Hlavní obsah

Stát začne vyplácet příspěvek na děti

24. 7. 2022, 10:39

Od úterý 26. července začne stát vyplácet domácnostem pět tisíc korun na dítě, a to přes úřady práce. Důvodem jsou rostoucí ceny energií a služeb, které se vláda snaží tímto jednorázovým příspěvkem vykompenzovat. Tento termín se ale týká jen rodin, které pobírají přídavky na děti. Peníze totiž dostanou automaticky.

Foto: Profimedia.cz

Domácnosti, které pobírají přídavky na děti, dostanou peníze automaticky

Článek

Ostatní, kteří mají na příspěvek nárok, o něj budou muset požádat. Příjem žádostí chce ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustit v průběhu srpna.

Koho se příspěvek týká?

Na příspěvek mají nárok domácnosti s dětmi s výdělkem do jednoho milionu korun hrubého ročně. To je asi 83 333 korun hrubého měsíčně. Podmínkou pro výplatu je to, že dítě k 1. srpnu ještě nedovrší osmnáctý rok věku. Pokud tedy bude mít osmnácté narozeniny 2. srpna a později, nárok na peníze domácnost mít bude. Dostanou je i rodiny, kterým se dítě teprve narodí, a to do konce tohoto roku.

Je nutné upozornit, že se příjem maximálně jeden milion hrubého týká minulého kalendářního roku. Důvodem je, že si stát bude ověřovat data například z daňových přiznání.

PŘEHLEDNĚ: Vzrostly dávky i čerpání rodičovské

Vztahuje se jen na zaměstnance?

Ne, nárok mají nejen zaměstnanci, ale i lidé vedení mezi nezaměstnanými, ti na mateřské či rodičovské dovolené nebo živnostníci. Jedinými podmínkami jsou výše příjmů, věk dítěte a společná domácnost s ním.

Mají na něj nárok i pěstouni?

Peníze dostane ta pečující osoba, v jejíž domácnosti dítě žije. Pokud jsou tedy rodiče rozvedeni a dítě pobývá trvale například u matky, má na ně nárok matka. Příspěvek se týká jak biologických, tak adoptivních rodičů, protože ti jsou zákonnými zástupci. Za rodiče jsou považováni také pěstouni.

Co všechno se započítává do příjmů domácností pro získání příspěvku?

Započítávají se stejné druhy příjmů, které jsou rozhodné třeba pro přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Tedy příjmy ze zaměstnání či na základě dohod, ze samostatné výdělečné činnosti, ale také například z pronájmu nemovitostí, a to za rok 2021. Týká se to také výsluh, náhrad mzdy či platu, odměn, odchodného, důchodů, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, dávek či rodičovské. Brát v potaz se nebudou případné výhry ani výdělky dětí na brigádě.

Životní minimum se zvýší na 4620 korun

Jak o peníze požádat?

Rodiny, které pobírají přídavky na děti, respektive v červenci obdržely přídavky za červen, dostanou peníze automaticky.

„Jim začneme vyplácet tento jednorázový příspěvek již 26. července,“ sdělila Právu mluvčí MPSV Eva Davidová. Ostatní rodiny, jež na něj mají nárok, si o peníze musejí požádat.

„V průběhu srpna spustíme na webu MPSV jednoduchý formulář, tam se jeden z rodičů přihlásí a zadá děti do věku osmnácti let, na které o příspěvek žádá,“ uvedla Davidová.

Pro přihlášení do formuláře bude potřeba elektronická identita občana, aby bylo možné ověřit jeho příjmy a vztah k dítěti. To je například e-občanka, elektronický podpis či takzvaná bankovní identita, jež umožňuje přihlášení se do systému pomocí přihlašovacích údajů k bankovnímu účtu. Banka v tom případě neuvidí, kam se žadatel hlásí, potvrdí pouze identitu. Stejně tak stát neuvidí na peníze na účtu.

Zájem o příspěvek na školní obědy vzrostl o 31 procent, oznámila organizace

„Kliknutím se potvrdí čestné prohlášení o tom, že příjmy domácnosti nepřesáhly v minulém kalendářním roce milion korun hrubého, to si následně ověříme u České správy sociálního zabezpečení a finančního úřadu. Peníze pak začneme vyplácet na přelomu srpna a září,“ dodala Davidová. Žadatelem je vždy jeden z rodičů, čestné prohlášení podává za oba.

Jakým způsobem se bude příspěvek vyplácet?

Obvyklým způsobem jako všechny dávky a příspěvky, tedy bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou.

Bude se příspěvek danit?

Příspěvek nebude podléhat zdanění. Z principu by nemělo smysl poskytovat příspěvek a pak jej snížit o daň. Nebude se ani započítávat do rozhodného příjmu, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky.

Reklama

Výběr článků