Hlavní obsah

Přehledně: Jaké jsou nejčastější mýty u pojištění

Kolem pojištění či náhrad zničeného majetku koluje mezi lidmi mnoho mýtů a nepravdivých tvrzení. Někteří lidé se například domnívají, že rychlost nahlášení škody ovlivní výši pojistného plnění. Jiní se bojí okamžitě začít s odstraňováním napáchaných škod, dokud se nedostaví likvidátor pojišťovny. Ve spolupráci s odborníky z pojišťoven redakce tyto i další nepravdy vyvrací.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Česko čas od času, tak jako tomu bylo například v uplynulých týdnech, potrápí různé přírodní katastrofy, přívalové deště, kroupy, povodně, a dokonce i tornádo. Škody na zničeném majetku pak dosahují i desítek miliard korun.

Mnohé české domácnosti mají svůj majetek pojištěný, následky vzniklých škod jim pak může pokrýt výplata pojistného plnění. V každém případě je však třeba dodržet správný postup. Odborníci z pojišťoven se shodují, že někteří lidé podléhají různým nepravdivým tvrzením, čímž mohou výši škody ještě znásobit.

Škodu zdokumentujte a začněte s uklízením

Jedním z nepravdivých mýtů je to, že lidé nesmí na nic sáhnout, resp. začít s odklízením následků škody, dokud se nedostaví zástupce pojišťovny. Ovšem opak je pravdou. V každém případě je nutné už kvůli ochraně zdraví i majetku začít s odstraňováním škod co nejdříve. „Jedním z důvodů může být i to, aby se škoda nerozšiřovala, či třeba aby se některé věci nezačaly kazit,” uvedl pro Právo Marek Vích z pojišťovny Kooperativa.

Finanční poradna: Vyznáte se v pojištění nemovitosti a domácnosti?

Finance

„Pokud například došlo k poškození střechy, je třeba ji nafotit, a hned poté alespoň provizorně přikrýt, aby mezitím do domu například nenapršelo. V každých pojistných podmínkách je totiž věta o tom, že klient musí zabránit následným škodám. A současně, když si třeba kvůli tomu koupíte plachtu, tak vám ji pojišťovna proplatí v rámci tzv. záchranných prací,” doplnila pro Právo Kateřina Ikráthová z pojišťovny Allianz.

Nicméně je nutné ještě před odklízením následky škody zdokumentovat. „Důležité je ale vše fotit, a to jak celkové pohledy, tak detail. V dnešní době, kdy má kvalitní fotoaparát v mobilu prakticky každý, by to neměl být problém. Na konkrétním postupu je pak možné se domluvit i po telefonu s operátorkou pojišťovny,” uvedl Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Rychlost nahlášení škody nemá vliv na výši plnění

Někteří lidé se také domnívají, že jim bude pojistné plnění, tedy náhrada vzniklé škody, kráceno, pokud budou s jejím nahlášením otálet. Zástupci pojišťoven se shodují, že je toto tvrzení nesmysl.

Každý klient dostane vše, na co má dle své smlouvy nárok
Ivana Buriánková, Generali Česká pojišťovna

Pochopitelně je vhodné pojišťovnu informovat co nejdříve, už z důvodu vyslání likvidátora. „Speciálně u živelních škod ale lidé ve většině případů nemají čas ani myšlenky na to, škodu okamžitě hlásit. Věnují se odklízecím pracím, záchraně majetku či úklidu. Rozhodně není třeba se obávat, že by rychlost nahlášení ovlivňovala výši plnění. Každý klient dostane vše, na co má dle své smlouvy nárok,” doplnila Ivana Buriánková z Generali České pojišťovny.

Situaci lze řešit i bez dokladů

Výjimkou nejsou případy, kdy lidem během přírodní katastrofy přijdou o veškeré doklady, pojistné smlouvy apod. jejich zničení však rozhodně není překážkou při řešení náhrad škod s pojišťovnou.

