Hlavní obsah

KOMENTÁŘ: Co přichází poštou aneb Ideologie na školách - Václav Klaus ml.

21. 3. 2016, 9:46
Novinky, Václav Klaus ml.

Jak se změnilo ideologické ovlivňování škol a studentů za 15 let (cca 1998 až 2014)? A oproti roku 1988?

Foto: Právo

Václav Klaus mladší

Článek

Nutno říci, že v roce 1988 jsem byl studentem IV. ročníku gymnázia, kdežto v letech 1998 až 2014 ředitelem gymnázia, tedy dívám se trochu jinýma očima. Nicméně:

Co je stejné?

Ideologická indoktrinace je ukotvena v hlavních školních předpisech a zákonech. V roce 1988 jistě obsahovaly vedoucí úlohu strany, dělnické třídy a podobně. Nyní Školský zákon uvádí hned v úvodu:

„Zásady a cíle vzdělávání: …cíli jsou zejména … pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku… získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje...“

Gender, rozličná „lidská práva“, boj proti xenofobii… Tyto „ústavní“ principy jsou pak široce rozpracovány v rozličných navazujících kafkovsky závazných/nezávazných dokumentech, rámcových vzdělávacích programech, maturitních okruzích, mimoškolních aktivitách, studentské „odborné“ činnosti a podobně.

Zkrátka identický stav. Identická je i míra nesvobody – tedy učitel, který podobné věci považuje za zhoubné, je může s větším či menším úspěchem ignorovat, ovšem nemůže proti nim aktivně vystupovat – to by hrozily existenční problémy.

Co je jiné?

a) Trend

V roce 1988 byla ideová indoktrinace na sestupné tendenci, jaksi zvyková. 2014 byla v naprostém nástupu (který pokračuje).

b) Snaživci

Počet učitelů aktivně a z přesvědčení sloužící dominujícím ideologickým schématům – je oproti roku 1988 řádově vyšší. Mnohem vyšší bohatství společnosti také umožňuje i mnohem rozsáhlejší a různorodější financování zvlášť prověřených školních aktivistů. Peníze mají nyní větší hodnotu, tedy finanční motivace (různé granty, podpory a podobně) – jsou účinnější.

c) Neexistence nepřítele, který se dá/smí brát vážně

USA byly za Reagana sice výlupkem vší špatnosti a v jádru zahnívajícím společenským systémem, nicméně každý viděl/slyšel/cítil, že někde tam „na Západě“ je jakási jiná společnost, která naše ideologické bludy neuznává, chová se jinak a je nebezpečná! Musí se s ní bojovat. Už s ní bojujeme desítky let a hned tak to neskončí.

Nyní jsou odpůrci nových ideologií podivní lidé, zapšklí a morousovití, mentálně asi nemocní. „Placení dosluhujícími průmyslovými odvětvími“, xenofobní a fašizoidní, ale brát vážně je nelze a nemá se to.

A teď k té e-mailové poště. Zatímco v roce řekněme 1998 (v začátku mé práce ředitele) dominovala korespondence obchodní – nabídky tabulí, křídy – „odeberte 50 ks a dostane 3 další zdarma“, lavic, malování učeben…, v letech 2012 až 2014 už jednoznačně v korespondenci dominují rozličné programy, kurzy, projekty ideové.

Jednou jsem si (v roce 2013) cestuje z Ostravy vláčkem uložil šest e-mailů, které mi během cesty přišly (jiná pošta nepřišla), že o tom musím napsat.

Tak po třech letech:

1) Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (rozesílá mocná neziskovka Člověk v tísni) „…chtěli byste poznat měkké pohledy dětí na to, čím je obohacuje přítomnost spolužáků s výrazně odlišnými potřebami…?“

2) Semináře PedF UK „Diagnostika třídních kolektivů, hudební fyziologie, kurz artefiletiky, reflexe oborové pedagogické práce…“

3) Soutěž Europasecura (organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM). „Jedná se o soutěž pro středoškolské studenty s tematikou evropské integrace, mezinárodních a bezpečnostních (sic!) vztahů… Národní kolo je pak pořádáno s Armádou České republiky…“

4) Výchova „nevýchovou“ se osvědčila! (Cevap.cz – centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů) „…učíme tak děti zodpovědnosti a dáváme jim příležitost k osobnostnímu růstu. A my se můžeme zbavit těžkého břemene, že veškerá tíha zodpovědnosti leží stále jen na nás…“

5) Akce European Youth pro školy

6) Den proti nějaké nemoci (už jsem v mezidobí smazal) volně parafrázováno „…zapojte se do Dne proti hemeroidům (nebo ouholičkám)… uvolněte studenty pro sběr peněz v mobilních týmech …“

Ve všech výše uvedených odesílajících institucích pracují lidé, mají tam počítače, peníze daňových poplatníků a podporu ESF, MŠMT a bůhvíčeho všeho ještě.

Václav Klaus ml.

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK. Přes 20 let působil na půdě gymnázia PORG jako učitel, zástupce ředitele a ředitel (15 let). Pod jeho vedením se gymnázium stalo nejúspěšnější střední školou ve výsledcích státní maturity a dalších žebříčcích a rozšířilo se o další dvě pobočky v Praze a Ostravě.

Založil Asociaci aktivních škol (sdružuje přes 100 českých škol). Je autorem mnoha odborných článků, dvou matematických učebnic a dalších knih (publicistika, školský systém).

Od roku 2014 publikuje pondělní komentáře na Novinky.cz.

Vede jeden z největších českých šachových klubů a dosud aktivně závodí na kole.

Na podzim 2017 byl zvolen poslancem za ODS, 16. března 2019 byl ze strany vyloučen. Nyní je poslancem za hnutí Trikolóra.

Více se dočtete na osobním webu autora vkml.cz

Delete, delete, delete, delete, delete, delete, delete.

Reklama

Související témata:

Výběr článků