Hlavní obsah

Vývoz do Evropské unie roste, Česko nejvíce obchoduje s Němci

27. 9. 2016, 22:34
Novinky, bož

Vývoz České republiky do Evropské unie dosáhl v loňském roce hodnoty 3,2 biliónu korun. To je o 249,2 miliardy více než v roce 2014. Vyplynulo to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Vyvážely se hlavně stroje a dopravní prostředky.

Foto: David Ryneš, Novinky

Naším nejdůležitějším obchodním partnerem je Německo.

Článek

Česko od svého vstupu do EU více zboží vyváží, než dováží. V loňském roce tvořil vývoz do EU 83,2 procenta ze souhrnného objemu českého vývozu. Hodnota dovozu zboží do Česka z členských zemí dosahovala 65,5 procenta celkového dovozu.

„Meziroční přírůstek vývozu do EU ovlivnil především obchod s Německem s navýšením 87,1 miliardy, se Slovenskem s nárůstem o 43,9 miliardy a se Spojeným královstvím, kde došlo ke zvýšení o 22,1 miliardy korun. Růstem o 156,9 miliardy pak docílil dovoz do Česka ze států EU hodnoty 2,28 biliónu korun. Bylo to hlavně díky silnějšímu dovozu z Německa, Polska a Itálie,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Nejdůležitějším partnerem bylo Německo

Vývoz do Německa v roce 2015 dosáhl podílu 38,6 procenta na celkovém českém vývozu do EU. Vývoz na Slovensko dosáhl podílu 10,8 procenta, do Polska 7,1 procenta a do Rakouska 4,9 procenta.

Na dovozu do EU se Německo podílí z 39,6 procenta, Polsko s hodnotou z 12,1 procenta, Slovensko 7,8 procenta a Rakousko 4,5 procenta.

Dominovaly stroje a dopravní prostředky

Dominantní postavení v českém vývozu na unijní trh zaujímaly stroje a dopravní prostředky. V celkovém exportu dosáhly 55 procent při meziročním nárůstu o 156,4 miliardy korun. Hlavní vývozní položkou byla i nadále silniční vozidla, jejichž hodnota dosáhla pětiny celkového vývozu Česka. Dále se vyvážely zejména polotovary a materiály a také průmyslové spotřební zboží.

Významný byl i import strojů a dopravních prostředků. V roce 2015 se na celkovém dovozu podílel 46 procenty. Vyšší podíly na dovozu z EU vykázaly rovněž polotovary a materiály, chemické výrobky a průmyslové spotřební zboží.

Česká republika obchoduje hlavně se sousedními státy. Vloni představoval podíl okolních zemí na celkovém vývozu 51,1 procenta a na dovozu 42 procenta.

Reklama

Výběr článků