„Není nutné, aby měl klient u sebe dokumenty, pro nahlášení škody stačí jakýkoliv údaj, dle kterého operátor dohledá správnou pojistnou smlouvu. V těchto případech netrváme na tom, aby nám klient nadiktoval přímo číslo smlouvy, ale dohledáme ji např. dle rodného čísla a zkontrolujeme místo pojištění,” upřesnila pro Právo Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

„Pojišťovny vždy vychází ze seznamu poškozených věcí, který vypracuje klient. V případě škod velkého rozsahu, kdy se předpokládá, že dokumenty, doklady či účtenky byly zničeny není tedy ze strany pojišťoven reálné požadovat, aby k jednotlivým položkám seznamu byl přiložen příslušný doklad. Pro stanovení výše škody se používají ceny konkrétních poškozených věcí (nebo srovnatelných), za kterých je možné věc znovu pořídit. Technik pojišťovny a posléze likvidátor vycházejí také z fotodokumentace, ze stavu zbytků, popř. svědectví jiných osob, sousedů apod. Vzhledem k tomu, že klienti jsou v této situaci obvykle ve velkém stresu, tak mnohdy do seznamu nejsou schopni uvést všechny poškozené věci. Proto samozřejmě platí, že klient může postupně věci doplňovat,” doplnil Vích.

„Bylo by dobré, kdyby na to lidé mysleli předem a uložili důležité dokumenty o nabytí, pořízení, kupní smlouvy apod. nejlépe v trezoru,” doporučila Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

Tornádo je extrémně silná vichřice

I když je tornádo v našich podmínkách velmi vzácné, nemusí se lidé obávat, že by se na něj pojištění nevztahovalo.

„Jde o živel – v podstatě o extrémně silnou vichřici. Živelní škody jsou v rámci majetkového pojištění kryté. Není třeba mít žádné extra připojištění. Pojištění následků živelních událostí patří k základům každého majetkového pojištění, proto toto riziko kryjí v zásadě všechny pojistné smlouvy tohoto typu,” doplnila Buriánková.

Asociace: Pojišťovny jsou připraveny škody způsobené tornádem plně hradit

Finance

Povodeň a záplava

Lidé si také často pletou rozdíl mezi povodní a záplavou.

„Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku. Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází předmět pojištění, proudící vodou z přívalového deště nebo vodou stojící v souvislé vodní ploše v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek,” vysvětlil Petr Schűtz ze Slavia pojišťovny.

„Zaplavená místa tak nemusí být nutně v blízkosti vodního toku – například voda přiteče ze svahů,” doplnila Ikráthová.

Pozor na podpojištění

Častým omylem je i to, že si lidé sjednají pojištění majetku a své smlouvy již dále neaktualizují. Domnívají se, že jejich nemovitost je dostatečně chráněna a v případě nějaké katastrofy pojistné plnění škodu pokryje.

To je však omyl. V průběhu trvání pojistné smlouvy často dochází ke zvýšení hodnoty majetku nad úroveň, která byla v době jejího uzavření.

Hodnota nemovitostí v čase roste. Pojistky je tak třeba pravidelně aktualizovat

Finance

„Pokud je pojištěná věc podpojištěna, nedostane pojištěný, v případě totální škody, částku uvedenou v pojistné smlouvě, jak si mnozí bohužel myslí, ale výše pojistného plnění bude odpovídat rozdílu mezi pojistnou částkou uvedenou v pojistné smlouvě a skutečnou hodnotou věci. Podpojištění se posuzuje i při větších parciálních škodách,” doplnil Michal Kárný z Direct pojišťovny.

„Proto velmi doporučujeme, aby klienti pravidelně se svým obchodníkem aktualizovali pojistné částky na smlouvě, neboť cena stavebních prací a materiálu v čase roste a dům, který si klient pořídil před 10 lety za tři miliony korun již dnes v této cenové úrovni nemá šanci postavit. Pojistná částka se proto musí pravidelně aktualizovat nebo lze na smlouvě aktivovat pravidelnou valorizaci, která zajistí aktualizaci pojistné částky automaticky,” dodala Ikráthová.

Reklama

Výběr článků