Hlavní obsah

Slevy a odečty na daních vyřídí za zaměstnance mzdová účtárna

31. 1. 2011, 17:29
Právo, Vladimír Čechlovský

Zaměstnancům může snadno vyřídit daně za loňský rok jejich mzdová účtárna. A to tak, že jim provede tzv. roční zúčtování záloh daně z příjmů. V rámci něho zaměstnanec může uplatnit všechny slevy na dani a odečty od základu daně, jako kdyby podával přiznání.

Článek

Podmínkou je, že o roční zúčtování požádá svého zaměstnavatele i letos do 15. února a předloží požadované doklady.

 Jak na slevy

Na první pohled by se zdálo, že zaměstnanec, který pracoval celý loňský rok, měl podepsané prohlášení k dani a mzdová účtárna mu každý měsíc odečetla slevy na dani – například základní na poplatníka (2070 Kč měsíčně), zvýhodnění na dítě (967 Kč měsíčně) – nemůže ročním zúčtováním nic získat.

Ale to není pravda. Často se například stává, že někdo odevzdá pozdě potvrzení o studiu vyživovaného dítěte a tato sleva se kvůli tomu v některém měsíci nezapočte. V některých případech se stává, že účetní v době letních prázdnin zaměstnancům neodečte slevu na dítě, i když to udělat měla.

Dále – slevu na manželku/manžela, která neměla loni vlastní příjmy vyšší než 68 000 korun – lze uplatnit až po skončení kalendářního roku. Díky ročnímu zúčtování není třeba podávat přiznání.

Také pro zaměstnance, kteří pracovali jen část roku, například důchodce a studenty, je velmi výhodné požádat o roční zúčtování.

Tito zaměstnanci totiž často nepodepisují prohlášení k dani a zaměstnavatel pak nemůže v měsících, kdy pracují, slevy uplatnit.

Do pěti tisíc srážková daň 15 %

Mají-li výdělek do 5000 korun hrubého měsíčně, zdaní ho srážkovou daní 15 %, takže slevy na dani lze po skončení roku uplatnit jen přes roční zúčtování daně. Příjmy zdaněné srážkovou daní totiž do přiznání nepatří.

A i když důchodci a studenti prohlášení podepíší, zaměstnavatel může uplatnit slevy na dani jen za odpracované měsíce, zatímco v ročním zúčtování je započte v celoroční výši.

Odpočty jako v přiznání

Zaměstnanec může v rámci ročního zúčtování také uplatnit všechny daňové odečty, jako kdyby podával přiznání. Jedná se o:

* odečty úroků z hypoték a úroků z úvěrů ze stavebního spoření za loňský rok * odečty plateb na penzijní připojištění * odečty plateb na životní pojištění * dary na zákonem stanovené veřejně prospěšné účely (s výjimkou darů do zahraničí, kdy je nutno podat přiznání)
* členské příspěvky odborové organizaci

Zaměstnanec, který si nechá udělat roční zúčtování, může získat i na výhodnějším zaokrouhlování oproti výpočtu měsíčních záloh na daň.

Měsíční zálohy se totiž počítají ze základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru, zatímco při ročním zúčtování je zaokrouhlení na celé stokoruny dolů.

Případný přeplatek daně účtárna vrátí nejpozději ve výplatě za březen.

Reklama

Související témata:

Výběr článků