Hlavní obsah

Trápí Vás rostoucí inflace a uvažujete o investování do zemědělské půdy?

20. 9. 2021, 0:05
Komerční článekAgrární půdní fond

Ve spolupráci se společností Agrární půdní fond s.r.o. přinášíme informace o investování do zemědělské půdy jako vhodné alternativy bankovním produktům.

Foto: Robin Michenka /APF

Soubor zemědělských pozemků na jižní Moravě

Článek

Bonita půdy komplexně vyjadřuje její vlastnosti z hlediska půdních typů (např. hnědozem, černozem, nivní půdy), umístění v klimatických pásmech, sklonitost a orientaci pozemků vůči světovým stranám.

Agrární půdní fondVideo: Robin Michenka /APF

Hodnota BPEJ je daná vyhláškou a pohybuje se v rozmezí 0 – 20 Kč/m2. Zjednodušeně můžeme říci, že čím je vyšší hodnota, tím je kvalitnější půda. Pokud budeme vycházet z tohoto principu, nejkvalitnější půdy se nachází v oblastech Jižní Moravy, Střední Moravy, malé lokality Severní Moravy (okres Opava), v Polabské nížině a některých okresech Ústeckého kraje (Louny, Litoměřice). Nejúrodnější půdy v ČR se nachází v etnografické oblasti střední Moravy zvané Haná, která zahrnuje okresy Vyškov, Prostějov, Olomouc, Šumperk, Přerov a Kroměříž.

Aktuálně průměrná tržní cena zemědělské půdy v ČR činí 25,35 Kč/m2 (zdroj farmy.cz). Tržní ceny v jednotlivých lokalitách se však výrazně liší.

Průměrná tržní cena zemědělských pozemků za posledních 15 let se zvýšila z 6,83 Kč/m2 v roce 2005 na 25,35 Kč/m2 v roce 2020 (zdroj farmy.cz).

Foto: Robin Michenka /APF

Žně na Hané

Doporučujeme střednědobý investiční horizont s dobou trvání investice 36 měsíců.

Základním rizikem je správné určení tržní ceny ve vztahu k parametrům konkrétního souboru pozemků.

Správné posouzení parametrů pozemků, zkušenosti s obchodováním zemědělských pozemků, znalost tržních cen v jednotlivých lokalitách, znalost problematiky pachtovních smluv a nakonec i znalosti z oboru zemědělství jsou těmi činiteli, které odlišují úspěšné obchodníky a investory od těch méně úspěšných.

Foto: Robin Michenka /APF

Soubor smíšených pozemků

Minimální částka investice začíná na 100.000 Kč.

Společnost nabízí přímou investici do nákupu zemědělských pozemků vytvořením portfolia parametrizovaných pozemků se zajištěným výnosem. Zajištěný výnos činí 8,5 % při době trvání investice do 12 měsíců nebo 10 % při době trvání investice 12 – 60 měsíců. Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků.

Výběr článků