Hlavní obsah

Přehledně: Změny v oblasti daní a daňových přiznání

23. 6. 2020, 5:23
Právo, svj

Daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok je možné bez sankce podat až do 18. srpna. Ministerstvo financí prodloužilo v souvislosti s dopady šíření koronaviru lhůtu, která byla dosud stanovena na 1. července.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Zákonný termín pro podání daňového přiznání byl pro letošek 1. duben. Ti, kteří mají daňového poradce nebo povinný audit, pak původně měli mít čas do 1. července.

„Daňové přiznání k daním z příjmů u fyzických a právnických osob za rok 2019 je možné bez sankce podat až do 18. srpna. Opatření se nevztahuje jen na subjekty spravované Specializovaným finančním úřadem,“ potvrdila mluvčí Finanční správy Zuzana Mašátová.

Daňové přiznání až do 18. srpna, rozhodla vláda

Ekonomika

Některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků kvůli koronavirové krizi řeší tzv. Liberační balíček III. Cílem je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) to, aby podnikatelé a živnostníci získali ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmů. „Tím jim zůstanou ponechané důležité finanční prostředky k překonání těžkého období,“ uvedla Mašátová.

Daň z příjmů

V praxi posunutí lhůty pro splnění daňových povinností funguje tak, že poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019 v případech, kdy je zákonná povinnost podat přiznání do 1. dubna, resp. 1. července, bude-li daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 18. srpna.

„Pokud do 18. srpna poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, resp. od 1. července, a to do dne podání nebo do dne zaplacení,“ upozornila Mašátová.

Peníze místo stravenek. Vláda schválila daňový balíček

Domácí

Prominutí sankce podle Liberačního balíčku III se podle ní nevztahuje jen na daňové subjekty spravované Specializovaným finančním úřadem, pro ty nadále platí termín 1. července. Jedná se o právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než dvě miliardy korun.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V případech daně z nabytí nemovitých věcí, kdy poslední den lhůty pro podání daňového přiznání a splatnost daně je v období od 31. března až do 30. listopadu, budou prominuty sankce související s pozdním podáním přiznání a s pozdní úhradou daně, pokud bude daňové přiznání podáno a daň uhrazena do 31. prosince letošního roku.

DPH

Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty (DPH), že 31. července končí účinnost některých prominutí v oblasti DPH. Jedná se především o automatické prominutí pokuty jeden tisíc korun za pozdní podání kontrolního hlášení (bez výzvy správce daně) a prominutí pokut ve výši 10 tisíc, 30 tisíc nebo 50 tisíc korun za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením v důsledku působení mimořádných opatření.

Dále také již nebude ke stejnému datu automaticky prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPH.

„Doporučujeme plátcům DPH, aby co nejdříve předložili podání v oblasti DPH, která nebyla doposud podána z důvodu vlivu mimořádné události a u kterých již uplynula zákonná lhůta,“ dodala Mašátová.

Reklama

Související články

Výběr článků