Hlavní obsah

Finanční poradna: Kdy je nárok na volno s náhradou mzdy kvůli vyšetření u lékaře

24. 6. 2022, 9:02

Návštěva lékaře patří mezi tzv. důležité osobní překážky. Zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno nejméně ve stanoveném rozsahu a v uvedených případech i náhradu mzdy nebo platu, která mu přísluší ve výši průměrného výdělku.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Na redakci se obrátil čtenář, který kvůli svému zdravotnímu stavu musí čas od času absolvovat odborné vyšetření ve specializovaném zdravotnickém zařízení, k čemuž musí mít uvolnění z práce na celou směnu.

„Zaměstnavatel mně však odmítá směnu proplatit a tvrdí, že je povinen mě uvolnit a zaplatit mi dobu vzdálení z pracoviště pouze k nejbližšímu zdravot nickému zařízení. Navíc, protože máme na pracovišti zavedené pružné rozvržení pracovní doby, prohlašuje, že mně nic nebrání si celodenní absenci napracovat,” doplnil muž.

Návštěvy lékaře patří mezi osobní překážky

„Vše potřebné najdeme v ustanoveních Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) a v prováděcím vládním nařízení k němu č. 590/2006 Sb.,” uvedl na úvod právník Jan Dubenský, který se mužově situaci věnoval.

Posudek o pracovní činnosti může dát zaměstnavatel jen se souhlasem zaměstnance

Zákoník práce stanoví, že nemůže-li zaměstnanec konat práci pro důležité osobní překážky týkající se jeho osoby, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a v uvedených případech i náhradu mzdy nebo platu, která mu přísluší ve výši průměrného výdělku.

V citovaném vládním nařízení pak najdeme okruh těchto překážek v práci a rozsah pracovního volna s případy, ve kterých přísluší náhrada mzdy nebo platu.

„Je pravdou, že je zde uvedeno, že pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu pro vyšetření ve zdravotnickém zařízení se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li provedeno v takovém zařízení, které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je ve smluvním vztahu k zdravotní pojišťovně zaměstnance – a teď pozor: je-li takové zařízení schopno potřebnou zdravotní péči poskytnout!” upozornil právník.

Využije-li zaměstnanec svého práva a obrátí se podle své volby na jiné zdravotnické zařízení, než je výše uvedeno (tedy nejblíže), má sice právo na toto volno, ale náhrada mzdy mu náleží jen v takovém rozsahu, jako by navštívil lékaře ve shora vymezeném případu. Vždy však platí, že volno se poskytne jenom tehdy, pokud nelze vyšetření provést mimo stanovenou pracovní dobu.

Platí i u pružné pracovní doby

Uvedené zásady platí i u tzv. pružné pracovní doby, která je upravena tak, že zahrnuje časové úseky základní a volitelné pracovní doby, jejichž začátek a konec určuje zaměstnavatel, přičemž v základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti a v rámci volitelné pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní doby. Celková délka jedné směny pak nesmí přesáhnout 12 hodin.

„Pokud tedy muž splňuje podmínku exkluzivity zdravotního pracoviště, které jediné je schopno ho odborně vyšetřit, a tuto skutečnost věcně a časově zaměstnavateli doloží, musí mu poskytnout pracovní volno v požadovaném rozsahu a nemá oprávnění po něm požadovat, aby si toto volno napracoval,” dodal Dubenský.

Reklama

Výběr článků