Hlavní obsah

Nezabavujte lidem majetek, vyzvala exekutory jejich komora

17. 3. 2020, 10:05
Novinky, bab

Exekutorská komora ČR (EK ČR) v reakci na epidemii koronaviru a vyhlášená omezení vydala soudním exekutorům několikabodové doporučení, jak v současné situaci postupovat. Jedním z bodů je i doporučení nezabavovat lidem jejich majetek.

Foto: Právo

Ilustrační foto

Článek

Lidem v exekuci by podle daných doporučení neměl být v současnosti zabavován majetek a nemělo by docházet k vyklízení ani k soupisu majetku podléhajícímu exekuci.

Podle aktuálních informací exekutoři tento týden preventivně zavírají své kanceláře a dočasně se pozastavil i chod bezplatných poraden. Ty budou pro zájemce dostupné do odvolání pouze on-line. Lidé mohou využít i telefonických kontaktů, Komora avizovala, že došlo k jejich posílení.

Doporučení Exekutorské komory ČR

Prezidium Exekutorské komory ČR soudním exekutorům v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců soudních exekutorů, účastníků řízení i třetích osob d o p o r u č u j e (prozatím) do 31. března 2020:

  1. omezit úřední hodiny i pokladní hodiny pro veřejnost na nezbytně nutné minimum a současně posílit kapacity pro telefonické kontakty, kde se účastníkům řízení i třetím osobám dostane náležitého poučení, jak komunikovat v rámci řízení dálkově (poštou, elektronicky) a hradit bezhotovostně,
  2. při příjmu listinných zásilek a hotovosti dbát zvýšených hygienických opatření,
  3. neprovádět soupisy a zajištění nebo převzetí movitých věcí, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných,
  4. neprovádět vyklizení, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných,
  5. neprovádět osobní doručování písemností, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných, popř. zvolit bezkontaktní způsob doručení u písemností, u kterých je to možné,
  6. neprovádět „kamenné dražby“, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných.

Zdroj: Exekutorská komora ČR

Neveřejná sbírka pro nejvíce ohrožené občany

EK ČR se také rozhodla uspořádat neveřejnou sbírku, přičemž sama jako počáteční vklad věnuje 100 tisíc korun. Všem soudním exekutorům zaslala číslo speciálního účtu, zřízeného výhradně pro účely sbírky.

Vybranou částku by EK ČR s ohledem na aktuální situaci chtěla věnovat na nákup ochranných pomůcek, anebo ji rozdělit neziskovým organizacím, které se zaměřují na péči o nejvíce ohrožené občany a seniory.

Reklama

Související témata:

Výběr článků