Hlavní obsah

Básník Jiří Wolker si uměl život vychutnat

24. 9. 2023, 15:32

Jiří Wolker (1900–1924), jak jej zná literatura i veřejnost, stál u zrodu uměleckého směru nazvaného proletářské umění. Uvedl jej do světa ve stejnojmenné stati v roce 1922.

Foto: Reprofoto

Jiří Wolker

Článek

Historie jej proto vnímala jako proletářského básníka, ačkoliv k proletářům nikdy nepatřil a jejich sociální postavení sám pro sebe ani nechtěl – i když jako velká část mladých kumštýřů se tehdy hlásil k levici.

Společnost Wolkera spojovala i s nádechem tragiky a smutku, které vyvolávala jeho náhlá smrt v pouhých čtyřiadvaceti letech. On si ale svou krátkou pouť světem vychutnat uměl.

Přitahovaly jej hezké dívky, s požitkem si dopřával chutné jídlo i nějakou tu sklenku. Leckdy se ovšem choval přezíravě se sklonem k intelektuálskému sarkasmu. Na slečny měl vysoké požadavky – „nějakou přihlouplou husu“ nesnesl.

Vybíravý estét

„Sotva jsem vstoupil do předpokoje, spatřil jsem Štěpánku Smékalovou ze Svatého Kopečka. Vím, proč ubohá přijela za mnou. Ale nemiluji ji. Mám rád temperamentní, divoké děvče, a ne sladkobolnou, dlouhobrvou, stále se chvějící a poslušně milující,“ zapsal si patnáctiletý Jiří o jedné své ctitelce.

Zazlíval jí, že by mohla být na jeho pokyn ke všemu svolná a poslušná. Vnímal to jako něco otrocky laciného. A proto jí naznačil, že o ni zájem nemá.

Sám sebe považoval za plachého a zlobil se na své nálady: „Někdy mám taky záchvat milovat, že nevím, jak se uklidnit. Však nakloniv si děvu, vidím, že mne miluje, mám ji takřka na ruce, a tu prohodí nějaké nejapné slovo, které se mi nelíbí, okamžitě se mi zhnusí a opustím ji.“

Jiří Wolker se děvčatům líbil. Přítel Edvard Valenta jej popsal jako „překrásného jinocha, vysokého, se zvlněnými kaštanovými vlasy, vystupováním, kterému se říkalo šlechtické, a už tenkrát byl nejlíp oblečeným mužem v celém Prostějově“. Zkrátka dandy romantického typu. A vzorně vychovaný.

Básník a písničkář Cermaque: Pojďme si zahrát karty!

Úzkostlivě opečovávaný synek

Jiří Wolker se narodil v Prostějově 29. března 1900. Jeho otec Ferdinand pracoval jako pokladník vídeňské banky Wiener Bankverein a později, když banka splynula s českou bankou Union, dosáhl dokonce i funkce ředitele.

Po něm získal Jiří pracovitost a pořádkumilovnost a měl vliv i na Jiřího uměleckou výchovu. Matka Zdena, půvabná, svěží žena, se neustále angažovala v nejrůznějších spolcích. Přednášela a recitovala, psala do novin a časopisů. Jiřího i jeho bratra Karla obklopovalo láskyplné prostředí. Vztahy mezi jejich rodiči zrály jako víno.

V roce 1923, kdy už Jiří trpěl tuberkulózou a matka s ním byla na léčení v Tatranské Poliance, psala jeho otci něžné dopisy s oslovením Tato, Tatoušku či Milý můj a on jí odpovídal jako milé Zdeničce. A to po pětadvaceti letech manželství! Oba rodiče se o vysokého, hubeného Jiřího úzkostlivě starali. O jeho zdraví i duši.

Foto: Reprofoto

V roce 1923 v Poliance s kamarádkami. I když jej TBC sužovalo, ztloustl

Bratr ho chtěl zpráskat

Matka Jiřímu připravovala denně teplé večeře, a když později jezdil na skautské tábory, posílala mu v čase velké války ohromné balíky s jídlem. Zakladatel Junáka Antonín Svojsík později líčil, jak si mu chlapec stěžoval, že mu u oběda chybějí řízky.

S otcem zase jezdil Jiří na kole, podnikal výlety, navštěvoval Svatý Kopeček, kde vlastnili vilu, šermoval a cvičil v Sokole. Na základní škole byl Jiří vzorný žák. Po ní nastoupil do primy gymnázia v Prostějově. Tím se odlišil od bratra Karla, který vystudoval průmyslovku a poté působil jako technický úředník v konstrukčním oddělení v kopřivnické Tatře.

Jiří ho s despektem označoval jako „náš pan proletář“. Rivalství panovalo mezi bratry od dětství. Jiří měl převahu v duševní oblasti, Karel se snažil vyniknout ve střelbě, v šermu a vůbec ve sportu, aby mohl bratra „zpráskat“. Po základní škole se ovšem jejich cesty rozešly. A mladý Wolker se začal zajímat o děvčata.

Nalívali holky z reálky

„Jedli jsme na zdraví svých paní. Byli jsme jako žoci. Ona, která jest tak daleko ode mě tělem, bude brzo zase ode mne srdcem. Proto se bojím, bojím,“ svěřoval v roce 1916 Wolker deníku obavy o svou dívku. Pobýval na skautském táboře u Lipnice nad Sázavou a ono „jedení na zdraví svých paní“ spočívalo v tom, že kamarád Karel Wichterle dostal od rodičů balíček s bonbony a s ostatními je spořádal.

A Wolkerovou paní označil Marii Horákovou, dceru prostějovského starosty a studentku reálky. Wolkera dokonale okouzlila. Zhlížel se v ní jako v zrcadle. A to se zpočátku jen škádlili. Jiří si o tom zapsal: „Chodili jsme za holkama z reálky a ,nalívali jsme je‘. Co kdo věděl na ně nejurážlivějšího, to jim řekl. Divná zábava!“

Nakonec spolu začali Marie a Jiří chodit. Zdena Wolkerová, matka, ale považovala Marii za přelétavou a Jiří se musel neustále starat, aby mu ji někdo nepřebral. V „italském“ randění si nadávali, scházeli se a rozcházeli, Jiří žárlil, prohlašoval, že Marií pohrdá a nechce se s ní bavit. Pak se s ní zase usmířil. Ani jeho kamarádům se Marie nelíbila – vzhledem ani povahou.

Foto: Reprofoto

S Marií Horákovou na procházce v roce 1917 – stále se hádali a nadávali si

Vulgární divoženka

Přátelé dívčinu považovali za málo subtilní, vulgární divoženku. Ale Jiří si nemohl pomoci. Psal jí desítky dopisů a věnoval jí báseň Klytie o 1076 verších v květnu 1917. Přes Mariiny výstřelky, spočívající převážně v házení očkem po jiných a v neskrývané koketérii, Jiří prohlašoval, jak ji miluje, a o lásce, že jej oduševňuje a krásní.

Marii zase kvůli němu málem vyhodili ze studií, protože ji jeden z profesorů viděl, jak šla v sedm večer městem se septimánem Wolkerem.

Nakonec její chování škola omluvila, ale Zdena Wolkerová i Mariina matka se strašlivě rozčilily. Milenci spolu chodili nadále, i když se Marie na Jiřího zlobila, že ji nařkl z toho, že hraje divadlo a notoricky lže.

Jejich povahy se ale k sobě pramálo hodily a neustále se hádali. Začátkem roku 1918 si Wolker zaznamenal: „Přestávám milovati a nutím se k první, neboť na obzor vystoupila druhá s oduševnělejšíma očima.“

Foto: Reprofoto Předčasná úmrtí

V jugoslávské Bašce si užíval vody i slunce (třetí zleva)

Starší milenku opustil

Dívek s oduševnělejšíma očima mohlo být víc. Např. kadeřavá Oldřiška Šimečková, zvaná Oldra. Ta chodila do reálky spolu s Marií Horákovou a často tajně předávala oběma milencům dopisy. Ale také varovala: „Jiří, Mářa tě podvádí, chodí s jinými chlapci.“

Nebo jistá Pepa Zahradníková, s níž se scházel na prostějovském hřbitově a psal jí básně. Mezi dubnem a listopadem 1919 si zase básník dopisoval s Miluškou Nedělníkovou. Do té se opět zamiloval.

