Hlavní obsah

Manželé se hádají spíš kvůli luxování než kvůli penězům

31. 7. 2010, 4:55
Právo, Jiří Vavroň

Hospodaření s penězi není pro více než 80 procent českých domácností důvodem k hádkám. Ty manželé vedou spíš třeba o luxování.

Foto: Profimedia.cz

Článek

„Na tom, jaké domácí práce bude kdo dělat, se shodne jen 60 procent párů,“ uvádí studie Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus, kterou vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Obecně přitom platí, že snáze se o rozdělení úkolů v domácnosti dohodnou vysokoškolsky vzdělaní partneři než lidé s výrazně nižším vzděláním. Hlavním důvodem je schopnost vzdělanějších partnerů rozumně spolu komunikovat a domlouvat se o řešení běžných denních problémů. Velkou roli však samozřejmě hraje citlivost k pocitům a potřebám druhého partnera.

Teorii zvládají Češi na jedničku

Pokud se zeptáte Češek a Čechů, jak by mělo rozdělení rolí v domácnosti čistě teoreticky vypadat, tři čtvrtiny z nich zastávají názor, že o domácí práce a péči o domácnost by se měli partneři podělit rovným dílem.

V praxi je to ovšem jiné. Převažuje postoj, že muž je živitel rodiny a žena se má starat o domácnost. A to i v případě, když žena vydělává stejně, či dokonce více než muž.

Že ženy vynakládají na chod domácností a péči o děti podstatně více času, potvrzují všechny sociologické výzkumy. S názorem, že muž je živitel a žena se má starat o rodinu, souhlasí podle průzkumů více než polovina dotazovaných – především muži a ženy s nižším vzděláním.

Rovnou dělbu rolí v domácnostech prosazují naopak vysokoškolsky vzdělané ženy, ale kupodivu ne mladé maminky s malými dětmi.

Jen třetina žen by chtěla větší podíl manželů

Ženy mají většinou spíše konzervativní roli při pohledu na rozdělení rolí v domácnosti. Má to několik přirozených důvodů. Jsou více prorodinné než muži a mají potřebu zajišťovat potřeby domácnosti dokonale. Roli hraje tradice a výchova, ale i věk dotazovaných a skutečnost, zda mají jedno či více dětí.

S názorem, že muž a žena by měli mít stejné povinnosti v péči o domácnost, souhlasí podle studie 63 procent mužů a 78 procent žen z rodin, kde mají dvě děti.

Větší účast svého partnera při zajišťování chodu domácnosti by si přála jen třetina žen. Naopak více než polovina z dotázaných žen je s dosavadním zapojením svého partnera do péče o domácnost a výchovu dětí spokojena.

Podle expertů se však zde spíše projevuje určitý realistický postoj českých žen, které už dopředu vědí, co mohou od svých partnerů očekávat. Řada dalších výzkumů totiž potvrdila, že značná část českých mužů po vstupu do manželství kopíruje podíl účasti svého otce na chodu rodiny.

Nemalé procento mladých mužů se založením vlastní rodiny nepospíchá a žije ve své původní rodině, kde se o ně všestranně stará maminka. Logicky tedy očekávají, že jejich budoucí manželka bude jen mladší modifikací všestranné mateřské péče.

Reklama

Související témata:

Výběr článků