Hlavní obsah

Zákaz směnek u půjček lichváři snadno obejdou

18. 11. 2012, 4:17
Právo, Jindřich Ginter

Zákon o spotřebitelském úvěru má od ledna zakázat směnky k zajištění půjček. Připravované opatření reaguje na bující lichvu. Lichváři ale zákaz směnek stejně snadno obejdou.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Soudit může v roli rozhodce kdokoli a připraví vás o peníze.

Článek

Rychlou výhru nad dlužníkem v případném sporu si zajistí rozhodčí doložkou a tím, že ho navíc nechají podepsat exekuční zápis (od ledna ne u exekutora, ale u notáře). Na jeho základě je pak exekuční proces rychlejší, protože u soudu odpadá nalézací řízení.

Dlužník se totiž sám rovnou upsal exekuci, jestliže se třeba jedinkrát zpozdí se splátkou. Tyto exekuční zápisy používají i banky u problematických klientů, nicméně obratně je využívají také „soukromí investoři do půjček“.

„Od ledna 2013 by nemělo být možné použít směnku nebo šek jako ručení spotřebitelského úvěru. Změna zákona ale samozřejmě nebude mít retroaktivní účinnost, tedy již podepsaných směnek se tak nedotkne,“ zdůraznil advokát Pavel Fráňa.

A tak se nyní lichváři ještě více činí, aby měli do konce roku v kapse co nejvíce směnek, které jim otvírají dveře k bytům a domům dlužníků. Se směnkou lze totiž libovolně obchodovat, aniž dlužník ví, kdo ji zrovna má. A ten někdo ji může na toho, kdo se pod ní upsal, kdykoli použít. I poté, co už budou další směnky u půjček lidem zakázány.

„Za směnku fyzická osoba ručí celým svým majetkem – tedy klidně i bytem, domem či chalupou – a může kvůli dlužným pár desítkám tisíc korun přijít o střechu nad hlavou,“ potvrdil Juraj Orgoň ze společnosti Kouzelná půjčka.

Soudit může v roli rozhodce kdokoli

Podle spotřebitelského zákona nebude možné za desetitisícovou půjčku ručit rodinným domem, což je hrubý nepoměr mezi hodnotou úvěru a tím, čím dlužník půjčku jistí. Faktor hrubého nepoměru už ale v trestním zákoně stejně zakotven je, a to v ustanoveních o lichvě. A stejně se jen výjimečně na hrubém nepoměru podaří dlužníka před lichváři uchránit.

I v lichvářských půjčkách jsou rozhodčí doložky. Ty samozřejmě využívají také seriózní instituce, jako třeba pojišťovny, coby krytí proti tomu, aby se s klientem nemusely dlouho soudit. Přestože se mluvilo o přitvrzení podmínek na osoby rozhodců, v praxi je to stejné.

Případný spor většinou nemáte šanci vyhrát, a už vůbec ne s lichvářskou firmou, protože ve smlouvě je uvedeno, že ho rozhoduje rozhodce. A to může být kdokoli. Obvykle je tiše spřízněn s tím, kdo vám peníze půjčil. Určitou garanci objektivity by měli zaručovat rozhodci při Hospodářské komoře, ale podle zákona může být rozhodce (ad hoc) také prakticky každý, aniž se hledí na to, zda není podjatý jako u skutečných soudců. Přitom výrok rozhodce je stejně platný jako rozsudek.

Lichvou nejsou jen vysoké úroky

Lichvou nejsou podle trestního zákona jen vysoké úroky (podle výroků soudů nad 60 procent), ale i zneužití tísně a rozumové a jiné slabosti dlužníka. Jenže tohle se nedá dokázat. Žolíkem v rukách lichvářů jsou především lhůty a pro právního laika složitost možné obrany.

Na to, abyste zastavili soudní, respektive exekuční řízení na základě značně nevýhodné smlouvy, jsou relativně krátké lhůty v délce dnů, maximálně týdnů.

Na to lichváři spoléhají, neboť jejich klienti jsou vesměs v právu zcela neorientovaní lidé, kteří všechny tyto procesní lhůty a základní formální podmínky pro soudní obranu prošvihnou. Fatálně matoucí je pro laiky to, že o odvolání proti exekuci rozhoduje jiný soud než o návrhu na zastavení exekuce.

Reklama

Výběr článků