Hlavní obsah

Za zrušený zájezd máte právo na vrácení peněz, přijmout poukaz není povinné

29. 5. 2020, 6:04
Novinky, bab

Pandemie koronaviru výrazně omezila možnost volně cestovat. Následkem toho došlo i ke zrušení velkého počtu zájezdů. V České republice se nastalou situaci snaží vyřešit nový zákon, který zákazníkům ukládá povinnost přijmout za zrušený zájezd nabízený voucher. Jak však upozornila spotřebitelská organizace dTest, tento postup může být v rozporu s právem Evropské unie.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Evropská směrnice o souborných cestovních službách stanoví, že je-li zájezd zrušen z důvodu mimořádných či nevyhnutelných okolností, má cestující právo na vrácení veškerých uskutečněných plateb. Peníze musí obdržet nejpozději do 14 dnů po ukončení smlouvy. Pochopitelně se může s cestovní kanceláří domluvit na náhradě ve formě poukazu, což ho ale nemůže zbavit jeho práva na vrácení peněz.

V České republice byl přitom schválen zákon, který stanoví, že pokud dojde v období od 20. února do 31. srpna 2020 ke zrušení zájezdu z důvodu mimořádných či neočekávaných okolností v místě pobytu nebo cesty, má cestovní kancelář možnost místo vrácení peněz vystavit zákazníkovi poukaz na jiný zájezd nejméně v hodnotě původního zájezdu.

„Tento postup dovolený zákonem však Evropská komise vidí jako problematický, pokud není respektována možnost volby vrácení peněz ze strany zákazníka,“ upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Zrušili vám zájezd kvůli pandemii? Na co máte právo

Finance

Členské státy jsou povinny respektovat právo Evropské unie. Nemohou tedy zavádět vlastní předpisy, které by se od přijaté směrnice odchýlily. Cílem je totiž zajistit stejnou úroveň ochrany cestujících v celé EU.

Právo na vrácení peněz i u přepravy

Jak dTest dále upozorňuje, právo na vrácení peněz místo poukazu mají spotřebitelé i v případě přepravních služeb v letecké, železniční, lodní a autobusové dopravě.

Podle evropských nařízení v případě, že dojde ke zrušení cesty ze strany dopravce, mají cestující možnost volby mezi vrácením peněz a využitím náhradního spoje.

„Vzhledem k tomu, že využití náhradního spoje je s ohledem na stávající okolnosti obtížně realizovatelné, zůstává cestujícím zejména možnost volby mezi různými možnostmi náhrady výdajů za zakoupené jízdenky či letenky. Náhrada plné ceny cestovního dokladu může být uskutečněna formou buď vrácení peněz, nebo poukazu, pokud s tím cestující souhlasí,“ doplnila Hekšová.

Na co máte právo, když vám zrušili let kvůli pandemii

Koronavirus

Odborníci lidem doporučují, aby se s cestovní kanceláří vždy pokusili dohodnout. Pokud to nebude možné, bude muset cestovní kancelář v případě zrušených zájezdů postupovat podle platného zákona a nabídnout poukaz. S ním se můžete spokojit, bude-li vám vyhovovat, případně můžete zvážit uplatnění svého práva na vrácení peněz u soudu.

V případě zakoupených jízdenek a letenek nemají podnikatelé v přepravě jednostranné právo vystavit poukaz, ten je možný pouze po dohodě obou stran.

„Finanční problémy mohou mít nejen spotřebitelé, ale i podnikatelé, pro které by hromadné vracení zaplacených úhrad mohlo být likvidační. Proto i přes znalost evropských práv spotřebitelů vyzýváme k vzájemnému pochopení a dohodě, pokud je možná,“ dodala Hekšová.

Reklama

Související články

Výběr článků