Hlavní obsah

Noví vlastníci nemovitostí musejí podat daňové přiznání

21. 1. 2020, 9:46
Právo, Jakub Svoboda

Do konce ledna musejí podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí všichni majitelé nemovitosti, kteří ji nabyli kdykoli během loňského roku. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou a v následujících letech pouze při změně rozhodných podkladů pro výpočet daně.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

„Do konce ledna 2020 podávají daňové přiznání daňoví poplatníci, kteří nabyli nemovitost v průběhu roku 2019, samotná daň pro rok 2020 je následně splatná do konce května,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak jej vyplnit

Jak dále upozorňuje, daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat i lidé, kteří se stali vlastníky nemovitosti v posledních dnech roku 2019. Pro účely daně z nemovitých věcí není přitom rozhodující, zdali šlo o koupi, darování nebo dědictví nemovitosti.

Vyplnění čtyřstránkového modrého daňového formuláře není složité a většina daňových poplatníků to zvládne sama, ve složitějších případech nebo z důvodu ušetření času a jistoty, že je vše správně, se lze obrátit na daňového poradce.

Vždy je však potřeba pamatovat na splnění daňové povinnosti v zákonném termínu. Na první stránce se uvádějí základní údaje, jako je jméno, adresa, rodné číslo či příslušné územní pracoviště finančního úřadu.

Druhá strana daňového přiznání je věnována dani z pozemků. Na třetí straně se uvádí konkrétní údaje k dani ze staveb a jednotek, zejména výměra podlahové plochy a příslušné koeficienty.

Jak daňové přiznání podat
Daňové přiznání je nutné odevzdat do 31. ledna buď osobně na příslušném územním pracovišti, poštou, či elektronicky (datová schránka). V případě datové schránky je podání daňového přiznání touto cestou povinné.
Daňové přiznání je třeba odevzdat na finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) se nemovitost nachází. Záleží tedy na poloze nemovitosti, a nikoliv na trvalém bydlišti.
Od 16. ledna také dochází ke změně ohledně nového umístění spisů poplatníků na finančních úřadech a na územních pracovištích. Pokud budete podávat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020, prověřte si nejprve, zda nedochází ke změně a nebudete toto přiznání podávat na jiném územním pracovišti než doposud.
Změny u koeficientů zohlední správce daně při výpočtu daňové povinnosti sám.
Finanční správa do 31. ledna rozšiřuje úřední hodiny všech územních pracovišť nad rámec obvyklých úředních hodin. Podatelna a pracoviště majetkových daní budou otevřené v pondělí až čtvrtek od 8:00 do 17:00 hodin, v pátek od 8:00 do 14:00 hodin.
Pokud majitel nemovitosti daňové přiznání nepodá včas, hrozí mu sankce ve výši 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. Ta se ale začíná počítat až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání, tedy až od 8. února. Pokuta za opožděné podání daňového přiznání se navíc nevyměřuje v případě, že její výše nepřesáhne 200 korun.
Zdroj: KODAP, Finanční správa

Na čtvrté straně daňového přiznání se vypočte výsledná daňová povinnost, uvede se datum a daňové přiznání se podepíše. „Příslušné koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí je možné dohledat na daňovém portálu Finanční správy,“ radí Ivanco. Jak dodává, za manžele, kteří mají nemovitost ve společném jmění, může daňovou povinnost splnit pouze jeden z nich, neboť se jedná o solidární daňovou povinnost.

Podává se třeba i při přístavbě

Daňové přiznání podává i ten, kdo svou nemovitost v předchozím roce nějak zhodnotil, například přikoupil část pozemku, přistavěl patro apod.

Svoji daňovou povinnost musí aktualizovat také všichni poplatníci, kteří některé nemovité věci pozbyli.

„Pokud jim ještě nějaké nemovité věci v působnosti krajského finančního úřadu zbývají, podají pouze dílčí přiznání na snížení své daňové povinnosti. V případě pozbytí všech nemovitých věcí podají na příslušný finanční úřad pouze oznámení o této skutečnosti,“ doplňuje daňová poradkyně společnosti KODAP Jana Melicharová. Jinými slovy, pokud jste svou nemovitost prodali či darovali, oznamte to finančnímu úřadu.

Daň se platí až na jaře

Na rozdíl od jednorázové daně z nabytí nemovitých věcí se daň z nemovitých věcí platí každoročně. Povinen je ji hradit ten, kdo je jako majitel nemovitosti evidovaný v katastru nemovitostí k prvnímu lednu daného roku.

„Daň z nemovitých věcí přímo neplatí občané žijící v družstevním bytě, neboť majitelem zapsaným v katastru nemovitostí je družstvo,“ upozorňuje Gabriela Ivanco z Mazars.

Pokud vyčíslená daň nepřesahuje pět tisíc korun, tak se platí jednorázově do konce května, jestliže je částka daně vyšší, tak je možné daň zaplatit ve dvou splátkách, první do konce května a druhou do konce listopadu.

Částka daně není vždy stejná

Částku daně z nemovitých věcí ovlivňuje nejenom rozloha pozemků nebo velikost bytu, ale i koeficient podle velikosti obce a místní koeficient.

„Například majitelé více stejně velikých bytů v různých městech tak za každý byt platí jinou částku daně,“ dodává Ivanco.

Reklama

Výběr článků