Hlavní obsah

Nebezpeční podomní prodejci energií falšují i podpisy

30. 1. 2012, 7:23 – Praha
Právo, Vladimír Čechlovský

Pokud u vás zazvoní podomní prodejce energií, buďte nanejvýš opatrní. Hrozí vám, že od něho dostanete klamavé a lživé informace, jen aby vás přiměl k přestupu k dodavateli, pro kterého pracuje. Někteří se ani neštítí kvůli provizi zfalšovat váš podpis na smlouvě.

Foto: Profimedia.cz

Článek

To se stalo například paní Z. Ch. z Prahy 4. Loni na konci září zazvonil u jejích dveří podomní prodejce. Řekl, že pracuje pro společnost Xenergie, a nabídl jí, že jí zajistí přestup k tomuto dodavateli elektřiny a plynu, protože má prý výhodnější ceny než její stávající dodavatelé.

Paní Z. Ch. mu po telefonické konzultaci se synem sdělila, že si vše musí nejprve rozmyslet. Prodejce naoko souhlasil, ale nechal si ještě ukázat její poslední vyúčtování energií, které si ofotil mobilem. Pak odešel.

Stáváte se naším klientem, napsala firma

Paní Z. Ch. byla přesvědčena, že tím vše skončilo. K jejímu překvapení však dopisem datovaným 13. října 2011 dostala od Xenergie zprávu, že k uvedenému dni firma na základě smlouvy, kterou paní Z. Ch. uzavřela  zahájila administrativní kroky ke změně dodavatele elektřiny i plynu. Po uplynutí výpovědní lhůty u původních dodavatelů, která je obvykle tříměsíční, se pak prý stane klientem Xenergie.

S pomocí svého syna proti převodu protestovala s tím, že žádnou smlouvu nepodepsala. Do případu se vložila i redakce Práva, která na jeho podivné okolnosti upozornila vedoucí pracovníky Xenergie.

Ta stížnost uznala za oprávněnou. Na začátku prosince firma paní Z. Ch. sdělila, že stornovala nastartovaný proces převodu smlouvy . S podomním prodejcem prý byla okamžitě ukončena spolupráce. Vyslovila současně politování nad okolnostmi uzavření smlouvy. Nabídla paní Z. Ch. i součinnost, pokud by chtěla řešit situaci s orgány Policie ČR.

Současně na svou omluvu uvedla, že až do stížnosti společnost neměla důvod rozporovat dokumenty poskytnuté podomním prodejcem.

Jeden z mnoha

Tento příběh tedy dopadl dobře. Problém je, že do podobných situací se dostávají tisíce lidí, kteří se nedokážou ubránit podobným pochybným praktikám podomních prodejců.

Lidé se bez vysoké míry ostražitosti neobejdou nikdy
Antonín Panák, místopředseda ERÚ

Ti přitom používají širokou škálu klamavých a podvodných cestiček a úskoků, jen aby získali podpis pro převod smlouvy k jinému dodavateli.

Například lžou o cenách dodavatele, pro kterého pracují, nebo zamlčují různé skryté poplatky. Vytvářejí nátlak na lidi třeba nepravdivým tvrzením, že dosavadní dodavatel končí činnost a že je nutno uzavřít novou smlouvu.

Neupozorňují ani zákazníky, že v případě podomního prodeje mají právo odstoupit od uzavřené smlouvy do třiceti dnů od podpisu. V extrémních případech dokonce falšují i podpisy. Zvláště si troufají na starší lidi, kteří se většinou v problematice hůře orientují a od nichž nečekají obranu.

Energetický regulační úřad (ERÚ), který má dbát na ochranu zákazníků v této oblasti, už dostal od lidí stovky stížností na praktiky podomních prodejců.

Postihy zatím váznou

I přes četné křiklavé případy však tyto podvodné praktiky zřídkakdy skončí postihem.

„Je totiž těžké přičítat vinu některému konkrétnímu dodavateli elektřiny či plynu. S klienty nejednají svým jménem, ale mají tam právě své obchodní zástupce. Ti jsou samostatní podnikatelé, popřípadě pracují pro nějakého zprostředkovatele. Když se dodavatel podomního prodejce na základě stížnosti zbaví, přejde často ke druhému a u něho pokračují v podvádění. Lidé se tak bez vysoké míry ostražitosti neobejdou nikdy,“ upozornil místopředseda ERÚ Antonín Panák.

Nekalé praktiky podomních prodejců mohou naplňovat skutkovou podstatu trestného činu nebo přečinu. Může jít například o trestný čin poškozování cizích práv. Přesto ani podání trestního oznámení často nekončí postihem nepoctivého prodejce.

ERÚ loni v říjnu informoval na svých webových stránkách, že podal trestní oznámení na neznámého pachatele, neboť „podle sdělení zákazníků podomní prodejci zfalšovali podpisy zákazníků na smlouvách sjednávaných ve prospěch společnosti České Energetické Centrum, a. s., CENTROPOL Energy, a. s., České energetické Centrum Jih, s. r. o, Xenergie, s. r. o. a RSP Energy a.s.“.

Dodavatelé vstupující na trh ale také porušují zákonná pravidla. ERÚ zahájil šetření u několika dodavatelů, ale kontrolu zatím uzavřel jen u dvou z nich – u Českého energetického Centra – Jih, s. r. o. a Českého energetického Centra, a. s. Trest ale zatím nepadl žádný, jen bylo zahájeno řízení o udělení pokuty.

„U Českého energetického Centra – Jih máme podezření, že firma používá klamavé obchodní praktiky spočívající v tom, že neuvádí pravdivá tvrzení ve smlouvě. Českému energetickému Centru, a. s., zase vytýkáme, že porušilo standardy vyřízení reklamace na vyúčtování,“ uvedl Panák. Pokuty mohou být vysoké, v řádu miliónů korun.

Přechody jsou výhodné

Podvodné praktiky některých podomních prodejců by však nijak neměly zastřít fakt, že možnost přechodu k jinému dodavateli je pro zákazníka velkou výhodou. Významně totiž pomáhá k vytváření konkurenčního cenového prostředí na trhu.

Například za loňský rok změnilo dodavatele elektřiny asi 450 tisíc klientů, což je téměř dvojnásobek proti roku 2010. U plynu změnilo prodejce 360 tisíc odběratelů, tedy více než čtyřnásobek předloňského roku.

Ne zcela čisté praktiky však uplatňují – ve snaze udržet si klienty – i někteří současní velcí dodavatelé energií. Snaží se například neopatrným klientům podstrčit do smluv klauzule, které ztěžují přechody k jinému dodavateli.

V posledních měsících se zase rozmohlo, že dodavatelé plynu taktizují a mění ceny ve velmi krátkých intervalech, takže lidé úplně ztrácejí přehled o cenách. To kromě jiného ztěžuje i přechod k jinému dodavateli.

Anketa

Máte špatné zkušenosti s podomními prodejci?
Ano
89,9 %
Ne
10,1 %
Celkem hlasovalo 14935 čtenářů.

Reklama

Související témata:

Související články

Stále více Čechů se živí podomním prodejem

21. 7. 2011, 2:54

Stále více Čechů si podle zjištění Práva vydělává podomním prodejem. I když u nás nemá dobrou pověst a neexistují o něm celková statistická čísla, nechávají se...

Výběr článků