Hlavní obsah

ERÚ: Řada dodavatelů energií se snaží převést zákazníky na spotové ceny

12. 9. 2022, 15:31

Řada dodavatelů energií se snaží převést zákazníky z běžných ceníkových či fixovaných produktů na takzvané spotové ceny, tedy okamžité tržní ceny, které se neustále mění. Protože způsob stanovení ceny ale dodavatelé často mění jednostranným oznámením, podobně jako by šlo o prostou úpravu ceníku, může tento postup být v rozporu se zákonem. Informoval o tom Energetický regulační úřad (ERÚ).

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Článek

Pokud je zákazníkovi takováto změna pouze jednostranně oznámena a původní smlouva takový postup výslovně neumožňuje, musí se přesto podle úřadu proti ní ohradit a sdělit dodavateli, že ji považuje za neúčinnou.

„Pokud se na ERÚ dovolá spotřebitel a stěžuje si na násobné zvyšování záloh, typicky za tím stojí právě spotový produkt. Ty se dnes těší oblibě zvlášť u menších dodavatelů, kteří nemají dostatečné finanční rezervy a riziko cenových výkyvů přenášejí na zákazníky,“ uvedl člen Rady ERÚ Ladislav Havel.

Úřad přitom před spotovými produkty opakovaně varuje. Ačkoliv zákon takové produkty přímo nezakazuje, pro spotřebitele představují velké riziko. Spotové produkty totiž nemají pevný ceník. Ceny dodávky se u nich určují podle vzorce, který bezprostředně odráží ceny na burze. A burzovní ceny v poslední době dosahovaly rekordních hodnot.

Ceny evropské elektřiny na rekordu

Někteří spotřebitelé na podobnou nabídku přistoupili dobrovolně, ať už podepsali novou smlouvu, nebo dodatek ke smlouvě stávající. V současnosti se však množí případy, kdy se dodavatelé snaží odběratele převést na spotové produkty pouze na základě oznámení.

Ve většině případů v rozporu se zákonem

Takové oznámení se přitom podle ERÚ často tváří, jako by šlo o změnu ceny nebo drobnou úpravu smluvních podmínek, a to v souladu se zákonem i s původní smlouvou. Typickým argumentem dodavatelů bývá mimořádná situace na trhu s energiemi. Tento postup však podle ERÚ může být, a ve většině případů také bývá, v rozporu se zákonem, který vymezuje situace, kdy může dodavatel smlouvu jednostranně změnit.

„Vše je otázkou původní smlouvy, zda takto výraznou změnu dodavateli výslovně umožňuje. Tady už totiž nejde jen o možnou jednostrannou změnu, kterou připouští zákon a upravuje náležitosti oznámení. Zjednodušeně by se dalo říct, že dodavatel nabízí smlouvu úplně novou, a to nemůže udělat jen tak. Se spotřebitelem se musí dohodnout a získat jeho souhlas. V opačném případě půjde o změnu neúčinnou,“ uvedla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Sleva energií se chystá od říjnových záloh

ERÚ ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje úpravu energetického zákona, která zpřísní podmínky, za kterých dodavatelé mohou spotové produkty nabízet. Spotřebitelé by měli získat možnost podobné produkty kdykoliv vypovědět bez sankce, i kdyby šlo o smlouvy na dobu určitou. Úřad také navrhuje přísnější pravidla pro výpočet záloh, tak aby se počítaly zpětně, a to z již známých cen, nikoliv podle odhadů budoucího vývoje.

Reklama

Výběr článků