Hlavní obsah

Průmyslová produkce v lednu rostla

13. 3. 2003, 10:45 – PRAHA

Průmyslová produkce byla v lednu 2003 meziměsíčně po sezónním očištění vyšší než v prosinci 2002 o 1,5 %. Meziroční index průmyslové produkce dosáhl 106,4 % a tržby z průmyslové činnosti se zvýšily o 9,5 %.

Článek

Jak uvádí zpráva Českého statistického úřadu, produkce rostla zejména v gumárenském a plastikářském průmyslu, ve výrobě elektrických a optických přístrojů a ve výrobě dopravních prostředků. Pokles naopak zaznamala především odvětví kožedělného, zpracovatelského a  textilního průmyslu.

Průmyslová produkce výrobků investiční povahy vzrostla o 11,6 %, pokles zaznamenala výroba zboží dlouhodobé spotřeby, a to 15,1 %.

Tržby rostou ve výrobě elektrických přístrojů

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků reálně vzrostly celkem o 15,2 %, v běžných cenách o 11,2 %, a jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 45,4 %. Nejvyššího růstu bylo dosaženo ve výrobě elektrických a optických přístrojů (o 40,8 %), v energetice (o 24,3 %) a v dobývání nerostných surovin (o 20,3 %).

Z celkových tržeb z přímého vývozu (73,3 mld. Kč) byl nejvyšší objem dosažen v odvětvích výroby dopravních prostředků (19,7 mld. Kč) a ve výrobě elektrických a optických přístrojů (14,7 mld. Kč). K poklesu tržeb z přímého vývozu došlo v kožedělném průmyslu (o 18,3 %).

Zaměstnanců v průmyslu ubývá

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu 2003 meziročně snížil o 25 600 osob, to jest o 2,2 %. K nejvýraznějšímu poklesu přitom došlo ve většině odvětví, zejména v kožedělném a textilním průmyslu a v oblasti dobývání energetických surovin.

Naopak zvýšení počtu zaměstnanců vykazuje gumárenský a plastikářský průmysl, výroba dopravních prostředků a výroba elektrických a optických přístrojů.

Průměrná měsíční nominální mzda v lednu 2003 činila 15 457 Kč a meziročně vzrostla o 5,4 %. Produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) vzrostla o 12 % a jednotkové mzdové náklady se snížily o 5,9 %.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků