Hlavní obsah

Předkupní právo spoluvlastníků se znovu omezí

5. 5. 2020, 5:54
Právo, ČTK, svj

Předkupní právo spoluvlastníků bude od července v občanském zákoníku opět výrazně omezeno, prakticky zrušeno. Legislativa, která jej upravuje, se totiž vrací do podoby, která platila před pěti lety po účinnosti nového občanského zákoníku.

Foto: Barbora Buřínská, Novinky

Ilustrační snímek.

Článek

Novelu už na začátku dubna podepsal prezident. Předloha zavádí také nové povinnosti majitelům bytů, kteří je poskytují ke krátkodobým pronájmům třeba prostřednictvím elektronických platforem.

Předkupní právo spoluvlastníků se znovu omezí jen na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Potrvá půl roku od vzniku spoluvlastnictví. Časové omezení nebude platit ve vztahu k zemědělskému závodu. Předkupní právo bylo v občanském zákoníku obnoveno zhruba před dvěma lety.

Vláda původně navrhovala, aby se předkupní právo vlastníků dalších bytů nevztahovalo například na parkovací stání v bytových domech. Při prodeji bytu společně se stáním to působí potíže. Sněmovna ale předlohu upravila.

Regulace Airbnb

Vlastník bytu bude muset podle novely předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v budově.

Poslanci chtějí v občanském zákoníku omezit předkupní právo

Domácí

Pro účely vyúčtování služeb bude také muset hlásit počet lidí, kteří například při krátkodobých pronájmech byt užívají. Obě novinky míří na majitele, kteří byty pronajímají například prostřednictvím Airbnb.

Vlastník bytu bude navíc povinen oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř obydlí. Povinnost zahrnuje i takové úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení.

Dluhy za služby přejdou na nabyvatele

Při prodeji bytu budou nově přecházet na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo s užíváním bytu. Novela upravuje i nucený prodej bytu a umožní uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti.

Předloha sjednocuje formu přijetí změn stanov společenství vlastníků jednotek. Nebudou se muset uskutečňovat notářským zápisem, jako je tomu v některých případech nyní.

Rozšíří se části zákoníku, které se týkají družstev. Bytová družstva mj. získala právo rozdělovat za splnění zákonných podmínek až třetinu zisku svým členům.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků