkovy závěry o selhání Zahálky zpochybnit a odmítá, že by léčebný postup obžalovaného primáře vedl k úmrtí dítěte. „Jak je uvedeno v mém rozboru v rámci revizního znaleckého posudku, nelze jednoznačně určit příčinu úmrtí dítěte,“ tvrdí ve svém „posudku“ Hrdlička. Odvolává se přitom i na názory dalších několika lékařů, kteří s Hladíkem nesouhlasili a v tomto duchu se také vyjadřovali v průběhu trestního řízení.

Policie ani po pitvě neví, proč zemřel kojenec, kterého poslali s horečkou z nemocnice domů

Krimi

Okresní soud však jejich stanoviska označil za tendenční a vedená snahou Zahálku vyvinit. „Při zpracování svých vyjádření neměli tito lékaři k dispozici kompletní spisový materiál, s nímž pracoval znalec Hladík. Již s ohledem na tuto skutečnost nemohou být jejich vyjádření v dané trestní věci plně relevantní. Tím spíše, když se v nich mnohdy objevují naprosto mylné údaje, které ze spisového materiálu vůbec nevyplývají,“ konstatoval soudce Jan Švígler a státnímu zástupci dal na zvážení, zda se nejedná ze strany těchto svědků o nadržování.

Smutný případ se odehrál před téměř třemi lety. Rodiče tehdy přivezli do nemocnice malého Martínka s tím, že spolykal několik syrových potravinářských fazolí. Dítěti, které nevykazovalo žádné známky zdravotních potíží, se Zahálka jako službu konající lékař rozhodl odstranit fazole ze žaludku jejich vyzvracením. Žaludek mu ale nechal vypláchnout extrémně koncentrovaným solným roztokem, který způsobil metabolický rozklad organismu a následný otok mozku, jenž vedl ke smrti malého pacienta. Aplikovaný roztok obsahoval 15 procent chloridu sodného, přičemž obvyklá koncentrace je 0,9 procenta.

„Obžalovaný naprosto selhal, neboť zcela opominul základní medicínské znalosti, jako je vliv vysoce koncentrovaného solného roztoku na lidský organismus. Jeho postup, spočívající ve vpumpování solného roztoku o dané koncentraci do žaludku patnáctiměsíčnímu dítěti bez jakýchkoli příznaků ohrožujících jeho život, nelze než označit za postup zcela v rozporu s dosavadním poznáním lékařské vědy,“ konstatoval domažlický soud a Zahálku za usmrcení z nedbalosti potrestal dvouletou podmínkou a tříletým zákazem vykonávat práci lékaře.

Zahálka se hájí tím, že postup konzultoval s kolegy z toxikologického centra v Praze. „Tam mi sdělili, že fazole musí co nejrychleji ven. Použil jsem solný roztok. Nikde není popsáno, jakou koncentraci roztoku zvolit. Dítě fazole vyzvracelo a já považoval situaci za vyřešenou,“ prohlásil primář.

Lékař neposlal sanitku k nemocnému, který následně zemřel. Dostal pokutu

Krimi

Reklama

Výběr článků