Hlavní obsah

Další pozitivní reakce na firmu Wood Seeds. Ta navyšuje základní kapitál na 10 milionů Kč a v tomto trendu pokračuje

7. 9. 2022, 0:00
Komerční článek

Nečekaně dobrou zprávu obdrželi v závěru léta držitelé dřevařských dluhopisů české firmy Wood Seeds. Majoritní vlastník firmy, akciová společnost WS holding, se totiž rozhodla pokrýt účetní ztrátu vzniklou v souvislosti se zahájením výstavby dřevozpracovatelského závodu v Břasích.

Foto: Wood Seeds

Dřevařský areál Břasy bude jedním z nejmodernějších podniků v regionu i mimo něj

Článek

Navýšila tak z vlastních zdrojů základní kapitál Wood Seeds na 10 miliónů Kč s tím, že do konce měsíce září kapitál navýší o další milióny. Konečná částka navyšování základního jmění je 150 mil. do konce roku 2022.

Podle oznámení mateřské společnosti je udržení dobré finanční kondice Wood Seeds pro majoritního vlastníka úkol číslo 1.

Tato společnost v uplynulých týdnech odstartovala rozsáhlou výstavbu dřevozpracovatelského závodu v Břasích na Plzeňsku. Stavba za 225 milionů Kč bude mít klíčový význam pro ekonomiku firmy. Projekt nového výrobního areálu by jí přitom měl umožnit několikanásobné navýšení produkce i výnosů. Většina zpracovaného dřeva má směřovat k smluvním partnerům doma i v západní Evropě.

Kapitálový vklad WS holding je krytý vlastním majetkem zakladatele www.woodseeds.com a výnosy emisí vydaných dluhopisů. Ty v uplynulém období významně převyšovaly inflaci, když se pohybovaly v rozmezí 8,5 až 9,5 procenta. S ohledem na růst ceny komodit se tento trend podle všeho udrží i v celém roce 2023, v tomto roce také předpokládá již 60-100 milionů Kč obratu z vlastní hospodářské činnosti. Pro držitele dluhopisů by navíc rostoucí poptávka po kvalitním řezivu měla znamenat, že Wood Seeds budou schopni dostát svým závazkům i v budoucnosti.

Foto: Wood Seeds

Woodseeds- kvalitní recenze a výnosy. Jak ochránit peníze a ještě je nechat růst? Skvělou investici jsou dluhopisy Wood Seeds

Emise dřevařských dluhopisů zacílených na lesnictví a zpracování dřeva přitom byly v českém prostředí do nedávna spíše neznámé. Povědomí o jejich existenci rozvířila před dvěma lety až emise firmy Wood Seeds, která svou strategii postavila na cílené investiční výsadbě lesů s navazujícím vlastním zpracováním části těžby. Firma vydala celkem tři emise korporátních dluhopisů se zaměřením na lesní výrobu se splatností do tří let. Dvě emise jsou nezajištěné, třetí je jištěna zástavním právem. Všechny emise jsou schváleny Českou národní bankou.

Má smysl o nich uvažovat? Určitě má. Jako všechny korporátní dluhopisy sice nesou jisté riziko, ale může jít o zajímavou součást investičního portfolia. Podle dostupných veřejných údajů Wood Seeds v poslední době vysadili na zhruba 160 tisíc stromů s mírnou převahou listnatých dřevin a celkově vlastní zhruba 400 hektarů lesa, které stále nakupují.

Informace o navýšení základního kapitálu je pro držitele dluhopisů rozhodně dobrá zpráva, stejně jako ta, že do konce roku 2022 plánuje majoritní vlastník navýšit základní kapitálu až na 150 miliónů Kč.

Více se dozvíte na našich stránkách: www.woodseeds.com.

Výběr článků