Hlavní obsah

Při odchodu z práce čeká nezaměstnané od ledna balíček nepopulárních změn

1. 12. 2010, 10:10
Právo, Vladimír Čechlovský

Balíček vládních změn, který bude účinný od 1. ledna, se rovněž výrazně dotkne lidí, kteří odejdou ze zaměstnání a budou pobírat podporu v nezaměstnanosti. Odejdete-li například z práce sami, bude podpora bude nižší.

Foto: Právo

Na úřadech práce přibývá nezaměstnaných.

Článek

Jestliže někdo ukončí zaměstnání „bez vážného důvodu“ vlastní výpovědí nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude pobírat podporu v nezaměstnanosti po celou dobu jen ve výši 45 procent průměrného čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Pokud výpověď naopak někdo dostane od zaměstnavatele, výše podpory bude činit jako dosud v prvních dvou měsících 65 procent, další dva měsíce 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent.

Podpora se vyplácí pět až jedenáct měsíců v závislosti na věku.

DŮLEŽITÉ: Ten, kdo ukončí zaměstnání vlastní výpovědí nebo dohodou ještě v letošním roce, může těmto nepříznivým důsledkům předejít. A to tehdy, pokud ještě letos podá žádost o podporu v nezaměstnanosti.

„Rozhodující bude den podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Podá-li tento uchazeč žádost o podporu do konce roku 2010, bude mu náležet příspěvek v nezaměstnanosti podle stávající úpravy,“ potvrdila Právu Irena Dlesková z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Z uvedeného tedy plyne, že i člověk, který již odešel ze zaměstnání na základě vlastní výpovědi nebo dohodou a podal žádost o podporu, bude spadat pod dosavadní právní režim, i když podporu bude dostávat ještě příští rok. Bude tedy po celou dobu vyplácení podpory dostávat podporu dle dosavadních pravidel.

Podpora až po odstupném

Novinkou je i to, že podporu v nezaměstnanosti nebude pobírat po určitou dobu člověk, který dostane při odchodu ze zaměstnání odstupné, odchodné nebo odbytné. Začne se mu vyplácet až po době, jež odpovídá výši odstupného.

Příklad: Jestliže odcházející zaměstnanec dostane odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního platu, začne pobírat podporu až po třech měsících po ukončení zaměstnání.

Nezaměstnaní bez přivýdělků

Lidí, kteří přijdou o práci a dostávají podporu, se dotkne, že si nebudou moci přivydělávat.

Nyní si mohou nezaměstnaní dostávající podporu přivydělat závislou činností měsíčně až polovinu minimální mzdy, to je 4000 korun hrubého. Nezáleží, zda výdělek plyne z pracovního poměru, dohody o provedení práce či o pracovní činnosti.

Podmínkou ale je, že skutečnost, že pracují, nahlásí úřadu práce do osmi dnů od vzniku pracovního poměru nebo od uzavření dohody a ve lhůtě stanovené úřadem práce budou dokládat výši měsíčního výdělku.

DŮLEŽITÉ: Zákaz výdělku se i v tomto případě dotkne pouze těch, kteří o podporu požádají až v novém roce. Ten, kdo o ni požádá ještě letos nebo již podporu pobírá, si přivydělávat dál bude moci.

„Půjde-li o uchazeče o zaměstnání, který podal žádost o podporu v nezaměstnanosti v roce 2010, bude moci vykonávat zaměstnání podle podmínek platných v letošním roce,“ uvedla Dlesková z ministerstva práce.

Příspěvek těm, kdo začnou podnikat

Zmírnit situaci některým nezaměstnaným by mohl pomoci příspěvek pro ty, kteří se rozhodnou řešit svou situaci tím, že začnou podnikat.

Příspěvek bude ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy v národním hospodářství za první tři čtvrtletí předchozího roku a bude se poskytovat až za pět měsíců, přičemž vyplacen bude jednorázově. Jeho celková výše by tak v příštím roce mohla činit až téměř třicet tisíc korun.

Příspěvek je určen na úhradu provozních nákladů při zahájení podnikatelské činnosti – za nájemné nebytového prostoru a služby s ním spojené, náklady na opravu a údržbu objektu ve vlastnictví podnikatele, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost a náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků.

Peníze může mít začínající podnikatel k dispozici do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody s úřadem práce o poskytnutí příspěvku.

Reklama

Výběr článků