Hlavní obsah

Délka výpovědi operátorům se zkrátí na maximálně 30 dnů

1. 9. 2017, 9:20

Výpovědní doba u smluv s telekomunikačními operátory se od 2. září zkrátí na nejvýše 30 dnů. Dosud měl každý operátor délku výpovědi i termín, odkdy se počítá, nastavené jinak. Lhůta dosahovala až 42 dnů. Zkrácení zavádí novela telekomunikačního zákona, informoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Ilustrační foto

Článek

Délka výpovědní doby nebyla dosud zákonem omezena a každý operátor si ji stanovoval ve smlouvě podle svého uvážení. Mění se také způsob prodlužování smluv sjednaných na dobu určitou. Doposud musel často ten, kdo neměl zájem o automatické prodloužení smlouvy na další období, sám aktivně a v přesně určeném období sdělit poskytovateli svůj nesouhlas s tzv. autoprolongací.

Nyní se princip obrací: k automatickému prodloužení smlouvy na dobu určitou může dojít jen tehdy, pokud k tomu zákazník udělí svůj prokazatelný souhlas. Jinak smlouva přechází ve smlouvu na dobu neurčitou.

Pokud operátor jednostranně mění smlouvu, je rovněž povinen vždy informovat účastníka o všech změnách těchto smluvních ustanovení spolu s poučením, že zákazník má právo s návrhem změny nesouhlasit a ke dni účinnosti změny smlouvu bez jakýchkoli sankcí ukončit. Nesplnění takové povinnosti je přestupkem, za který lze udělit nově pokutu až do výše pěti procent čistého obratu přestupce dosaženého za poslední ukončené účetní období.

Novela zákona o elektronických komunikacích dává operátorům lhůtu šest měsíců, aby smluvní podmínky uvedli do souladu se zákonem. Bez ohledu na to, kdy tak v této lhůtě učiní, se však nová pravidla aplikují od 2. září na všechny dosavadní i nové smluvní vztahy.

Reklama

Související témata:

Výběr článků