Stal se jejím milencem a ona mu v dopise děkovala: „Jiří, kdybych Ti měla povídat, jak mi bylo po středě – nedovedla bych. Ale zdálo se mi, že jsem ještě nikdy nebyla tak šťastná. Nevím, čím to, ale jediná protivná myšlenka se neozvala – můj nejsladší Jiří, jak nádhernou krásu jsi mi to dal!“

Jejich vztah neskončil idylicky. Jiří Wolker se totiž po absolvování gymnázia vydal na studia práv do Prahy a Miluška byla o šest let starší než on. Její rodina neviděla žádnou záruku, že si ji hezký mladík po studiích vezme. A našla jí nápadníka – jistého Jana Uhra. Tím „zatla lásce tipec“. Jiří měl ostatně jiné starosti.

Flámy i učení

Než Wolker odešel do Prahy, hádal se s rodiči o své studium. Už tehdy publikoval v tisku a literatura jej přitahovala. Nakonec se podvolil a šel na práva, ale zapsal si nějaké přednášky také na filozofické fakultě.

Bydlel v Praze na různých místech, v ulici Na Celné na Smíchově, v Kounicově ulici na Hradčanech, v Černé ulici na Novém Městě spolu s Jindřichem Hořejším. Byt vlastnila matka Karla Teigeho a díky Teigemu vstoupil Jiří v roce 1920 do uměleckého sdružení Devětsil. Později jej opustil.

V té době trpěl Wolker stálým nedostatkem financí. Rodina, kvůli tomu, že peníze vydávala za poučení a zábavu a držela si služku, mu nemohla a nechtěla neúměrně vysoké částky posílat. Wolker utratil velké peníze za knihy a musel si přilepšovat doučováním češtiny.

I tak si našel čas na noční toulky s přáteli – s Jaroslavem Seifertem, Karlem Tomanem, Vítězslavem Nezvalem.

Debatovali ve Slávii, v restauraci U Nezdarů na Hradčanech, v Národní kavárně na Národní třídě. Podle Vítězslava Nezvala pil Wolker „absint žlutý, kdežto on o dva tři roky později píval absint zelený na počest své Musy, paní se zelenýma očima“.

Wolker se často stýkal také s Konstantinem Bieblem.

Vláda přesvědčuje lidi k očkování básní Jiřího Wolkera

Pitomý jak křížala

S Bieblem se dokonce v roce 1922 vypravil k moři do Jugoslávie. Tehdy už vycházely jeho básně i knižně – i když za Wolkerova života vyšly pouhé tři knihy literárních děl: Host do domu, Těžká hodina, Svatý Kopeček. V dubnu 1922 si ale Wolker stěžoval příteli Josefu Koptovi, že mu psaní nejde: „Já teď kumšt likviduji a oddávám se vědě právní. Je to práce pro mě titánská, ale utěšuji se tím, že kdybych dělal dnes kumšt, tak bych nedovedl nic, poněvadž jsem vysušený, vyvařený a pitomý jako křížala.“

Psát ovšem nepřestal a mnozí jej obdivovali. Ne všechny jeho básně měly ovšem kladný ohlas. Např. Hosta do domu jeho vlastními slovy nepřijala kritika příznivě: „Doposud mě nejvíce zřezali v Tribuně (Pujmanová-Hennerová).“ Té se nelíbil verš, že „na předměstí vyhrávají koledy“. Podle ní se koledy pouze zpívaly. To ovšem neodpovídalo skutečnosti – zrovna v Prostějově se koledy na náměstí hrály.

Kotel vyrábí páru

Jeden profesor elektrotechniky zase na brněnské technice vytýkal básni Balada o očích topičových fakt, že Antonín přikládal do kotle, což podle něj je nesmysl, protože kotel je zařízení na výrobu páry, je v něm tedy voda a přikládá se do topeniště. Wolkerovi připadaly takové připomínky pitoreskní. Později o jiné recenzi napsal Zdeňku Kalistovi: „V Lumíru je referát Arna Nováka, blbý jako putna.“

Dlužno podotknout, že ani on sám nepatřil k milosrdným kritikům.

