Hlavní obsah

Mám smlouvu s Bohemia Energy. Co dělat? Kam přejdu, komu platit?

Hlavním zájmem zákazníků společností ze skupiny Bohemia Energy (BE), které ukončily činnost, je najít si nové dodavatele a uzavřít s nimi nové smlouvy. Nemusí to sice udělat hned, mají na to šest měsíců, neboť nyní je přebírají tzv. dodavatelé poslední instance (DPI). Odborníci ale doporučují být aktivní a nenechávat hledání nového dodavatele na poslední chvíli.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Logo společnosti Bohemia Energy na pobočce jejího zákaznického centra

Článek

„Platí pravidlo, že nejlepší nabídka za vámi nepřijde sama, musíte si ji aktivně vyhledat,“ řekla Právu ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Ve spolupráci s ní přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy čtenářů na situaci kolem Bohemia Energy.

Mám tento měsíc ještě platit Bohemii zálohy, pokud neodešly? Nehrozí, že tyto peníze už nikdy neuvidím? Případně mám platit Bohemii zálohy dál?

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Energetickým regulačním úřadem včera doporučilo nehradit od čtvrtka 14. října firmám ze skupiny Bohemia Energy žádné zálohové platby za elektřinu a od neděle 17. října ani za plyn. Skupina totiž k těmto datům ztratila a ztratí možnost energie dodávat.

Sami se ozveme, uklidňují klienty Bohemia Energy dodavatelé poslední instance

Ekonomika

Jsem nový, žádnou zálohu jsem ještě nezaplatil.

Situace u nových zákazníků k 1. 10., kteří ještě žádnou zálohu nezaplatili, může být jiná. Bylo by zřejmě správné první zálohu zaplatit, aby u Bohemia Energy nevznikl dluh. Likvidátor nebo insolvenční správce by dluhy zcela jistě vymáhal, včetně úroků z prodlení a sankcí. Bohemia Energy se sice na svém webu zavázala, že „s přechodem k novému dodavateli, stejně jako s přechodem do režimu DPI, nebude společnost spojovat žádné sankce“, ale lze tomu v tomto případě věřit? Zákazníci by měli být obezřetní.

Jak postupovat v případě, že mám u Bohemia Energy přeplatek?

Firma by měla v blízké budoucnosti provést vyúčtování ke dni ukončení své činnosti a přeplatky vrátit zákazníkům. Zákazníci nemusí aktivně nic dělat. Pokud by na některou ze společností Bohemia Energy byla prohlášena insolvence, museli by všichni věřitelé, včetně zákazníků s přeplatkem, přihlásit svou pohledávku k insolvenčnímu řízení. Taková situace však ještě nenastala.

U prodejců energií se tvořily fronty zákazníků padlé Bohemia Energy

Ekonomika

„My doufáme, že k ukončení činnosti dodavatelů došlo v situaci, kdy nejsou v úpadku a kdy budou ještě schopni splatit své dluhy,“ poznamenala Hekšová.

Co je DPI
Dodavatel poslední instance (DPI) nastupuje automaticky podle zákona na šest měsíců v případě, že nějaký dodavatel ukončí obchodování s energiemi a přestane svým zákazníkům dodávat. DPI okamžitě zajistí dodávky.
DPI po konci Bohemia Energy (a jejích firem Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie) jsou nyní u elektřiny v Praze PRE, na jihu Čech a Moravy E. ON Energie a ve zbytku republiky ČEZ Prodej. U plynu jsou to na jihu Čech E. ON Energie, v Praze Pražská plynárenská a na zbytku území innogy Energie.

Vyplatí se hledat nyní rychle nového dodavatele, nebo si mám nejdřív počkat na to, s čím přijde dodavatel poslední instance, který si mě přebírá?

Zákazníci by měli být aktivní a nového dodavatele by měli hledat. Nabídka DPI určitě nebude nejlacinější, za stabilitu a jistotu si DPI nechá zaplatit něco navíc. Zákazníci nemusí spěchat, mají na to šest měsíců, ale dTest nedoporučuje nechat rozhodnutí na poslední chvíli. Samozřejmě lze u DPI už zůstat, ale je potřeba o tom uzavřít příslušnou smlouvu.

Kde mám hledat nové dodavatele?

Doporučujeme srovnávač cen dodavatelů energií na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Na co si mám při sjednávání nových podmínek dát hlavně pozor?

Zákazníci musí zvážit, zda uzavřít smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou, zda si cenu zafixují, či nikoliv. Před uzavřením smlouvy je namístě zvážit nejen nabízenou cenu za dodávky, ale zaměřit se také na případné smluvní pokuty a další podmínky obsažené nejen v textu samotné smlouvy, ale i v obchodních podmínkách a cenících. Počítat je nutné i s poplatky, jež bývají u různých firem různé. Zákazníci by si měli být jisti, že rozumí tomu, k čemu se zavazují.

Babiš vyzval ERÚ k jednání s dodavateli o zastropování cen energií

Ekonomika

„V případě, že si nejsou něčím jisti, nebo v případě, že smlouvě nerozumí, doporučujeme se poradit s někým, komu důvěřují. Rozhodně by neměli vycházet z rad na ulici nebo po telefonu od osob, které by jim chtěly cokoliv vnutit k podpisu,“ varovala Hekšová. V případě potřeby mohou zákazníci volat bezplatnou poradnu dTestu 299 149 009.

Jak mám postupovat, když jsem zrovna teď k Bohemia Energy přecházel?

Od středy 13. 10. nelze k Bohemia Energy přejít. Pokud zákazníci k Bohemia Energy skutečně přešli, byť jen o den dříve, ozve se jim DPI a dále budou postupovat jako všichni ostatní zákazníci dodavatelů ze skupiny, kteří ukončili svou podnikatelskou činnost.

K Bohemia Energy jsem přestoupil před týdnem, platí nyní smlouva?

Smlouva sice platí, ale od středy 13. 10. je nově dodavatelem DPI. Ohledně platby první zálohy pak platí, co jsme uvedli výše.

Zákazníci Bohemia Energy mají na změnu půl roku, musí počítat se zdražením

Ekonomika

Podepsal jsem smlouvu s Bohemia Energy, ale dodávky ještě nezahájili. Co dělat?

„Pokud je zákazník v období před zahájením dodávek, zdá se nám být nejbezpečnější variantou počkat na zahájení dodávek od DPI. Důvod je ryze praktický, protože nikdo z nás netuší, zda bude Bohemia Energy schopna a ochotna administrativně vyřešit jakoukoliv jinou variantu,“ upozornila Hekšová.

Mají zákazníci Bohemia Energy dělat samoodečty energií?

Samoodečty lidé samozřejmě zadávat mohou, plyne to z informací uvedených na webu skupiny. „V takovém případě kontaktujte svého nového dodavatele anebo dodavatele poslední instance, kterému tento samoodečet nahlásíte,“ dodala Hekšová.

Zkontrolovat stav elektroměru i plynoměru se nyní rozhodně vyplatí

Finance

Může mi hrozit tzv. černý odběr energie?

Během šesti měsíců od zahájení dodávek energií od dodavatele poslední instance by bývalí zákazníci Bohemia Energy měli uzavřít novou smlouvu buď s ním, nebo s nějakým jiným dodavatelem, jinak se mohou stát tzv. černým odběratelem. Důsledkem černého odběru může být nejen odpojení od elektřiny či plynu, ale i to, že člověk bude muset zaplatit vyšší částku než tu za energie, které skutečně odebral, včetně případných nákladů na obnovení dodávek.

Reklama

Výběr článků