Hlavní obsah

Daně většinou vyřídí mzdová účtárna

4. 2. 2020, 10:07
Právo, Jakub Svoboda

Každý zaměstnanec by měl ve svém zájmu v nejbližších dnech – nejpozději do 17. února (neboť 15. únor letos připadá na sobotu) – navštívit svou mzdovou účtárnu. Díky dvěma důležitým úkonům na jednom tiskopisu – podpisu prohlášení k dani a žádosti o roční zúčtování – mohou zaměstnanci ušetřit na daních, aniž by se museli trápit s daňovým přiznáním.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Jestliže podepíšete u svého zaměstnavatele formulář „Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti“ na rok 2019, pozitivně se to projeví v každé letošní měsíční výplatě. Ovšem platí, že má-li někdo více zaměstnavatelů současně, prohlášení může podepsat jen u jednoho z nich.

V tomto případě vám bude zaměstnavatel odečítat každý měsíc slevy, které vaši měsíční zálohu na daň sníží, zaměstnancům s nízkým výdělkem i vynulují, popřípadě budou dokonce dostávat daňový bonus. Především se jedná o základní slevu na dani 2070 korun měsíčně (ročně činí 24 840 korun) a o daňové zvýhodnění, a to měsíčně 1267 korun na jedno dítě (ročně 15 204 korun), 1617 korun na druhé dítě (ročně 19 404 korun) a na třetí a každé další dítě 2017 korun (ročně 24 204 korun).

Při uplatnění odpočtů a některých slev vznikne v ročním zúčtování daně nárok na daňovou vratku

O roční zúčtování daně mohou svého zaměstnavatele požádat ti zaměstnanci, kteří nejsou povinni si sami za rok 2019 podat daňové přiznání. Při uplatnění daňových odpočtů a některých daňových slev vznikne v ročním zúčtování daně nárok na daňovou vratku. Ta se vyplácí se mzdou za měsíc březen, tedy v průběhu dubna 2020.

Podmínku pro využití ročního zúčtování daně od zaměstnavatele splňují zaměstnanci, kteří neměli ke své mzdě ze zaměstnání ještě zdanitelné příjmy podle § 8 až 10 zákona o dani z příjmů, tedy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní daňové příjmy za rok 2019 vyšší než šest tisíc korun a kteří nemají povinnost platit sedmiprocentní solidární daň z důvodu roční hrubé mzdy nad 1 569 552 korun.

Čas je do 17. února

Během roku jsou zaměstnancům mzdovou účetní odváděny měsíční zálohy na daň z příjmů fyzických osob. V ročním zúčtování daně se poté vypočítá roční daňová povinnost.

Zaměstnanci uplatňující nezdanitelné položky, daňovou slevu, školkovné nebo slevu na manželku (manžela) mají roční daňovou povinnost nižší, než odpovídá zaplaceným daňovým zálohám. Kladný rozdíl mezi měsíčními odvody a ročním zúčtováním následně tito zaměstnanci obdrží ve výplatě formou daňového přeplatku.

„Všechny částky snižující roční daňovou povinnost je však nutné doložit mzdové účetní příslušným dokladem nejpozději do 17. února,“ zdůrazňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Doklady u odpočtů

Daňové odpočty snižují roční daňový základ a jsou taxativně vyjmenovány v § 15 zákona o dani z příjmu. Mezi daňové odpočty patří při splnění zákonných podmínek odpočty úroků z úvěru na bydlení, dary, vklady na životní pojištění, vklady na doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění, příspěvky odborové organizaci a úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Hlavní daňové novinky v roce 2020

Vždy ovšem musí být splněny legislativní podmínky. Například maximální daňový odpočet úroků z úvěru na řešení vlastního bydlení činí 300 tisíc korun, u vkladů na smlouvu o životním pojištění je to 24 tisíc korun. Stejná maximální částka pak platí u penzijních smluv, kde se však hodnotí vlastní vklady nad 12 tisíc korun a pro maximální daňový odpočet tak souhrnné roční vklady na smlouvu musí činit 36 tisíc korun a více. Pro nárok na všechny daňové odpočty je nutné mzdové účetní doručit příslušná potvrzení či předmětné smlouvy.

„Například u finančních produktů umožňujících daňový odpočet se pro první rok dokládá příslušná smlouva, každoročně poté potvrzení banky, pojišťovny či penzijní společnosti o zaplacených částkách za příslušný rok. Smlouva se v dalších letech dokládá jen při změně,“ upozorňuje Ivanco.

Roční daňové slevy

Sleva na poplatníka, na studenta nebo například i daňové zvýhodnění na děti se může uplatňovat již při výpočtu čisté měsíční mzdy. Naproti tomu daňovou slevu na manželku (manžela) a školkovné lze uplatnit až za celý rok v ročním zúčtování daně.

Sleva na manželku (manžela) činí 24 840 korun, na držitele průkazu ZTP/P je dvojnásobná. Podmínkou však je, že manželka (manžel) neměla roční vlastní rozhodné příjmy vyšší než 68 tisíc korun, přičemž například rodičovský příspěvek se do těchto příjmů nepočítá.

Školkovné na každé dítě za loňský rok lze uplatnit maximálně v částce 13 350 korun. „Nárok na slevu na manželku či manžela se prokazuje jejím/jeho čestným prohlášením o tom, že její/jeho příjmy nepřesáhly v roce 2019 částku 68 tisíc korun. Takzvané školkovné poplatník prokáže příslušným potvrzením od školky,“ dodává Gabriela Ivanco.

Reklama

Související články

Hlavní daňové novinky v roce 2020

31. 12. 2019, 9:04

Zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádějí ze svého zdanitelného příjmu sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. I když se...

Výběr článků