Hlavní obsah

Kde hledat pomoc, máte-li nemocné či postižené dítě

2. 1. 2020, 7:30
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Mnoho rodin, ve kterých rodiče pečují o vážně nemocné dítě, se bohužel dostává až na hranice chudoby. Nutnost celodenní péče o dítě má totiž často za následek výpadek jednoho z příjmů, napjatý rodinný rozpočet navíc zatíží i další nezbytné náklady, které si ošetřování dítěte vyžádá. Rodinám s nemocnými dětmi či s dětmi se zdravotním postižením může do určité míry pomoci stát, ale i různé neziskové organizace.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

V okamžiku sdělení vážné diagnózy dítěte rodiče pochopitelně potřebují psychologickou a sociální pomoc, z dlouhodobého hlediska je však pro 88 procent z nich na prvním místě pomoc finanční.

Náklady na běžnou péči o nemocné dítě se totiž podle studie nadace Dobrý Anděl pohybují v průměru kolem 135 tisíc korun ročně. Přes 11 tisíc korun měsíčně tak z rodinného rozpočtu vytáhnou náklady za rehabilitace, za nákup rehabilitačních pomůcek či zdravotnického materiálu, doplatky za léky a různé doplňky stravy, náklady na pohonné hmoty z důvodu časté dopravy k lékařům a dalším specialistům apod.

„Tři čtvrtiny rodin přichází z důvodu takové nemoci o jeden příjem. Navíc se často potýkají také s jednorázovými výdaji nezbytnými pro život s malým pacientem. V tu chvíli mluvíme o statisících korun,“ uvedl Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý Anděl.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Rodiče nemocných dětí a dětí se zdravotním postižením mohou pro orientační přehled a výpočet nároku na jednotlivé dávky využít sociálního poradce na stránkách Úřadu práce.

Podle závažnosti postižení může vaše dítě starší jednoho roku získat průkaz osoby se zdravotním postižením. Jedná se o průkaz TP, průkaz ZTP, případně průkaz ZTP/P. Díky němu získá nejen vaše sítě, ale i jeho doprovod nárok na zlevněné jízdné či na nejrůznější slevy na vstupenky (např. do zoo).

V případě nejtěžšího postižení dítěte (ZTP/P) máte nárok na daňové zvýhodnění ve výši 2534 korun měsíčně na první dítě, 3234 korun na druhé dítě, 4034 korun na třetí a další dítě se ZTP/P. Se správně označeným vozidlem máte také nárok na vyhrazená parkovací stání a nemusíte platit ani dálniční známku.

Příspěvek na péči

Další dávkou od státu je příspěvek na péči. Poskytuje se dětem od jednoho roku, ale i dospělým osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby, mezi něž patří mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity.

Výše příspěvku je odstupňována podle toho, kolik potřeb dítě nezvládá samo a potřebuje s nimi pomoct. Rodiče pak mohou žádat o částku v rozmezí od 3300 do 19 200 korun měsíčně.

Příspěvek na mobilitu

Další dávkou od státu je tzv. příspěvek na mobilitu ve výši 550 korun měsíčně. Má na něj nárok dítě starší jednoho roku, resp. osoba se zdravotním postižením, které vznikají náklady v souvislosti s nutnou dopravou v daném měsíci. Pro výplatu dávky je ale nutné mít průkaz ZTP či ZTP/P.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Dítě starší jednoho roku s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí či s těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb.

Na maximální příspěvek ve výši 400 tisíc korun dosáhnete v případě budování plošiny. Pokud byste si pořizovali auto, můžete žádat maximálně o 200 tisíc korun a částka, kterou získáte, závisí na příjmu rodiny.

Při nenadálé životní události mohou rodiče získat i mimořádnou okamžitou pomoc. Jedná se o jednorázovou dávku a získat ji mohou rodiče, kteří jsou v hmotné nouzi, protože se dostali do jedné z šesti sociálních situací uvedených v zákoně. Výše dávky se liší v závislosti na konkrétní situaci, do které se osoba dostala.

Pomoc od neziskových organizací

Pomoc mohou rodiče dětí se zdravotním postižením hledat i u neziskových organizací. Jednou z nejznámějších je nadace Dobrý Anděl, která již řadu let pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi, ve kterých má rodič nebo dítě onkologické onemocnění nebo dítě jiné vážné onemocnění. Rodinám posílá pravidelný měsíční příspěvek v řádu několika tisíců korun, například v listopadu letošního roku pomohli 3752 rodinám, každé průměrně částkou 6497 korun.

„Závažné onemocnění dítěte ovlivňuje fungování celé rodiny. Často je nutno splnit specifické potřeby dítěte, je nutno zabezpečit pomůcky, rehabilitaci, upravit bydlení na bezbariérové, nutné jsou časté návštěvy u různých specialistů. To vše je časově a finančně náročné. Příspěvky Dobrého Anděla pomáhají rodinám pokrýt alespoň část těchto nemalých finančních nákladů a tím i zlepšit kvalitu života těchto rodin,“ komentuje finanční pomoc nadace MUDr. Petra Fuchsová z Fakultní nemocnice Motol.

Velmi často jeden z rodičů nemocného dítěte zůstává po jeho boku v nemocnici a další sourozenci jsou pak upozaděni, protože druhý rodič se musí soustředit na zajišťování finančních prostředků na léčbu a chod celé rodiny. V takové situaci pak pomáhá Radost dětem.

Rodiče nemocných dětí se mohou obrátit s žádostí o pomoc také na nadaci Život dětem, která organizuje pravidelné Srdíčkové dny. Pomáhá rodičům s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů.

Reklama

Související články

Výběr článků