Hlavní obsah

Poslanci chtějí v občanském zákoníku omezit předkupní právo

12. 2. 2020, 10:29

Sněmovna ve středu podpořila novelu občanského zákoníku, která by měla omezit předkupní práva mimo jiné v případě spoluvlastníků nemovitostí. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Poslanci na jednání Sněmovny.

Článek

Sněmovna na návrh ústavně-právního výboru podpořila úpravu, která prakticky znamená opětovné zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům. Do jeho pozdějšího obnovení v roce 2018 se omezilo jen na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Právo bude podle novely i v těchto případech znovu omezeno na půl roku od vzniku spoluvlastnictví. Časové omezení nebude platit ve vztahu k zemědělskému závodu.

Vládní předloha jednoznačně stanoví, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo s užíváním bytu. Upravuje nucený prodej bytu a umožní uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti.

Vlastník bude muset hlásit, kolik lidí byt užívá

Vlastník bytu bude povinen oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř obydlí. Povinnost zahrne i takové úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení. Vlastník navíc bude muset podle schváleného pozměňovacího návrhu výboru předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Pro účely vyúčtování služeb bude také muset hlásit počet lidí, kteří například při krátkodobých pronájmech byt užívají.

Snad umí číst, ne? Opozice se posmívá ČSSD, že chce řešit komedii kolem DPH

Domácí

Předloha sjednotí formu přijetí změn stanov společenství vlastníků jednotek. Nebudou se muset uskutečňovat notářským zápisem, jak je tomu v některých případech nyní.

Rozšíří se části zákoníku, které se týkají družstev. Bytová družstva mimo jiné dostanou opět právo rozdělovat za splnění zákonných podmínek až třetinu zisku svým členům.

Reklama

Související témata:

Výběr článků