Hlavní obsah

Smlouva o investičním životním pojištění neplatí, rozhodl arbitr. Může to mít plošný dopad

15. 2. 2018, 13:35 • Aktualizováno 15. 2. 2018, 14:23

Finanční arbitr po téměř čtyřech letech řízení s konečnou platností rozhodl o neplatnosti smlouvy investičního životního pojištění České pojišťovny (ČP). Právní závěry se podle odhadů expertů týkají stovek tisíc pojistných smluv ČP sjednaných zejména v letech 2005 až 2013. Podle ČP se ale rozhodnutí týká jen konkrétní pojistné smlouvy.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Ilustrační foto

Článek

„Nález finančního arbitra se vztahuje ke konkrétnímu případu a rozhodně není možné jej vnímat jako precedenční. ČP se s rozhodnutím finančního arbitra neztotožňuje a bude jej rozporovat u nezávislého soudu,” řekla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Z nálezu a následného rozhodnutí o námitkách ČP vyplývá, že smlouva životního pojištění Profi Invest je neplatná jako celek. Arbitr dále konstatoval, že pojišťovna nesjednala právo strhávat na vrub pojištění poplatky a náklady.

Dosavadní praxi pojišťovny týkající se výplaty odkupného (odbytného) při předčasném ukončení pojistných smluv posoudil jako jednání v rozporu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Jeho závěry se tak dotýkají nejen aktivních smluv, ale i smluv ukončených právě s výplatou odkupného.

„Uvedené rozhodnutí ve vztahu k poplatkům nemůže být překvapivé. Dlouhodobá praxe nezveřejňování nákladů spojených se životním pojištěním u ČP je známým faktem,” řekl šéfredaktor odborného listu Profi Poradenství & Finance Petr Fejtek.

Asociace: Měl by vyčkat na soud

I v důsledku toho podle něj produkty ČP nebyly standardně předmětem srovnání s jinými obdobnými produkty konkurenčních pojišťoven, neboť bez znalosti zásadních nákladových položek nebylo ani ze strany odborné veřejnosti možné vypočítat žádný z ukazatelů pro takové porovnání. Rozhodnutí je možno chápat jako precedentní a počet dotčených smluv jen u ČP může dosahovat stovky tisíc klientů, uvedl Fejtek.

Dovození neplatnosti smlouvy by mělo být s ohledem na jeho důsledky až krajním řešením, o které však v tomto případě nejde, míní mluvčí České asociace pojišťoven Monika Bartlová. Je tedy podle ní nutné vyčkat, zda názory arbitra před soudem obstojí. Do té doby by se měl finanční arbitr zdržet jakýchkoliv podobných nálezů, poznamenala.

Klient má dostat zpátky 50 tisíc

„ČP vždy postupovala v souladu se zákonem a řídila se právní úpravou platnou v době uzavírání smluv,” uvedla mluvčí ČP Buriánková. Při sjednání obdržel podle ní klient veškeré informace a na existenci nákladů upozorňovaly i samotné pojistné podmínky. V rámci procesu sjednání pojištění pak klient podepsal prohlášení, že byl s informacemi týkajícími se konkrétního pojistného produktu seznámen, čímž potvrdil, že veškeré informace, které obdržel, považoval za dostatečné.

S uvedenou argumentací pojišťovny se však finanční arbitr neztotožnil a rozhodl, že ČP musí klientovi vydat bezdůvodné obohacení 52 935 Kč a dále jí uložil pokutu deset procent z předmětné částky.

Arbitr nedávno napadl platnost některých smluv investičního životního pojištění v důsledku se sporem klienta s pojišťovnou AXA. [celá zpráva]

Funkci finančního arbitra zastává od roku 2011 Monika Nedelková. V roce 2016 vláda rozhodla o prodloužení jejího působení o další pětileté období. Nedelková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1995 pracovala téměř výhradně ve státní správě se zaměřením na oblast finančního trhu. Před jmenováním finančním arbitrem řídila odbor kontroly a dozoru na finančním trhu na ministerstvu financí.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků