Hlavní obsah

PŘEHLEDNĚ: Jak stát pomůže lidem s cenami energií

26. 9. 2022, 8:32

Podle odhadů ministerstva průmyslu a obchodu dosáhne průměrné navýšení cen energie mezi loňským a letošním ro­kem 129 procent u elektřiny a 141 pro­cent u zemního plynu. Stát proto vedle regulace cen připravil pro domácnosti zvýšení některých sociálních dávek a zavedení dalších podpor, které by měly přijít v následujících měsících.

Foto: Gabriela Krejčová, Novinky

Ilustrační snímek

Článek

1. Příspěvek na bydlení

Týká se domácností, které na výdaje spojené s bydlením, tedy nájmem, energiemi, vodným a stočným a službami, dávají více než 30 procent svých příjmů. V Praze je to 35 procent. U této dávky dojde od října ke zvýšení normativů, jež tuto dávku stropují. U řady rodin, především osamělých seniorů či samoživitelek s jedním dítětem, nezohledňovaly jejich skutečné náklady, takže byl příspěvek příliš nízký.

Normativy by měly vzrůst o 2000 až 4500 korun v závislosti na počtu členů domácnosti a druhu bydlení. Tedy podle toho, zda se jedná o nájemní či podnájemní nebo vlastní a družstevní byt.

Jak se od října zvýší normativy na bydlení (v Kč)
Nájemní a podnájemní bydlení
Prahavíce než 100 000 obyvatel50 000-99 999 obyvatel10 000 – 49 999 obyvateldo 9999 obyvatel
Počet členů domácnostisoučasnénovésoučasnénovésoučasnénovésoučasnénovésoučasnénové
jeden10 121 14 621 8 271 12 771 7 935 12 435 6 929 11 429 6 746 11 246
dva13 629 18 129 11 097 15 597 10 637 15 137 9 261 13 761 9 010 13 510
tři18 312 20 812 15 000 17 500 14 399 16 899 12 599 15 099 12 271 14 771
čtyři a více22 495 24 995 18 502 21 002 17 777 20 277 15 606 18 106 15 211 17 711

U nájemního bydlení by měly být normativy namísto sou­časných 6746 až 22 495 Kč nově od 11 246 do 24 995 Kč. Ve vlastním či družstevním obydlí pak vzrostou ze 6232  až 14 368 Kč na 8732 až 16 368 Kč.

Družstevní a osobní vlastnictví
Počet členů domácnosti
jeden6232 Kč8732 Kč
dva8432 Kč10 932 Kč
tři11 561 Kč13 561 Kč
čtyři a více14 368 Kč16 368 Kč
Pozn.: U bydlení v osobním a družstevním vlastnictví velikost obce nehraje roli.
Zdroj: Úřad práce, MPSV

Růst normativů ale neznamená, že se všem příjemcům příspěvek na bydlení automaticky zvýší. Pokud už z něj nyní někdo dostává proplaceny všechny uznatelné výdaje na bydlení převyšující 30 procent jeho příjmů, v Praze 35 procent, zůstane pro něj dávka na stejné úrovni jako nyní. Pokud dostává proplaceno méně, měla by se mu zvýšit.

Výše příspěvku se pak vypočítává tak, že se od skutečných nákladů na bydlení, nebo normativních nákladů, pokud jsou vyšší než ty skutečné, odečte čistý příjem rodiny vynásobený koeficientem 0,3, v Praze 0,35. Výsledná částka pak dává měsíční výši příspěvku na bydlení. Pokud má rodina nižší příjmy, než je její životní minimum, použije se místo nich při výpočtu životní minimum. O příspěvek lze zažádat na Úřadu práce nebo přes web www.mpsv.cz.

Jak se zvýšení normativů projeví na příspěvku na bydlení
Osamělý senior
Pan Josef je ve starobní penzi, žije v Praze v nájemním bytě, pobírá starobní důchod ve výši 17 000 Kč, měsíční náklady na bydlení má 13 000 Kč. Příspěvek na bydlení nyní 4171 Kč, po zvýšení 8671 Kč, rozdíl 4500 Kč.
Samoživitelka s dítětem
Eva bydlí s malým synem na menším městě, je v nájemním bytě, kde topí plynem. Její mzda a příjmy z přídavku na dítě činí 16 065 Kč, platí nájem s energiemi 16 500 Kč, doposud to bylo 15 000 Kč. Příspěvek na bydlení nyní 4442 Kč, po zvýšení 8942 Kč, rozdíl 4500 Kč.
Úplná rodina
Rodina se dvěma malými dětmi bydlí ve vlastním domě v Praze. Její příjmy jsou 40 260 Kč, výdaje na bydlení jsou kvůli růstu cen energií 17 833 Kč, předtím byly 16 500 Kč. Příspěvek na bydlení nyní 277 Kč, po zvýšení 2277 Kč, rozdíl 2000 Kč.

2. Přídavek na dítě

Ministerstvo práce a sociálních věcí pak počítá s tím, že by se od ledna měly zvýšit i přídavky na děti určené nízkopříjmovým domácnostem. V jejich základní výměře by to mělo být o 30 procent, v té zvýšené, kterou pobírá více rodin, o něco nižší.

Výše přídavku na dítě se v současnosti pohybuje v základní výměře mezi 630 a 880 korunami měsíčně. Tuto výměru ale dostávají pouze rodiny závislé na sociálních dávkách s výjimkou důchodů, nemocenské či podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

Jurečka: Od ledna zvýšíme přídavky na děti i životní a existenční minimum

Pokud alespoň jeden z členů rodiny má příjmy ze zaměstnání, podnikání, rodičovského příspěvku, důchodu a podobně, vyplácí se dávka ve výší 1130 až 1380 korun. To je o pětistovku více.

Na přídavek mají rodiny nárok tehdy, pokud jejich příjem nepřesahuje jejich životní minimum vynásobené koeficientem 3,4. To je v současnosti třeba u čtyřčlenné rodiny se dvěma malými dětmi ve věku pět a deset let do 43 554 Kč. Nyní tato rodina dostává podle propočtů MPSV na přídavcích 2260 korun, od ledna by to mohlo být mě­síčně 2640 korun.

3. Existenční a životní minimum

Od ledna se zvýší také životní a existenční minimum, což jsou jakési hranice, které určují nárok na řadu sociálních dávek nebo na jejich výši. Ještě ale není jasné o kolik.

Změnit by se tak mohly podmínky např. pro výplatu příspěvku při pěstounské péči, porodného či již zmíněného přídavku na dítě. Tam by mohlo na dávku nově dosáhnout více rodin.

4. Starobní a invalidní důchody

Od ledna rovněž vzrostou penze starobním a invalidním důchodcům. U starobní penze také získá jeden z rodičů, který se převážně podílel na výchově dítěte, nárok na 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. To se týká převážně maminek, které mají kvůli rokům stráveným na mateřské a rodičovské dovolené nižší penze.

Průměrný starobní důchod by se tak měl od ledna v rámci řádné valorizace zvýšit o 825 korun. Spolu s tzv. výchovným by měl dosáhnout 19 500 korun.

5. Úsporný tarif a odpuštění plateb za obnovitelné zdroje

Dodavatelé energií budou v říjnových zálohách za elektřinu zohledňovat takzvaný úsporný tarif. Platit bude do konce roku, o jeho pokračování se teprve rozhodne. Od října rovněž platí odpuštění plateb za obnovitelné zdroje (OZE), kdy občané dosud platili 600 korun za každou spotřebovanou megawatt­hodinu elektřiny. Tato dvě opatření by do konce roku měla každé domácnosti přinést úlevu v platbách za energie v průměru 4000 korun.

Dodavatelé většinou zohlední tarif a odpuštění plateb za OZE až do celkové výše říjnové zálohy. Pokud je záloha nižší, promítne se sleva i do zálohy za listopad nebo prosinec. Pokud má někdo zálohy za říjen až prosinec v součtu nižší, než činí úsporný tarif a odpuštění plateb za OZE, dodavatel mu zbývající částku zohlední jako přeplatek při vyúčtování.

6. Zastropování cen elektřiny a plynu

Vláda rozhodla o nastavení cenového stropu pro elektřinu a plyn pro domácnosti, živnostníky a malé a střední firmy. Definitivní parametry by měla upravit v nařízení, které chystá na začátek října. Počítá se se stropem 6 korun za kWh silové elektřiny včetně DPH a 3 koruny za plyn včetně DPH. Celková platba za kWh elektřiny včetně regulované části ceny by se měla pohybovat mezi 7 a 9 korunami.

Roční platba ve fakturách za elektřinu
Celková částka složená ze silové elektřiny, regulované složky, včetně DPH
Běžná spotřeba 1900 kWhOhřev vody se spotřebou 4370 kWhOhřev vody a topení (10 460 kWh)
Platba 202213 677 Kč27 881 Kč53 869
Platba 2023 se stropem18 100 Kč35 903 Kč73 598 Kč
Platba 2023 bez stropu38 385 Kč82 479 Kč185 022 Kč

Pro dodavatele začne strop platit od ledna, ale zohlední jej už v zálohách za listopad. Letos pomůže těm, kteří platí za silovou elektřinu nebo plyn více, než je stanovený strop. Příští rok, kdy by podle cen elektřiny na burze hrozila za kWh silové elektřiny cena až 15 korun, pak ochrání spotřebitele před zdražením na tuto úroveň. Strop bude platit nejméně do konce příštího roku. Těm, kteří mají ceny zafixované za nižší cenu, než je strop, tyto výhodnější ceny zůstanou.

Roční platba ve fakturách za plyn
Celková částka složená z ceny plynu, regulované složky, včetně DPH
Vaření spotřeba (420 kWh)Vaření, ohřev vody (4670kWh)Vaření, ohřev vody, topení (20 100 kWh)
Platba 20222970 Kč9779 Kč33 403 Kč
Platba 2023 se stropem3399 Kč18 705 Kč71 916 Kč
Platba 2023 bez stropu4892 Kč35 236 Kč142 953 Kč

Reklama

Výběr článků