O Šrámkově Měsíci nad řekou se vyjádřil následovně: „Ten Měsíc nad řekou chci ve Varu zřezat. Neboť je to apoteóza měšťáctví a prasečí idyla. Ten Šrámek se svým hamsunovským (Knut Hamsun – norský prozaik, nositel Nobelovy ceny za literaturu – pozn. red.) vzdycháním se nám tak vzdálil, že dobře řekl Píša: konec legendě o Šrámku revolucionáři.“ O Čapkově R. U. R. zase prohlásil, že je to kýč. Rodina ovšem byla na Wolkerovo psaní hrdá. Zlobila ji ale jeho politická prohlášení.

Básník Milan Poutník: V každém textu cítím jeho hudebnost

Patentovaný bolševik z Prostějova

„Vůbec je tu o Tebe velký spor, který ti musím napsati, abys věděl, na čem jsi. Prohlašují Tě za patentovaného bolševika. Bůh ví, kdo zde napískal, že prý vlastně v Praze ani nestuduješ, že prý jsi tam zaměstnán v redakci bolševického listu,“ stěžovala si matka Jiřímu v dopise z 25. října 1920.

Ten ji vzápětí ujišťoval, že pracuje pouze v redakci uměleckého deníku Den. Jiří stejně jako jeho přátelé Ivan Sekanina, Vítězslav Nezval, Zdeněk Kalista tíhli ke kulturní levici. Scházeli se spolu v kavárně Tůmovka.

Spolu s nimi vstoupil Wolker do komunistické strany, což podle Zdeny Wolkerové Prostějov rozčililo: „Býti socialistou znamenalo v Prostějově v těch letech určité deklasování, a býti komunistou bylo pak přímo vyhoštění z řad tehdejší společnosti. Jiří byl označen jako zuřivý bolševik.“ Jiří tak ztratil v Prostějově mnoho přátel. Nevadilo mu to. A v jeho životě se objevily další ženy.

Mnoho žen najednou

Jiří se spřátelil od roku 1918 na Svatém Kopečku se sestrami Smetanovými Toňou a Boženou. Božena byla operní zpěvačkou, Toňa poštovní úřednicí v Olomouci. Jiřímu se líbila Božena, ale láskyplně k němu vzhlížela Toňa. Dopisoval si s nimi až do roku 1923.

Zároveň se ale stýkal i s Lilou, ve skutečnosti statkářskou dcerou Eliškou Svitavskou. I jí psal dopisy. Obklopovaly jej různé ženy, ale opravdově se zamiloval do o tři roky starší Máši Vyhlídalové z Prostějova, energické, cílevědomé dívky.

Četla pozorně jeho básně a radila mu. Máša se ale nakonec rozhodla, že se vdá, a nijak se s tím před Wolkerem netajila.

Ten smutně psal: „Chodívám k ní večer, objímám ji, miluji ji, ale jaké je to pro mě utrpení. Vše je naprosto jiné, každému pohybu, slovu a polibku jsou vtisknuty určité meze, vše zraňuje jen, otravuje a pustoší.“

Kolem Wolkera kroužily i další dívky, o některých z nich není nic známo.

Josef Svatopluk Machar: Geniální básník, špatný ministr

Konec milovníka

Veškeré jeho milování zatemnila jako mrak oblohu zlá nemoc – tuberkulóza. Projevila se horečkami už v dubnu 1923. Léčil se sice v Tatranské Poliance, kde se opálil a ztloustl, ale choroba jej škrtila dál.

Přidal se k ní zápal plic a zánět pohrudnice. Také začal ztrácet paměť. Nemoc byla v příliš pokročilém stadiu a antituberika se měla objevit až v polovině 50. let.

Nakonec vše skončilo tragicky.

Jiří Wolker zemřel ve čtvrtek 3. ledna 1924. A sám si napsal v listopadu 1923 známý epitaf: „Zde leží Jiří Wolker. Básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než mohl srdce k boji vytasit, zemřel mlád dvacet čtyři let.“

Mácha se slovenskou stopou

Reklama

Související témata:
Jiří Wolker

Výběr článků