Hlavní obsah

Kdo může odejít do předčasného důchodu

14. 11. 2022, 9:45

Pro to, abyste mohli odejít do důchodu několik let předtím, než dosáhnete důchodového věku, musíte splnit zákonem dané podmínky. Zájemce o předčasný důchod musí především splnit věkovou podmínku a získat potřebnou dobu pojištění.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Abyste mohli odejít do předčasného důchodu, musíte dosáhnout daného věku. Pokud vám nárok na řádný důchod vzniká dříve než v 63 letech, pak máte nárok na předčasný důchod nejdříve 3 roky před nárokem na řádný důchod.

Pokud vám nárok na řádnou penzi vzniká v 63 letech a později, do předčasného důchodu můžete odejít až v 60 letech a do dosažení důchodového věku vám může chybět nejvýše pět let.

Později narození tak mohou čerpat předčasný důchod dříve, o to více jim může být krácen. Věk pro odchod do předčasného důchodu lze ověřit například na kalkulačce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Například pojištěnec s důchodovým věkem 64 let a 8 měsíců může odejít do předčasného starobního důchodu až o 4 roky a 8 měsíců dříve.

Potřebná doba pojištění je stejná jako pro vznik nároku na starobní důchod při dosažení důchodového věku, tj. 35 let pojištění včetně náhradních dob nebo 30 let pojištění, za které bylo zaplaceno pojistné (bez náhradních dob).

Kdy odejít do důchodu: na konci roku, nebo na začátku příštího?

Finance

Věkovou podmínku nelze nijak obejít. Pokud vám chybí doby důchodového pojištění, je možné je doplatit dobrovolným důchodovým pojištěním, nebo do vaší evidence doplnit nějaké chybějící zaměstnání, studium, apod. Co o vás ČSSZ eviduje, zjistíte z Informativního osobního listu důchodového pojištění.

„Pokud vám nárok na předčasný důchod vznikne až v roce 2023 či později, nemůže vám být ani letos přiznán a bohužel nelze využít stávajících mimořádných valorizací ke zvýšení vašeho důchodu. Váš důchod tak pravděpodobně bude nižší, než kdyby šel přiznat již v prosinci 2022, ale nedá se s tím nic dělat. Ani varianta s přiznaným předčasným důchodem s pozastavenou výplatou se vás tak netýká,“ upozorňuje Martin Kohoutek z poradny Duchodspravne.cz.

Zpravidla je trvale krácený

Předčasný důchod je starobní důchod, který je přiznán dříve, než vám vznikne nárok na řádný důchod. Důchod tak můžete pobírat dříve, na druhou stranu je ale jeho výše krácena, a to zpravidla trvale.

Tohoto krácení se můžete zbavit, pokud po přiznání předčasného důchodu budete vykonávat důchodově pojištěnou výdělečnou činnost.

Tento postup, který se nazývá výpočtovou zamítačkou, letos využije řada lidí. Jedná se ale o speciální postup, který je výhodný využít jenom někdy.

Jinak se předčasný důchod s dosažením řádného důchodového věku automaticky nenavyšuje, bez důchodově pojištěné výdělečné činnosti je krácen trvale. Samozřejmě se ale předčasné penze týkají všechny valorizace stejně jako řádného důchodu.

Krácení předčasného důchodu na příkladu z minulých let
Pan Jiří se narodil 20. 3. 1958, nárok na předčasný důchod mu vznikl 20. 3. 2018, nárok na řádný důchod má ke dni 20. 1. 2022. Po celoživotní práci za průměrnou mzdu by ke dni 20. 3. 2018 získal důchod ve výši 10 706 Kč. Takový důchod by byl od ledna 2019 valorizovaný na 11 549 Kč, a dále by se ho týkaly všechny další valorizace důchodů. Od ledna 2022 by se tak díky valorizacím důchod zvýšil až na 13 815 Kč.
Kdyby pan Jiří pokračoval ve svém zaměstnání a odložil by odchod do důchodu, jeho řádný důchod přiznaný ke dni 20. 1. 2022 by činil 20 302 Kč. Rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem takto vyjádřen je značný. U pana Jiřího je v období 20. 3. 2018 – 30. 1. 2020 předčasný důchod krácen nejvíce, v období 31. 1. 2020 – 24. 1. 2021 méně a nejméně od 25. 1. 2021.

Předčasný důchod se krátí za každých i započatých 90 dnů, které zbývají do nároku na řádný starobní důchod. Není tedy dobré odejít do předčasného důchodu například 91 dnů před nárokem na řádný starobní důchod, protože se vám bude krátit dvakrát. Lepší je jeden den počkat.

Výše krácení se počítá podle toho, zda předčasný důchod bude přiznán více než 360 dnů anebo více než 720 dnů před nárokem na řádný starobní důchod. V období do 360 dnů před tímto nárokem se váš důchod zkrátí o 0,9 procenta (z výpočtového základu důchodu) za každých započatých 90 dnů.

Od 361. dne do 720. dne před tímto nárokem se váš důchod zkrátí o 1,2 procenta z výpočtového základu za každých započatých 90 dnů. V období od 721. dne (721 a více dnů před nárokem na řádný starobní důchod) se zkrátí o 1,5 procenta z výpočtového základu za každých započatých 90 dnů.

Dále bude předčasný důchod nižší než řádný důchod kvůli tomu, že už zpravidla nezískáte další roky doby důchodového pojištění („odpracované“ roky).

Reklama

Související témata:

Výběr článků