Hlavní obsah

Finanční poradna: Jak správně nastavit pojistku dítěti

22. 6. 2021, 10:43
Novinky, bab

Sjednat dítěti pojistku je jistě rozumné a zodpovědné. Ovšem, jak odborníci doporučují, je třeba zvážit rizika, která by měla dobře nastavená pojistka pokrýt i dostatečné výše pojistných částek.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Ve spolupráci s odborníky z pojišťovny Uniqa přinášíme několik rad a tipů, nad čím by se měli rodiče zamyslet především i jak dítě správně pojistit.

Zpočátku myslete především na sebe

Mnozí rodiče dají na doporučení poradců a sjednají pojištění dítěti, jakmile se narodí. Ovšem právě v tomto období by měli uvažovat spíše nad tím, zda jsou sami pojištěni, případně zda je jejich pojistka vhodně nastavena. Stávají se totiž živiteli a vychovateli, takže jejich odpovědnost výrazně roste.

Je proto třeba včas myslet na to, aby potomek byl zabezpečen i v situacích, kdy jeho rodiče postihne úraz, vážnější onemocnění apod.

Zvažte dobře rizika, která pojistka pokryje

Důležité je při sjednání pojistky pro dítě myslet na rizika, která by mělo pojištění krýt. „V první řadě tedy pokrýt taková rizika, která mají trvalý nebo velmi dlouhodobý vliv na kvalitu života. Především riziko vážného úrazu s následky, jimž bude děcko čelit trvale nebo třeba léta i desetiletí. Pokud by se stalo něco, co zásadně omezí pohyblivost potomka, bude adaptace na život v nových podmínkách vyžadovat velké prostředky,” doporučila Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny Uniqa.

Přídavky na děti čekají změny, budou vyšší a dostane je víc rodin

Finance

Někteří rodiče své děti chrání také před některými vážnými nemocemi, které se u dětí vyskytují relativně často a nesou s sebou zásadní či dokonce trvalé důsledky.

Jako určitý nadstandard je k tomu možné sjednat i denní dávky při pobytu v nemocnici. Pokud dítě onemocní a musí být hospitalizováno, mohou mu tyto „peníze navíc” zpříjemnit neradostné období stonání a přilepšit mu. Třeba i tím, že díky nim můžete v nemocnici trávit více času (příspěvek na dopravu, ubytování v místě hospitalizace apod.).

Již ne tak důležitou součástí pojištění je denní odškodné za dobu léčení úrazu.

Jak vysoké pojistné částky nastavit

„Zvážit je třeba události, jež znamenají velmi závažný poúrazový nebo chorobný zdravotní handicap. Přičemž má smysl přemýšlet hlavně o časovém horizontu takové zátěže a celkové finanční perspektivě rodiny. Doporučujeme částky alespoň v řádu půl milionu a více,” doporučila Svobodová.

Kde hledat pomoc, máte-li nemocné či postižené dítě

Finance

Pokud dítěti sjednáte i pojištění denních dávek při hospitalizaci, odborníci doporučují částku v řádu několika stokorun na den. Chcete-li na něčem ušetřit, pak v první řadě omezte denní odškodné za dobu léčení úrazu, případně i denní dávky při pobytu v nemocnici.

Je třeba pojištění upravovat?

Pojišťovny dělí rizika na závažná s dlouhodobým nebo trvalým dopadem (úraz), dále pak na dlouhodobější s přechodným dopadem (závažná onemocnění) a na méně významná s krátkodobým dopadem (hospitalizace, léčení běžného úrazu).

V každém případě by nejzávažnější rizika měla být pojištěna po celou dobu dětství a dospívání s dostatečně vysokými pojistnými částkami. Pojištění ostatních rizik byste měli zvážit v závislosti na věku, zaměření, životních etapách a aktivitách, a také samozřejmě s ohledem na finanční kondici rodiny.

„Je zřejmé, že čím je dítě aktivnější, samostatnější a 'zvědavější' v objevování a testování různých činností, tím 'silnější' by pojištění mělo být,” doplnila Svobodová.

Pojistka by měla pokračovat i v dospělosti

Výstupní věk z dětského pojištění určují zpravidla pojistné podmínky. Obecně je to ve chvíli, kdy se potomek přestane soustavně připravovat na budoucí povolání a zahájí výdělečnou činnost, nejpozději však s dovršením 26 let věku.

Na pojištění by měl začít myslet každý, jakmile odstartuje do samostatného života. Během trvání pojištění zpravidla není problém ho modifikovat podle aktuálních životních etap (rozsah krytí, pojistné částky, případně oprávněn k převzetí pojistného plnění apod.).

Rodinné pojištění mnohdy postačí

Někteří lidé si sjednávají tzv. rodinné pojištění, v jehož rámci lze spolehlivě pokrýt i rizika dětí. Máte-li aktuální společné pojištění s dostatečným krytím pro všechny fatální události v rodině, není extra dětské pojištění nezbytně třeba.

„Dětská pojištění mají smysl zejména po právní a morální stránce – prostředky z něj jsou vymezeny poměrně přesně a jsou vázány na daný účel. Umožňují tak dítěti určitou nezávislost na aktuální situaci v rodině,” dodala mluvčí.

Reklama

Výběr článků